Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí vysokoškolských studentů o přítomnosti blízké osoby u porodu

Povědomí vysokoškolských studentů o přítomnosti blízké osoby u porodu

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Fromová
Šetření:25. 04. 2016 - 01. 05. 2016
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovolte mi obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku pro výzkum s názvem Povědomí vysokoškolských studentů o přítomnosti blízké osoby u porodu.

Zatímco před dvaceti lety byla tato záležitost velmi ojedinělá, dnes počet otců (a dalších blízkých osob) u porodu stále stoupá. Mým cílem je zjistit, proč dochází právě k této tendenci.

Odpovědi respondentů

1. Jsem student:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5198,08 %98,08 %  
ne (prosím, dotazník dále nevyplňujte)11,92 %1,92 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221019,23 %19,23 %  
23815,38 %15,38 %  
24713,46 %13,46 %  
25611,54 %11,54 %  
1947,69 %7,69 %  
2647,69 %7,69 %  
2135,77 %5,77 %  
2835,77 %5,77 %  
2023,85 %3,85 %  
35% průměrného dožití11,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 18
17
37
53
47,69 %7,69 % 

Graf

3. Jsem studentem (VŚ/fakulta)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1.LF UK

ČVUT

čvut- dopravka

ČZU

ČZU PEF

Farmaceutická fakulta

FEL ČVUT

FF UK

FF UK

JČU/PF

mendelova universita - agronomická fakulta

mu/ff

MU/Přírodovědecká fakulta

Osu/pedagogická

Pef czu

Slezská univerzita v Opavě/Fakulta veřejných politik

TUL-ekonomická fakulta

UHK/Informatika a Management

UJAK

ujak

UJEP pedagogicka fakulta

Universita Karlova/Filosofická fakulta

Univerzita J.E.Purkyně, Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova v Praze/Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého/Přírodovědecká fakulta

UPOL/PdF

Utb

Veterinární.

VFU/FVHE

VOŠ Kroměříž

VSB

VŠB/HGF

VŠE/Informatika

VŠCHT, FPBT, obor Forenzní analýza

VŠPP

Vůbec ne.

VUT

Vysoká škola finanční a správní fakulta ekonomických studií

zču-ff

4. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4790,38 %90,38 %  
muž59,62 %9,62 %  

Graf

5. Partnera bych u porodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše uvítala1732,69 %32,69 %  
určitě uvítala1426,92 %26,92 %  
určitě neuvítala815,38 %15,38 %  
spíše neuvítala815,38 %15,38 %  
jsem muž59,62 %9,62 %  

Graf

6. U porodu bych si přál být přítomen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem žena4382,69 %82,69 %  
ano47,69 %7,69 %  
ne47,69 %7,69 %  
nevím11,92 %1,92 %  

Graf

7. Od kdy myslíte, že je v Čr možné, aby se porodu účastnila blízká osoba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 90. let 20. století2140,38 %40,38 %  
nevím1426,92 %26,92 %  
od roku 20021121,15 %21,15 %  
od 50. let 20. století611,54 %11,54 %  

Graf

8. Je přítomnost blízké osoby u porodu zakotvena v zákoně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2853,85 %53,85 %  
ne1223,08 %23,08 %  
ano1223,08 %23,08 %  

Graf

9. 9) Byl/a jste si před vyplňováním tohoto dotazníku vědom/a poplatku za přítomnost blízké osoby u porodu ve Vašem zdravotnickém zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3261,54 %61,54 %  
ne2038,46 %38,46 %  

Graf

10. Odhadněte prosím výši tohoto poplatku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 Kč - 1000 Kč3873,08 %73,08 %  
1001 Kč - 2001 Kč1019,23 %19,23 %  
2001 Kč a více47,69 %7,69 %  

Graf

11. Počet otců přítomných u porodu dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stoupá4688,46 %88,46 %  
stagnuje611,54 %11,54 %  

Graf

12. 12) Můj otec (či jiná blízká osoba) byl u mého porodu (či u porodu mého sourozence) přítomen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3363,46 %63,46 %  
nevím1019,23 %19,23 %  
ano917,31 %17,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. 12) Můj otec (či jiná blízká osoba) byl u mého porodu (či u porodu mého sourozence) přítomen:

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi od roku 2002 na otázku 7. Od kdy myslíte, že je v Čr možné, aby se porodu účastnila blízká osoba?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem student:

2. Jaký je Váš věk?

4. Jsem:

5. Partnera bych u porodu:

6. U porodu bych si přál být přítomen:

7. Od kdy myslíte, že je v Čr možné, aby se porodu účastnila blízká osoba?

8. Je přítomnost blízké osoby u porodu zakotvena v zákoně?

9. 9) Byl/a jste si před vyplňováním tohoto dotazníku vědom/a poplatku za přítomnost blízké osoby u porodu ve Vašem zdravotnickém zařízení?

10. Odhadněte prosím výši tohoto poplatku:

11. Počet otců přítomných u porodu dle Vašeho názoru:

12. 12) Můj otec (či jiná blízká osoba) byl u mého porodu (či u porodu mého sourozence) přítomen:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem student:

2. Jaký je Váš věk?

4. Jsem:

5. Partnera bych u porodu:

6. U porodu bych si přál být přítomen:

7. Od kdy myslíte, že je v Čr možné, aby se porodu účastnila blízká osoba?

8. Je přítomnost blízké osoby u porodu zakotvena v zákoně?

9. 9) Byl/a jste si před vyplňováním tohoto dotazníku vědom/a poplatku za přítomnost blízké osoby u porodu ve Vašem zdravotnickém zařízení?

10. Odhadněte prosím výši tohoto poplatku:

11. Počet otců přítomných u porodu dle Vašeho názoru:

12. 12) Můj otec (či jiná blízká osoba) byl u mého porodu (či u porodu mého sourozence) přítomen:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fromová, A.Povědomí vysokoškolských studentů o přítomnosti blízké osoby u porodu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55400.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.