Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele ZŠ

Dotazník pro učitele ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Frejová
Šetření:22. 04. 2016 - 23. 04. 2016
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé základních škol, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku týkající se Vašeho názoru na hospitační činnost ředitele základní školy. Dotazník bude sloužit k vytýčení hypotéz a cílů k mé absolventské práci. 

Za vyplnění všem děkuji. Věřím, že i pro Vás bude tento výzkum přínosem. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5392,98 %92,98 %  
muž47,02 %7,02 %  

Graf

2. Má dosavadní pedagogická praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let2035,09 %35,09 %  
10 - 20 let1628,07 %28,07 %  
více než 20 let1424,56 %24,56 %  
5 - 10 let712,28 %12,28 %  

Graf

3. Hospitace jako způsob kontroly jsou důležité a nutné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3459,65 %59,65 %  
souhlasím1322,81 %22,81 %  
spíše nesouhlasím712,28 %12,28 %  
nevím23,51 %3,51 %  
nesouhlasím11,75 %1,75 %  

Graf

4. Hospitace jsou řídícím pracovníkem vedeny vždy fundovaně a objektivně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2747,37 %47,37 %  
spíše nesouhlasím1322,81 %22,81 %  
souhlasím712,28 %12,28 %  
nevím712,28 %12,28 %  
nesouhlasím35,26 %5,26 %  

Graf

5. Kolik hospitací má jeden pedagog v průběhu jednoho školního roku na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21322,81 %22,81 %  
1-258,77 %8,77 %  
158,77 %8,77 %  
347,02 %7,02 %  
435,26 %5,26 %  
2-335,26 %5,26 %  
1 - 223,51 %3,51 %  
2-423,51 %3,51 %  
023,51 %3,51 %  
2 až 411,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi jednu
Neohlasene kolem 10
2-5
Záleží na oblíbenosti pedagoga vedením. Čím oblíbenější, tím méně hospitací.
4-6
Nevím
142
5
3 hospitace
0-1
6
1-3
dvě
jednu až dve
0,2 (jednou za pět let)
Za 6 let 3
1od vedení, 1od kolegů
1729,82 %29,82 % 

Graf

6. Jakou preferujete hospitaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ohlášenou3764,91 %64,91 %  
je mi to jedno1628,07 %28,07 %  
neohlášenou23,51 %3,51 %  
pracuji pravidelne s otevřenými dveřmi, kdokoliv a kdykoliv může zjistit, jak se v hodinách chovám. Nepotřebují se při ohlasenych hospitacich pretvarovat. 11,75 %1,75 %  
Žádnou11,75 %1,75 %  

Graf

7. V případě ohlášené hospitace se připravujete na výuku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako obvykle3357,89 %57,89 %  
intenzivněji3052,63 %52,63 %  
Nejdu do školy11,75 %1,75 %  
podle hospitujícího.11,75 %1,75 %  

Graf

8. Jak vnímáte přítomnost hospitujícího ve vyučovací hodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako stresující2849,12 %49,12 %  
nijak na mě nepůsobí1729,82 %29,82 %  
jako zpestření1017,54 %17,54 %  
Jako narušitele výuky, když má pořád dotazy (většinou ne k výuce).11,75 %1,75 %  
Přijít může, odejít musí 11,75 %1,75 %  
podle třídy, kterou učím11,75 %1,75 %  
Děti jsou klidnější, více se soustředí a dávají pozor. Pro mě kapku stresující.11,75 %1,75 %  
Rušící11,75 %1,75 %  
Trochu mě znervozňuje přítomnost někoho jiného ve třídě11,75 %1,75 %  

Graf

9. Při ohlášené hospitaci předvedete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžnou hodinu - učíte běžným způsobem3764,91 %64,91 %  
výbornou hodinu - připravíte se na výuku precizně a předvedete nejlepší výkon1831,58 %31,58 %  
výjimečnou hodinu - zařadíte inovační a atraktivní metody (pomůcky) do výuky712,28 %12,28 %  
"atraktivní a inovační" metody výuky užívám v hodinách běžně. Tedy předvedu pro mě standardní hodinu. 11,75 %1,75 %  
snažím se zařadit takové prvky, aby hospitující měl možnost širšího přehledu činností (můžou se stát, že mám připraven test a hospitující nevidí interakci žák učitel)11,75 %1,75 %  
V kabinetu11,75 %1,75 %  
pro vedení výbornou,pro kolegu běžnou hodinu.11,75 %1,75 %  

Graf

10. Jak vnímáte vzájemné hospitace mezi kolegy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako motivující3361,11 %57,89 %  
jako zbytečné1527,78 %26,32 %  
Každý jinak11,85 %1,75 %  
podnětnou11,85 %1,75 %  
inspirativní11,85 %1,75 %  
Nezažila jsem11,85 %1,75 %  
záleží na vztahu s kolegou...11,85 %1,75 %  
Jako možnost se něco přiučit od zkušenějších kolegů.11,85 %1,75 %  

Graf

11. Pohospitační pohovor vnímáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako přínosnou zpětnou vazbou ať už k pocháválení, nebo k odstranění nedostatků3663,16 %63,16 %  
jako částečný přínos k možnému odstranění nedostatků1831,58 %31,58 %  
jako zbytečný47,02 %7,02 %  
Bohužel se u nás řeší nepodstatné věci, jako výzdoba oken, uložení papírů ve skříňce atd.11,75 %1,75 %  
nemáme11,75 %1,75 %  
také doplňující a vysvětlující mé postupy11,75 %1,75 %  

Graf

12. Jak jste spokojeni s úrovní a objektivitou pohospitačního pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

bez problémů

Celkem ano

Dobré :-)

Jak kdy, například jednou mi hospitující vytkl, že jedna hra/soutěž v hodině je málo ačkoliv mám velmi problematickou třídu ve které nelze vždy zařadit hry z důvodu udržení kázně, musím mít více variant příprav a zvolit vhodnou aktivitu vzhledem k aktuálnímu stavu třídy - počet žáků ve třídě, aktuální duševní stav problematických žáků apod.

Jak kdy.

Jako absolvent jsem hospitaci ještě neměl.

Je výborný

jsem

Jsem spokojena

Jsem spokojena, jde o užitečnou zpětnou vazbu mé práce

Jsem spokojena.

Jsem spokojena.

Jsem spokojená.

málo, nepřínosné, neřeší se vyučování, ale pedagog.

Moc spokojena nejsem.

Moc, mám skvělou paní ředitelku, která se snaží hledat hlavně to dobré a pokud má někdy výtky, umí je sdělit citlivě a své požadavky na změnu odůvodnit....

Musí najít chyby:-)

Na současném pracovišti se vždy jedná o konstruktivní a přínosný pohovor. V minulém pracovišti sedá říci, že jsem byla ředitelem šikanovaná (4x více hospitací než kolegové bez konkrétního závěru, doporučení, výtek aj.).

ne

Nejsem a pokud to nemusí být, jsem ráda.

Nejsou prováděny fundovanými lidmi a objektivně. Druhostupňový češtinář a matikář nerozumí problematice prvního stupně. Pokud neuznává moderní metody výuky, nemůže je ani hodnotit.

někdy méně, někdy více, záleží na mnoha okolnostech

neprobíhá

Od vedení zcela adekvátní, formální, občas bez přihlédnutí k specifickým podmínkám třídy. Od kolegů často mizerná úroveň. Dokonce se mi stalo, že kolegyně žádný rozhovor nechtěla. Nevím, proč tedy na mé hodině vůbec byla.

Ok

Pan ředitel učí na 2. stupni, hodnotí spíše kázeň a aktivitu dětí, nehodnotí zvolené metody, hospitace metodika pro 1. stupeň je daleko přínosnější

Plne spokojena

Pokud je na hospitaci zkuseny a objektivni clovek, vnimam ji jako velmi prinosnou...v opacnem pripade je to spise demotivujici.

Poměrně spokojena, ale vycházím jen ze své zkušenosti. S kolegy si o hospitacích nepovídáme

průměrně

S objektivitou jsem spokojena, s úrovní už tak ne

Spíše ano

Spokojena

Spokojena

Spokojená

spokojena

spokojena

Spokojena ale je to stresující a necítím se dobře

Špatné

u nás nic takového neprobíhá, pouze hodnocení známkami

Úroveň pohospitačního pohovoru na naší škole je tristní. Nehodnotí se výuka, jen správně vyplněné dokumenty. Pohospitační pohovor není veden fundovaně, vedení školy nezná veškeré náležitosti k vedení pohovoru tak, aby měl pro pedagoga kýžený přínos.

V mem současném zaměstnání jsem spokojena.

Velmi

Velmi

Většinou je opravdu přínosný, ale o hospitacich ČŠI se to vždy říci nedá. Tam je to spíš kontraproduktivní.

Většinou se jedná o přínosný pohovor,ve kterém je chvála i nějaké doporučení či připomínka. Spokojená tedy jsem.

většinou spokojenost, nutí mě to zamyslet se nad svým přístupem k žákům a organizačními záležitostmi (nošení pomůcek, neplnění domácích úkolů, vedení sešitů atd)

Vse v poradku

Záleží na okolnostech...

Záleží na osobě ředitele. Já jsem spokojená.

Zcela.

Zdá se mi hodně subjektivní.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Má dosavadní pedagogická praxe:

3. Hospitace jako způsob kontroly jsou důležité a nutné.

4. Hospitace jsou řídícím pracovníkem vedeny vždy fundovaně a objektivně.

5. Kolik hospitací má jeden pedagog v průběhu jednoho školního roku na Vaší škole?

6. Jakou preferujete hospitaci?

7. V případě ohlášené hospitace se připravujete na výuku:

8. Jak vnímáte přítomnost hospitujícího ve vyučovací hodině?

9. Při ohlášené hospitaci předvedete:

10. Jak vnímáte vzájemné hospitace mezi kolegy?

11. Pohospitační pohovor vnímáte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Má dosavadní pedagogická praxe:

3. Hospitace jako způsob kontroly jsou důležité a nutné.

4. Hospitace jsou řídícím pracovníkem vedeny vždy fundovaně a objektivně.

5. Kolik hospitací má jeden pedagog v průběhu jednoho školního roku na Vaší škole?

6. Jakou preferujete hospitaci?

7. V případě ohlášené hospitace se připravujete na výuku:

8. Jak vnímáte přítomnost hospitujícího ve vyučovací hodině?

9. Při ohlášené hospitaci předvedete:

10. Jak vnímáte vzájemné hospitace mezi kolegy?

11. Pohospitační pohovor vnímáte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frejová, Š.Dotazník pro učitele ZŠ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55296.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.