Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupní chování zákazníků fitness center

Nákupní chování zákazníků fitness center

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Mynarčík
Šetření:21. 04. 2016 - 27. 04. 2016
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

téma fitness center a vůbec celkově zdravého životního stylu je v dnešní době velký fenomén. Prostřednictvím našeho krátkého dotazníku bychom rádi zjistili, jak často lidé navštěvují fitness centrum, co ovlivňuje volbu konkrétního fitness centra aj.

 

Pokud Vás toto téma zaujalo a spadáte do cílové skupiny 15 – 60 let, tímto bychom Vás rádi požádali o vyplnění našeho anonymního dotazníku, který nám pomůže ve zpracování projektu v rámci předmětu Statistické metody v marketing vyučovaného na VŠB – TUO.

 

 Tento dotazník je určený zejména pro ty, kteří navštěvují fitness centra.

Odpovědi respondentů

1. Co Vás do fitness centra přivedlo (proč jste začali cvičit)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o hezkou postavu.5962,77 %62,77 %  
Jiné.1515,96 %15,96 %  
Kamarádi.1414,89 %14,89 %  
Práce.33,19 %3,19 %  
Zdravotní důvody.22,13 %2,13 %  
Předsevzetí, sázka.11,06 %1,06 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete fitness centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do týdne.4345,74 %45,74 %  
Nepravidelně.4042,55 %42,55 %  
Jednou týdně.88,51 %8,51 %  
Denně.33,19 %3,19 %  

Graf

3. Jaké máte od návštěv fitness centra očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkrášlení postavy.6265,96 %65,96 %  
Zlepšení zdravotního stavu.1718,09 %18,09 %  
Jiné.1111,7 %11,7 %  
Společenská událost (místo setkání).22,13 %2,13 %  
Žádné.22,13 %2,13 %  

Graf

4. Proč upřednostňujete návštěvu fitness centra před jinými sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neupřednostňuji oproti jiným sportům.5558,51 %58,51 %  
Jiné.2122,34 %22,34 %  
Možnost osobního trenéra.88,51 %8,51 %  
Rychlejší výsledky.66,38 %6,38 %  
Bezpečnější forma sportu.44,26 %4,26 %  

Graf

5. Kolik jste nejvíce ochotni zaplatit za měsíční permanentku do fitness centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
400 – 700 Kč.4345,74 %45,74 %  
0 – 400 Kč.2930,85 %30,85 %  
700 – 1000 Kč.1617,02 %17,02 %  
1000 – 1500 Kč.44,26 %4,26 %  
1500 a více Kč.22,13 %2,13 %  

Graf

6. Kolik průměrně měsíčně utratíte za suplementy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekupuji suplementy6063,83 %63,83 %  
0 – 700.2425,53 %25,53 %  
700 – 1200.44,26 %4,26 %  
1200 – 2000.33,19 %3,19 %  
4000 a více.22,13 %2,13 %  
2000 – 4000.11,06 %1,06 %  

Graf

7. Využíváte služeb osobního trenéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5962,77 %62,77 %  
Ne, ale plánuji.1515,96 %15,96 %  
Již ne.1111,7 %11,7 %  
Ano.99,57 %9,57 %  

Graf

8. Kolik jste nejvíce ochotni zaplatit za jednu hodinu s osobním trenérem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 150 Kč.3941,49 %41,49 %  
150 – 300 Kč.3739,36 %39,36 %  
300 – 500 Kč.1313,83 %13,83 %  
500 – 800 Kč.55,32 %5,32 %  

Graf

9. Kde trvale žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město / obec do 10 000 obyvatel.3739,36 %39,36 %  
Město nad 100 000 obyvatel.2526,6 %26,6 %  
Město od 10 000 do 50 000 obyvatel.1617,02 %17,02 %  
Město od 50 do 100 000 obyvatel.1617,02 %17,02 %  

Graf

10. Jaké faktory Vás ovlivňují při výběru fitness centra?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6367,02 %67,02 %  
Muž3132,98 %32,98 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let.7478,72 %78,72 %  
26 – 50 let.1617,02 %17,02 %  
51 – 60 let.22,13 %2,13 %  
15 – 17 let.22,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás do fitness centra přivedlo (proč jste začali cvičit)?

2. Jak často navštěvujete fitness centrum?

3. Jaké máte od návštěv fitness centra očekávání?

4. Proč upřednostňujete návštěvu fitness centra před jinými sporty?

5. Kolik jste nejvíce ochotni zaplatit za měsíční permanentku do fitness centra?

6. Kolik průměrně měsíčně utratíte za suplementy?

7. Využíváte služeb osobního trenéra?

8. Kolik jste nejvíce ochotni zaplatit za jednu hodinu s osobním trenérem?

9. Kde trvale žijete?

10. Jaké faktory Vás ovlivňují při výběru fitness centra?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás do fitness centra přivedlo (proč jste začali cvičit)?

2. Jak často navštěvujete fitness centrum?

3. Jaké máte od návštěv fitness centra očekávání?

4. Proč upřednostňujete návštěvu fitness centra před jinými sporty?

5. Kolik jste nejvíce ochotni zaplatit za měsíční permanentku do fitness centra?

6. Kolik průměrně měsíčně utratíte za suplementy?

7. Využíváte služeb osobního trenéra?

8. Kolik jste nejvíce ochotni zaplatit za jednu hodinu s osobním trenérem?

9. Kde trvale žijete?

10. Jaké faktory Vás ovlivňují při výběru fitness centra?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mynarčík, P.Nákupní chování zákazníků fitness center (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55276.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.