Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce

Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Nepraš
Šetření:10. 04. 2016 - 24. 04. 2016
Počet respondentů:401
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studenti druhého ročníku marketingu Ekonomické Fakulty VŠB – TUO a tímto bychom si Vás dovolili požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, zda je mladá generace dostatečně informována o pozitivních a negativních vlivech antikoncepčních metod, a to jak fyzických, tak psychických. Zda se rozhoduje na základě těchto vlivů, a jestli dokáže tyto poznatky prakticky využít.

Cílovou skupinou je proto především mladá generace nad 15 let. Výsledky průzkumu budou sloužit ke zpracování projektu v rámci předmětu Statistické metody v marketingu.

Dotazník je anonymní a všechny otázky jsou povinné.

Jiří Nepraš

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o přínosech a rizicích antikoncepce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16440,9 %40,9 %  
Spíše ano15438,4 %38,4 %  
Spíše ne6816,96 %16,96 %  
Ne153,74 %3,74 %  

Graf

2. Dozvěděl/a jste se ve škole užitečné informace o antikoncepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neměli jsme přednášku o antikoncepci15739,15 %39,15 %  
Ne, nedozvěděl/a jsem se užitečné informace10225,44 %25,44 %  
Ano, v rámci samostatné přednášky7518,7 %18,7 %  
Ano, v rámci výuky (biologie, rodinná výchova)6716,71 %16,71 %  

Graf

3. Kde jste obdržel/a nejpřínosnější informace o antikoncepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu16942,14 %42,14 %  
Od lékaře/lékařky9323,19 %23,19 %  
Z odborné literatury (např. letáčky v ordinaci, příbalové informace)7719,2 %19,2 %  
Jiné (kamarádi, partner,...)348,48 %8,48 %  
Od rodičů143,49 %3,49 %  
Ze školy143,49 %3,49 %  

Graf

4. Víte, že by se před začátkem užívání hormonální antikoncepce měla nechat žena geneticky vyšetřit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26967,08 %67,08 %  
ne13232,92 %32,92 %  

Graf

5. Víte o tom, že existují léky, které snižují účinnost hormonální antikoncepce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano33984,54 %84,54 %  
ne6215,46 %15,46 %  

Graf

6. S jakými negativními účinky hormonální antikoncepce jste se setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické změny (náladovost, deprese)20350,62 %50,62 %  
Přibývání na váze18044,89 %44,89 %  
Nevolnost, migrény11428,43 %28,43 %  
Žádné9824,44 %24,44 %  
Riziko vzniku žilní trombózy a embolie8120,2 %20,2 %  
Problémy s otěhotněním po vysazení antikoncepce5714,21 %14,21 %  
Poruchy funkce jater245,99 %5,99 %  

Graf

7. Zajímáte se o novinky v antikoncepčních metodách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne17343,14 %43,14 %  
Ne9122,69 %22,69 %  
Spíše ano8220,45 %20,45 %  
Ano5513,72 %13,72 %  

Graf

8. Jaký postoj zaujímáte k novým formám antikoncepce? (např. nitroděložní tělísko, hormonální injekce, antikoncepční náplasti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální24059,85 %59,85 %  
Kladný9724,19 %24,19 %  
Záporný6415,96 %15,96 %  

Graf

9. Jak moc si myslíte, že jsou pozitiva různých druhů antikoncepce důležitá při výběru užívání?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena34987,03 %87,03 %  
Muž5212,97 %12,97 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3027067,33 %67,33 %  
15-209724,19 %24,19 %  
31-40297,23 %7,23 %  
41 a více51,25 %1,25 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou22957,11 %57,11 %  
Vysokoškolské11729,18 %29,18 %  
Základní327,98 %7,98 %  
Středoškolské bez maturity235,74 %5,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Kolik je Vám let?

  • odpověď 15-20:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o přínosech a rizicích antikoncepce?

2. Dozvěděl/a jste se ve škole užitečné informace o antikoncepci?

3. Kde jste obdržel/a nejpřínosnější informace o antikoncepci?

4. Víte, že by se před začátkem užívání hormonální antikoncepce měla nechat žena geneticky vyšetřit?

5. Víte o tom, že existují léky, které snižují účinnost hormonální antikoncepce?

6. S jakými negativními účinky hormonální antikoncepce jste se setkali?

7. Zajímáte se o novinky v antikoncepčních metodách?

8. Jaký postoj zaujímáte k novým formám antikoncepce? (např. nitroděložní tělísko, hormonální injekce, antikoncepční náplasti)

9. Jak moc si myslíte, že jsou pozitiva různých druhů antikoncepce důležitá při výběru užívání?

10. Pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o přínosech a rizicích antikoncepce?

2. Dozvěděl/a jste se ve škole užitečné informace o antikoncepci?

3. Kde jste obdržel/a nejpřínosnější informace o antikoncepci?

4. Víte, že by se před začátkem užívání hormonální antikoncepce měla nechat žena geneticky vyšetřit?

5. Víte o tom, že existují léky, které snižují účinnost hormonální antikoncepce?

6. S jakými negativními účinky hormonální antikoncepce jste se setkali?

7. Zajímáte se o novinky v antikoncepčních metodách?

8. Jaký postoj zaujímáte k novým formám antikoncepce? (např. nitroděložní tělísko, hormonální injekce, antikoncepční náplasti)

9. Jak moc si myslíte, že jsou pozitiva různých druhů antikoncepce důležitá při výběru užívání?

10. Pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nepraš, J.Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54999.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.