Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní styl středoškoláků

Životní styl středoškoláků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Černý
Šetření:19. 02. 2010 - 26. 02. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení žáci gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku.

Tento dotazník pokládá otázky týkající se hodnotových orientací středoškoláků.
Je součástí výzkumu hodnotových orientací v mé semestrální práci.

Věřím, že Vás tento dotazník zaujme a budete se mu věnovat s vážností a budete odpovídat pravdivě a co nejpřesněji.

Bez Vašich odpovědí není možné zkoumaný problém poznat.

Děkuji za spolupráci!
Jan Černý, TUL

Odpovědi respondentů

1. Seřaď následující životní hodnoty od pro tebe nejdůležitějších (1) po nejméně důležité (5)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Láska2.681.858
Peníze a majetek4.281.042
Přátelství2.821.388
Vzdělání3.361.15
Zdraví1.861.36

Graf

2. Snídáš ráno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3672 %72 %  
ne1428 %28 %  

Graf

3. Kouříš cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím3570 %70 %  
Pouze ve společnosti612 %12 %  
Krabičku denně48 %8 %  
Pravidelně36 %6 %  
V restauraci/hospodě24 %4 %  

Graf

4. Kolik hodin týdně se věnuješ sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 hodiny týdně2244 %44 %  
Nesportuji1428 %28 %  
5 hodin týdně816 %16 %  
Sportuji pravidelně612 %12 %  

Graf

5. Piješ alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně3264 %64 %  
Nepiji, jsem abstinent1020 %20 %  
Pravidelně chodím na drink či pivo714 %14 %  
Téměř denně si dám 2 piva12 %2 %  

Graf

6. Chodíš do solária?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem v něm nebyl4386 %86 %  
Občas714 %14 %  

Graf

7. S jakou drogou máš osobní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou2652 %52 %  
Měkkou2142 %42 %  
Tvrdou36 %6 %  

Graf

8. Jak pravidelně se stravuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jím nepravidelně2142 %42 %  
Občas se přistihnu, že se již přejídám1020 %20 %  
Jím pravidelně 3 jídla denně714 %14 %  
Dopřeju si po obědě i dezert714 %14 %  
Občas držím dietu510 %10 %  

Graf

9. Piješ nápoje obsahující kofein?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za den2142 %42 %  
Nepiji1734 %34 %  
2x za den816 %16 %  
3x a více za den48 %8 %  

Graf

10. Jak často jíš maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x týdně2754 %54 %  
Pořád, každý den1326 %26 %  
2x týdně612 %12 %  
Jsem vegetarián/vegan24 %4 %  
Nejím maso24 %4 %  

Graf

11. V kolik hodin chodíš spát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po 23. hodině1734 %34 %  
Déle než bylo uvedeno1326 %26 %  
Po 22. hodině1122 %22 %  
Dříve než bylo uvedeno918 %18 %  

Graf

12. Kolik hodin denně trávíš doma u PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 hodiny2652 %52 %  
Více1734 %34 %  
1-2 hodiny714 %14 %  

Graf

13. Jaké je tvé pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3978 %78 %  
Muž1122 %22 %  

Graf

14. Do které věkové kategorie patříš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-203162 %62 %  
14-171938 %38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Seřaď následující životní hodnoty od pro tebe nejdůležitějších (1) po nejméně důležité (5)

  • odpověď Zdraví=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Láska=3 na otázku 1. Seřaď následující životní hodnoty od pro tebe nejdůležitějších (1) po nejméně důležité (5)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Seřaď následující životní hodnoty od pro tebe nejdůležitějších (1) po nejméně důležité (5)

2. Snídáš ráno?

3. Kouříš cigarety?

4. Kolik hodin týdně se věnuješ sportu?

5. Piješ alkohol?

6. Chodíš do solária?

7. S jakou drogou máš osobní zkušenost?

8. Jak pravidelně se stravuješ?

9. Piješ nápoje obsahující kofein?

10. Jak často jíš maso?

11. V kolik hodin chodíš spát?

12. Kolik hodin denně trávíš doma u PC?

13. Jaké je tvé pohlaví?

14. Do které věkové kategorie patříš?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Seřaď následující životní hodnoty od pro tebe nejdůležitějších (1) po nejméně důležité (5)

2. Snídáš ráno?

3. Kouříš cigarety?

4. Kolik hodin týdně se věnuješ sportu?

5. Piješ alkohol?

6. Chodíš do solária?

7. S jakou drogou máš osobní zkušenost?

8. Jak pravidelně se stravuješ?

9. Piješ nápoje obsahující kofein?

10. Jak často jíš maso?

11. V kolik hodin chodíš spát?

12. Kolik hodin denně trávíš doma u PC?

13. Jaké je tvé pohlaví?

14. Do které věkové kategorie patříš?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černý, J.Životní styl středoškoláků (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5505.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.