Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost v malých a středních podnicích

Společenská odpovědnost v malých a středních podnicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Růžková
Šetření:19. 04. 2016 - 26. 04. 2016
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku, který použiji pro svou absolventskou práci. Pokud pracujete v malé nebo střední firmě (do 250 zaměstnanců) a máte alespoň základní přehled o jejích firemních aktivitách, věnujte mi, prosím, max. 7 minut svého času. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak důležité je pro váš podnik chovat se ke společnosti eticky a odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité444,44 %44,44 %  
nepodstatné444,44 %44,44 %  
důležité111,11 %11,11 %  

Graf

2. Co vás k takovému chování vede nebo by přimělo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnitřní přesvědčení, tradice555,56 %55,56 %  
snaha získat lepší reputaci u veřejnosti, zvýšit image333,33 %33,33 %  
snaha o zlepšení vztahů s okolím333,33 %33,33 %  
tlak z vnějšku – veřejnost, zákazníci, média333,33 %33,33 %  
snaha udržet krok s konkurenty a požadavky trhu222,22 %22,22 %  
snaha o zvýšení loajality zákazníků222,22 %22,22 %  
snaha o získání konkurenční výhody222,22 %22,22 %  
vyšší zisk222,22 %22,22 %  
podpora PR /marketingových aktivit podniku222,22 %22,22 %  
snaha přilákat a udržet kvalitní zaměstnance111,11 %11,11 %  
snaha o zvýšení spokojenosti zaměstnanců111,11 %11,11 %  
eticko-morální důvody, uplatňování etického kodexu111,11 %11,11 %  

Graf

3. Má váš podnik etický kodex a je veřejně přístupný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemáme etický kodex777,78 %77,78 %  
ano, máme etický kodex, ale není přístupný veřejnosti111,11 %11,11 %  
ano, máme etický kodex a je přístupný na webových stránkách111,11 %11,11 %  

Graf

4. Může se váš podnik prezentovat certifikáty podle některé normy (např. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, SA 8000, GRI, ČSN 01 0391,..), nebo získanými cenami za společenskou odpovědnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %88,89 %  
ISO111,11 %11,11 %  

Graf

5. Kterým dobrovolným aktivitám se nad rámec legislativy váš podnik věnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců777,78 %77,78 %  
recyklace odpadů555,56 %55,56 %  
poskytování motivačních pobídek – benefity, stravenky333,33 %33,33 %  
spolupráce se školami333,33 %33,33 %  
férové obchodní praktiky333,33 %33,33 %  
vzdělání a rozvoj zaměstnanců-odborná školení, jazykové kurzy222,22 %22,22 %  
poskytování transparentních informací222,22 %22,22 %  
podpora zaměstnanců v mimopracovní době – kulturní akce, sportovní aktivity222,22 %22,22 %  
spolupráce s neziskovými organizacemi, nadačními fondy222,22 %22,22 %  
používání ekologicky šetrných technologií, produktů či prostředků222,22 %22,22 %  
dárcovství a organizování sbírek (finanční, nefinanční, věcné)111,11 %11,11 %  

Graf

6. Jak důležité jsou pro vás v rámci vašich aktivit zájmy jednotlivých zainteresovaných stran? (1-nepodstatné, 5-velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vlastníci a akcionáři3.4442.247
zákazníci, spotřebitelé42.222
dodavatelé a další obchodní partneři3.1111.877
zaměstnanci2.8891.877
investoři3.4441.802
vládní instituce2.6671.333
média2.7782.173
odbory1.5560.469
neziskové organizace1.8891.21
ekologické skupiny1.8891.654
širší veřejnost2.7781.728

Graf

7. V čem vidíte přínosy společensky odpovědného chování pro váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení image, reputace firmy444,44 %44,44 %  
snazší spolupráce s obchodními partnery444,44 %44,44 %  
posílení firemní kultury333,33 %33,33 %  
zvýšení loajality a spokojenosti zákazníků333,33 %33,33 %  
prodloužení životnosti podniku, zvýšení hodnoty firmy333,33 %33,33 %  
celkové zlepšení vztahu s okolím333,33 %33,33 %  
vyšší jistota dlouhodobého dosahování zisku222,22 %22,22 %  
získání konkurenční výhody222,22 %22,22 %  
zvýšení spokojenosti zaměstnanců111,11 %11,11 %  
přilákání investorů111,11 %11,11 %  
Zadne111,11 %11,11 %  

Graf

8. S jakými bariérami se případně při realizaci společensky odpovědných aktivit setkáváte?

(Příklady společensky odpovědných aktivit: používání šetrných prostředků, recyklace, spolupráce s neziskovými organizacemi, vzdělávání zaměstnanců, úspora energií, aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné viditelné výsledky450 %44,44 %  
nedostatek času pro realizaci aktivit450 %44,44 %  
přílišná byrokracie při prosazování aktivit450 %44,44 %  
omezení max. zisku450 %44,44 %  
nedostatečná podpora ze strany státu a vlády337,5 %33,33 %  
nezájem ze strany zaměstnanců225 %22,22 %  
nedostatek dovedností a kvalifikovaných lidí225 %22,22 %  
odpor ze strany managementu225 %22,22 %  
společenská odpovědnost nepatří mezi naše cíle225 %22,22 %  
aktivity společensky odpovědného podnikání zvyšují náklady podniku225 %22,22 %  
žádná souvislost s finanční výkonností225 %22,22 %  
nepříznivé legislativní a daňové prostředí225 %22,22 %  
žádný PR/marketingový užitek pro podnikání112,5 %11,11 %  
žádný vnější tlak ze strany veřejnosti, médií, zákazníků112,5 %11,11 %  

Graf

9. Je ve vaší firmě určena osoba odpovědná za aktivity společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
nevím222,22 %22,22 %  

Graf

10. Kolik % ze zisku věnujete na společensky odpovědné aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5%666,67 %66,67 %  
nevím333,33 %33,33 %  

Graf

11. Plánuje váš podnik v následujících dvou letech zvýšit nebo snížit rozsah aktivit společensky odpovědného chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně zvýšitotázka č. 12, spíše zvýšitotázka č. 12, spíše snížitotázka č. 12, rozhodně snížitotázka č. 12, žádné změny neplánujemeotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné změny neplánujeme555,56 %55,56 %  
spíše zvýšit222,22 %22,22 %  
rozhodně snížit222,22 %22,22 %  

Graf

12. Ve kterých oblastech plánujete tyto změny zavést?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupráce s neziskovými organizacemi, nadačními fondy250 %22,22 %  
používání ekologicky šetrných technologií, produktů či prostředků250 %22,22 %  
sponzoring250 %22,22 %  
rozvoj regionu a komunity125 %11,11 %  
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců125 %11,11 %  
dobrovolnictví125 %11,11 %  
rovné příležitosti, zaměstnávání znevýhodněných a handicapovaných125 %11,11 %  
dárcovství a organizování sbírek (finanční, nefinanční, věcné)125 %11,11 %  

Graf

13. Jak informujete své zaměstnance a širokou veřejnost o svém společensky odpovědném chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky444,44 %44,44 %  
podnikové nástěnky222,22 %22,22 %  
Jsme B2B firma111,11 %11,11 %  
podnikové porady111,11 %11,11 %  
jsou to ignoranti111,11 %11,11 %  
není to v zájmu ziskovosti firmy111,11 %11,11 %  
nic neděláme111,11 %11,11 %  
výroční zprávy111,11 %11,11 %  

Graf

14. Máte pocit, že máte dostatek informací a znalostí o společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi ano333,33 %33,33 %  
určitě ano333,33 %33,33 %  
nevím222,22 %22,22 %  
asi ne111,11 %11,11 %  

Graf

15. Jaké zdroje pro získání informací týkající se této problematiky používáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

internet

internet, facebook, tisk

internet, odborná literatura

Noviny

TV

Základní vzdělání by mělo být gro a pak je to na každém.

žádné

žádné

16. Je společenská odpovědnost součástí strategie vašeho podniku a máte ji písemně zpracovanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, společenská odpovědnost není součástí podnikové strategie666,67 %66,67 %  
ano, společenská odpovědnost je součástí podnikové strategie, není však písemně zpracována333,33 %33,33 %  

Graf

17. Domníváte se, že by se společensky odpovědné chování mělo stát pouze výsadou velkých firem, nebo by se mělo stát součástí celého podnikatelského sektoru (tedy i malých a středních podniků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týká se jen velkých firem444,44 %44,44 %  
týká se všech firem, tedy i malých a střední podniků333,33 %33,33 %  
nevím222,22 %22,22 %  

Graf

18. Uveďte, prosím, počet zaměstnanců vašeho podniku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malý podnik (do 49 zaměstnanců)555,56 %55,56 %  
mikro podnik (do 10 zaměstnanců)333,33 %33,33 %  
střední podnik (do 250 zaměstnanců)111,11 %11,11 %  

Graf

19. Do kterého oboru váš podnik spadá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby777,78 %77,78 %  
potravinářství111,11 %11,11 %  
cestovní ruch111,11 %11,11 %  

Graf

20. Jak dlouho působí váš podnik na trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 let333,33 %33,33 %  
více než 20 let222,22 %22,22 %  
1-5 let222,22 %22,22 %  
11-20 let222,22 %22,22 %  

Graf

21. Uveďte, prosím, formu vašeho podniku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ryze česká888,89 %88,89 %  
se zahraniční účastí111,11 %11,11 %  

Graf

22. Chcete ke společenské odpovědnosti malých a středních podniků ještě něco říci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

až bude stát dávat daňové nebo jiné úlevy tak pak asi budeme společensky odpovědní

Prezit

zkuste podnikat a na podobné blbosti nebudete mít čas

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžková, K.Společenská odpovědnost v malých a středních podnicích (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55236.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.