Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Samoobslužná prádelna v Brně

Samoobslužná prádelna v Brně

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Peštuka
Šetření:14. 04. 2016 - 28. 04. 2016
Počet respondentů:317
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vítám Vás u mého průzkumu trhu, který souvisí se založením samoobslužné prádelny v Brně. Tento průzkum mi pomůže spracovat diplomovou práci na toto téma. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 3 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Využíval/a byste tuto službu, kdyby byla v Brně dostupná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22370,35 %70,35 %  
ne9429,65 %29,65 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž12355,16 %38,8 %  
Žena10044,84 %31,55 %  

Graf

3. Jaké služby by tato prádelna měla podle Vás nabízet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní praní dle pracích programů22199,1 %69,72 %  
Sušení21194,62 %66,56 %  
Mandlování167,17 %5,05 %  
Chemické čištění oděvů146,28 %4,42 %  

Graf

4. Základní cyklus praní společně se sušením by trval přibližně 65 - 80 minut. Byli byste s tímto časovým intervalem spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13962,33 %43,85 %  
Ano6930,94 %21,77 %  
Spíše ne146,28 %4,42 %  
Ne10,45 %0,32 %  

Graf

5. Jakou nabídku vedlejších služeb byste ocenili při čekání na dokončení jednotlivých cyklů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připojení na internet prostřednictvím Wi-fi signálu - zdarma16573,99 %52,05 %  
Zapůjčení časopisů - zdarma14765,92 %46,37 %  
Možnost zakoupení kávy/čaje z automatu9341,7 %29,34 %  
Čas byste strávili jinak a mimo provozovnu5022,42 %15,77 %  

Graf

6. Jakou maximální částku byste byli ochotni utratit za základní nabídku služeb (praní a sušení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 150 Kč11652,25 %36,59 %  
150 - 200 Kč10145,5 %31,86 %  
200 Kč a více52,25 %1,58 %  

Graf

7. Jak často byste tyto služby využívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně10647,75 %33,44 %  
1x za 2 týdny6931,08 %21,77 %  
Příležitostně4721,17 %14,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké služby by tato prádelna měla podle Vás nabízet?

  • odpověď Sušení:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mandlování na otázku 3. Jaké služby by tato prádelna měla podle Vás nabízet?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíval/a byste tuto službu, kdyby byla v Brně dostupná?

2. Vaše pohlaví?

3. Jaké služby by tato prádelna měla podle Vás nabízet?

4. Základní cyklus praní společně se sušením by trval přibližně 65 - 80 minut. Byli byste s tímto časovým intervalem spokojeni?

5. Jakou nabídku vedlejších služeb byste ocenili při čekání na dokončení jednotlivých cyklů?

6. Jakou maximální částku byste byli ochotni utratit za základní nabídku služeb (praní a sušení)?

7. Jak často byste tyto služby využívali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíval/a byste tuto službu, kdyby byla v Brně dostupná?

2. Vaše pohlaví?

3. Jaké služby by tato prádelna měla podle Vás nabízet?

4. Základní cyklus praní společně se sušením by trval přibližně 65 - 80 minut. Byli byste s tímto časovým intervalem spokojeni?

5. Jakou nabídku vedlejších služeb byste ocenili při čekání na dokončení jednotlivých cyklů?

6. Jakou maximální částku byste byli ochotni utratit za základní nabídku služeb (praní a sušení)?

7. Jak často byste tyto služby využívali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Peštuka, A.Samoobslužná prádelna v Brně (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55113.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.