Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání žen a jejich kariéry

Vnímání žen a jejich kariéry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Spěváková
Šetření:21. 04. 2016 - 12. 05. 2016
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o pár minut Vašeho času k vyplnění dotazníku. Tento dotazník je vhodný spíše pro pracující. Několik otázek se snaží zjistit situaci ve Vaší firmě a Váš názor na kariéru žen. Výsledky jsou anonymní a poslouží pro účely mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. V jakém odvětví Vaše firma působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní a sociální péče513,16 %13,16 %  
Vzdělávání513,16 %13,16 %  
Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení410,53 %10,53 %  
Ubytování, stravování a pohostinství37,89 %7,89 %  
Ostatní činnosti37,89 %7,89 %  
Zemědělství, lesnictví, rybářství25,26 %5,26 %  
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti25,26 %5,26 %  
Veřejná zpráva a obrana, povinné sociální zabezpečení25,26 %5,26 %  
Činnosti v oblasti nemovitostí25,26 %5,26 %  
Informační a komunikační činnosti25,26 %5,26 %  
Peněžnictví a pojišťovnictví25,26 %5,26 %  
Zpracovatelský průmysl12,63 %2,63 %  
Profesní, technické a vědecké činnosti12,63 %2,63 %  
Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel12,63 %2,63 %  
Doprava a skladování12,63 %2,63 %  
Těžba a dobývání12,63 %2,63 %  
Výroba, rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu12,63 %2,63 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3284,21 %84,21 %  
Muž615,79 %15,79 %  

Graf

3. Věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let1950 %50 %  
36 - 45 let821,05 %21,05 %  
do 25 let821,05 %21,05 %  
46 - 55 let37,89 %7,89 %  

Graf

4. Zastávají ve Vaší firmě i ženy vedoucí pozice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3489,47 %89,47 %  
ne410,53 %10,53 %  

Graf

5. Myslíte si, že se ženy mohou uplatnit ve vedoucích funkcích nebo tato úloha patří výhradně mužům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ženy mají stejné předpoklady jako muži2771,05 %71,05 %  
MOŽNÁ, záleží, v jakém odvětví se chtějí uplatnit1026,32 %26,32 %  
NE, nemyslím si12,63 %2,63 %  

Graf

6. Domníváte se, že ženy jsou znevýhodněny oproti mužům při kariérním postupu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2771,05 %71,05 %  
nevím615,79 %15,79 %  
ne513,16 %13,16 %  

Graf

7. Jestli ano, na základě jakého důvodu si myslíte, že tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodičovství1744,74 %44,74 %  
Pohlaví1436,84 %36,84 %  
NE25,26 %5,26 %  
Věk12,63 %2,63 %  
očividně jste při tvorbě dotazníku dostatečně nemyslela...12,63 %2,63 %  
žena má sedět doma12,63 %2,63 %  
mentalita12,63 %2,63 %  
Protekce12,63 %2,63 %  

Graf

8. Vnímáte rozdíl mezi pohlavím vedoucího pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, nevnímám rozdíl3386,84 %86,84 %  
ANO, ženy se mi zdají vhodnější37,89 %7,89 %  
ANO, muži jsou schopnější25,26 %5,26 %  

Graf

9. Máte dojem, že ve Vaší firmě přetrvávají zažité stereotypy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2257,89 %57,89 %  
ne1642,11 %42,11 %  

Graf

10. Zastáváte názor, že ženy by se měly více věnovat dětem než zářivé kariéře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2668,42 %68,42 %  
ano1231,58 %31,58 %  

Graf

11. Myslíte si, že zavedení navrhovaných povinných kvót pro zvýšení zastoupení žen ve vyšších pozicích, je dobrým řešením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, ženy budou povyšovány pouze pro naplnění kvót2360,53 %60,53 %  
ANO, více žen dostane příležitost1231,58 %31,58 %  
NEVÍM37,89 %7,89 %  

Graf

12. Věříte, že existuje pracovní rovnost mezi muži a ženami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2257,89 %57,89 %  
ano1231,58 %31,58 %  
nevím410,53 %10,53 %  

Graf

13. Domníváte se, že existují nerovnosti v odměňování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ženy dostávají hůře zaplaceno, i když vykonávají stejnou práci3386,84 %86,84 %  
NE513,16 %13,16 %  

Graf

14. Pro ženy: Jak zvládáte skloubení pracovních a rodinných povinností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí bez větších problémů1854,55 %47,37 %  
Zvládám pracovní povinnosti, šidím rodinu515,15 %13,16 %  
Rodinu i práci zvládám napůl412,12 %10,53 %  
Mám problém zvládat oboje412,12 %10,53 %  
Zvládám rodinu, šidím práci26,06 %5,26 %  

Graf

15. Pokud vzniká problém s harmonizací, co myslíte, že je hlavní příčinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častá nemoc dětí718,42 %18,42 %  
Vysoké nároky zaměstnavatele718,42 %18,42 %  
Samoživitelka410,53 %10,53 %  
Špatná dostupnost dětského zařízení37,89 %7,89 %  
Neochota spolupráce partnera37,89 %7,89 %  
Problémy v rodině25,26 %5,26 %  
Osobní zdravotní problémy25,26 %5,26 %  
nevznikají problémy12,63 %2,63 %  
není problém12,63 %2,63 %  
podle toho, jak jste odflákla tento dotazník bych vás tedy ve firmě rozhodně nechtěl12,63 %2,63 %  
nepodpora okolí12,63 %2,63 %  
??!12,63 %2,63 %  
dlouhá pracovní doba12,63 %2,63 %  
Nemám rodinu 12,63 %2,63 %  
Konflikty v práci12,63 %2,63 %  
žena nemůže stihnout vše12,63 %2,63 %  
nedostatek času12,63 %2,63 %  

Graf

16. Jsou ve Vaší firmě umožněny jiné formy úvazku? (zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, kombinace s prací z domu…..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2463,16 %63,16 %  
ne1436,84 %36,84 %  

Graf

17. Pokud ano, využíváte nějakou formu pro propojení rodinného a pracovního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zvládám stálý pracovní poměr1950 %50 %  
Využívám volnou pracovní dobu821,05 %21,05 %  
Mám zkrácený úvazek410,53 %10,53 %  
...25,26 %5,26 %  
16 ne12,63 %2,63 %  
Mám možnost pracovat i z domu12,63 %2,63 %  
Proč nelze zvolit více možností?12,63 %2,63 %  
bezprostředně po mateřské jsem využívala zkrácený úvazek, nyní mám plný úvazek, můj zaměstnavatel všeobecně umožňuje pružnou pracovní dobu12,63 %2,63 %  
zatím nemám ani děti, ani manžela, proto nemám s tím problém12,63 %2,63 %  

Graf

18. Pokud ano, pociťujete, že Vás kolegové vnímají jinak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, vnímají mě stejně jako ostatní3181,58 %81,58 %  
ANO, trochu se cítím odstrčeně718,42 %18,42 %  

Graf

19. Pokud by existovala ve Vaší firmě možnost využít jiný druh úvazku, využil/a byste ji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2155,26 %55,26 %  
ne1744,74 %44,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Spěváková, I.Vnímání žen a jejich kariéry (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55290.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.