Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměny a tresty ve výchově dětí

Odměny a tresty ve výchově dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Pammerová
Šetření:21. 04. 2016 - 01. 05. 2016
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, Vážení pánové, studenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku. Jedná se o krátký dotazník, který bude sloužit jako výzkum k mé závěrečné práci, kterou píši při vzdělávacím kurzu studium pedagogiky pro vychovatele. 

Velmi děkuji za ochotu a čas strávený při vyplnění. 

Jaroslava Pammerová, DiS.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 2, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10376,87 %76,87 %  
Muž3123,13 %23,13 %  

Graf

2. Jste již rodičem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7354,48 %54,48 %  
ano6145,52 %45,52 %  

Graf

3. Myslíte si, že je odměna ve výchově důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12593,28 %93,28 %  
ne96,72 %6,72 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou tresty ve výchově nezbytné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10578,36 %78,36 %  
ne2921,64 %21,64 %  

Graf

5. Jaký způsob odměňování zastáváte, či využíváte ve vlastní výchově nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovní pochvaly12694,03 %94,03 %  
Vyšší míru svobody (vycházky, výlet)5641,79 %41,79 %  
Hmotné dárky1813,43 %13,43 %  
Sladkosti1611,94 %11,94 %  
Vyšší kapesné85,97 %5,97 %  
Nejsem rodič10,75 %0,75 %  
společná aktivita, která dítě baví - sportovní, výlet, kino apod. 10,75 %0,75 %  
netradiční zážitky10,75 %0,75 %  
Žádné10,75 %0,75 %  
společná aktivita10,75 %0,75 %  
společné zážitky podle výběru dítěte10,75 %0,75 %  
pohlazení10,75 %0,75 %  
asociací u malýchh dětí se snažím nastavit morální chování jako správné mým příjemných chováním podmíněně na příjemné chování dítěte10,75 %0,75 %  
nějaká drobnost10,75 %0,75 %  
neodměňuji10,75 %0,75 %  
neodměňuji, když se mi něco líbí, tak to řeknu; sladkosti koupím, když na ně máme chuť, ne za odměnu 10,75 %0,75 %  

Graf

6. Jaké tresty považujete za nejvhodnější, či sami ukládáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovní pokárání10175,37 %75,37 %  
Zákaz oblíbené činnosti (sport, televize)4735,07 %35,07 %  
Fyzický trest (plácnutí přes zadek)4533,58 %33,58 %  
Odebrání kapesného či úhrada škody139,7 %9,7 %  
Přerušení komunikace s dítětem na určitou dobu118,21 %8,21 %  
Více domácích prací107,46 %7,46 %  
Vysvětlit v čem dítě udělalo chybu a podle věku trest (3-leté dítě trochu plácnu přes ruku, 13-ti letému zakážu pc)10,75 %0,75 %  
Fyzicky vyprask s jelity10,75 %0,75 %  
Netrestám, vysvětluji, kde je problém a jak je potřeba situaci příště řešit. 10,75 %0,75 %  
trestům se vyhýbám a když už nějaký má přijít, dávám dítěti vybrat z možností, na kterých jsme se dříve domluvili. Spíše než trest volím rozhovor, co se mi na činnosti, kterou dítě dělalo, nelíbilo. 10,75 %0,75 %  
Zavreni do pokoje na nejakou dobu10,75 %0,75 %  
uvedení do původního stavu / odstranění škody, fyzický trest10,75 %0,75 %  
do určitého věku fyzický trest10,75 %0,75 %  
netrestám10,75 %0,75 %  
Záleží na věku, malé dítě bych přes zadek lehce plácla, pokud zlobí naschvál. Staršímu bych sebrala výhody, které čerpá díky rodině. 10,75 %0,75 %  
Přirozený důsledek neposlušnosti.10,75 %0,75 %  
Televize, počítač, Rozhodně nezakazovat pohyb např.: sport10,75 %0,75 %  
děti nesou zodpovědnost za svá rozhodnutí a chování, dohodneme si pravidla a také co se stane, pokud se poruší. Tresty neuplatňujeme, vše si vysvětlíme a děti maximálně vědí, že něco nedostaly/něco se stalo, protože si to tak sami vybraly (porušily pravidla) a s klidem to přijímají :) a nikdy se nám nestalo, že by měly potřebu křičet nebo běhat v obchodě, nerozhlédnout se před přechodem nebo do něčeho bušit :)10,75 %0,75 %  
u nás máme přirozené důsledky, ne tresty10,75 %0,75 %  
zákaz oblíbené činnosti, odebrání kapesného, slovní pokárání10,75 %0,75 %  

Graf

7. Za jaké situace, či výsledky si myslíte, že by dítě mělo být odměňováno nebo jej odměňujete sami nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za mimořádný dobrý skutek5944,03 %44,03 %  
Za splnění povinností4735,07 %35,07 %  
Za mimořádné výsledky (například ve sportu)4634,33 %34,33 %  
Za dobré známky ve škole4432,84 %32,84 %  
Za vzorné chování a žádné odmlouvání3022,39 %22,39 %  
za všechny uvedené varianty, chválím dítě často10,75 %0,75 %  
za to, že poslouchá10,75 %0,75 %  
Za nic10,75 %0,75 %  
Za pomoc nad rámec povinností. 10,75 %0,75 %  
za mimořádnou snahu bez ohledu na úroveň mimořádnosti dosaženého výsledku10,75 %0,75 %  
nevím10,75 %0,75 %  
Všechno výše uvedené10,75 %0,75 %  
dítě nemusí být odměňováno - odměnou je mu vlastní spokojenost se sebou samým10,75 %0,75 %  
Za vše, co si to zaslouží vzhledem k výchovnému záměru.10,75 %0,75 %  
vše výše uvedené10,75 %0,75 %  
kdykoliv, kdy je příležitost10,75 %0,75 %  
u nás si velmi vážíme toho, když se děti o něco pokouší a dají tomu nejvíc, co v danou chvíli dokáží. Za snahu a trpělivost oceňujeme nejvíc asi :)10,75 %0,75 %  
neodměňuji 10,75 %0,75 %  
za dobré známky ve škole, za splnění povinností, za mimořádné výsledky, za vzorné chování10,75 %0,75 %  

Graf

8. Za jaké situace si myslíte, že by dítěti měl být uložený trest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používání vulgarit a lží8865,67 %65,67 %  
Nevhodné chování (například ve škole)7253,73 %53,73 %  
Neuposlechnutí příkazu, odmlouvání4936,57 %36,57 %  
Nevykonání dané činnosti2216,42 %16,42 %  
Špatné známky ve škole64,48 %4,48 %  
nevím21,49 %1,49 %  
Myslím si, že trest je forma manipulace. Mým cílem je, aby se dítě chovalo určitým způsobem, protože chápe, že je to tak dobře, ne že má strach z trestu. 10,75 %0,75 %  
více možností10,75 %0,75 %  
jakékoliv neplnění povinností10,75 %0,75 %  
Všechny možnosti z uvedených10,75 %0,75 %  
děti nemusí být trestány - postačující je přirozený důsledek jeho jednání10,75 %0,75 %  
...nevhodné chování je většina předchozích odpovědí...10,75 %0,75 %  
nejsem zastáncem trestání, ale když už, tak vulgarity, lži nebo ubližování (byť stejně není sebemenší důvod pro tresty, nebo max pro rodiče, protože jsme si je špatně vychovali a měli bychom se tedy spíš zaměřit na to, jak tu chybu napravit a trest rozhodně není prostředek pro to, aby se dítě naučilo, že takhle ne)10,75 %0,75 %  
máme přirozené důsledky, tedy např. dítě není včas v posteli, nestihneme přečíst pohádku10,75 %0,75 %  
neuposlechnutí příkazu, používání vulgarit a lží, nevykonání dané činnosti10,75 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste již rodičem?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více domácích prací na otázku 6. Jaké tresty považujete za nejvhodnější, či sami ukládáte nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jste již rodičem?

3. Myslíte si, že je odměna ve výchově důležitá?

4. Myslíte si, že jsou tresty ve výchově nezbytné?

5. Jaký způsob odměňování zastáváte, či využíváte ve vlastní výchově nejčastěji?

6. Jaké tresty považujete za nejvhodnější, či sami ukládáte nejčastěji?

7. Za jaké situace, či výsledky si myslíte, že by dítě mělo být odměňováno nebo jej odměňujete sami nejčastěji?

8. Za jaké situace si myslíte, že by dítěti měl být uložený trest?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jste již rodičem?

3. Myslíte si, že je odměna ve výchově důležitá?

4. Myslíte si, že jsou tresty ve výchově nezbytné?

5. Jaký způsob odměňování zastáváte, či využíváte ve vlastní výchově nejčastěji?

6. Jaké tresty považujete za nejvhodnější, či sami ukládáte nejčastěji?

7. Za jaké situace, či výsledky si myslíte, že by dítě mělo být odměňováno nebo jej odměňujete sami nejčastěji?

8. Za jaké situace si myslíte, že by dítěti měl být uložený trest?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pammerová, J.Odměny a tresty ve výchově dětí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55284.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.