Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost

Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Fryml
Šetření:27. 04. 2016 - 06. 05. 2016
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Provádím průzkum pro svo práci s názvem "Organizovan zločin a jeho vliv na společnost". Rád bych zjistil jestli společnost má povědomí o Organizovaném zločinu v ČR a zda se jím cítí být ohrožena. Děkuji všem, kteří mi pomohou.

MF

Odpovědi respondentů

1. Jaká je vaše věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let.5550,46 %50,46 %  
35-50 let.3027,52 %27,52 %  
do 20 let.2018,35 %18,35 %  
nad 50 let.43,67 %3,67 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s pojmem Organizovaný zločin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9889,91 %89,91 %  
nevím76,42 %6,42 %  
ne43,67 %3,67 %  

Graf

3. Která z uvedených možností nespadá pod Organizovaný zločin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opilství a následné výtržnictví10596,33 %96,33 %  
Korupce32,75 %2,75 %  
Padělání zboží a jeho značek10,92 %0,92 %  

Graf

4. Myslíte si, že je Česká republika ohrožena Organizovaným zločinem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9284,4 %84,4 %  
nevím1412,84 %12,84 %  
ne32,75 %2,75 %  

Graf

5. Máte pocit, že je vaše okolí ohroženo Organizovaným zločinem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4137,61 %37,61 %  
nevím3733,94 %33,94 %  
ne3128,44 %28,44 %  

Graf

6. Považujete organizovaný zločin za hrozbu, které by se měla věnovat maximální pozornost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8577,98 %77,98 %  
nevím1715,6 %15,6 %  
ne76,42 %6,42 %  

Graf

7. Myslíte si, že se Česká republika zabývá touto problematikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo5550,46 %50,46 %  
Nedostatečně3733,94 %33,94 %  
Dostatečně1715,6 %15,6 %  

Graf

8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drogová kriminalita3431,19 %31,19 %  
Korupce2825,69 %25,69 %  
Krádeže motorových vozidel109,17 %9,17 %  
Padělání zboží a jeho značek109,17 %9,17 %  
Praní špinavých peněz65,5 %5,5 %  
žádný43,67 %3,67 %  
Ochod s nelegálně získaným zbožím32,75 %2,75 %  
Počítačová kriminalita32,75 %2,75 %  
Bankovní podvody32,75 %2,75 %  
Podnikatelští "koně"21,83 %1,83 %  
Vydírání poplatků za tzv. ochranu10,92 %0,92 %  
Pozemkové podvody10,92 %0,92 %  
Podvodné konkurzní řízení10,92 %0,92 %  
Krádeže uměleckých a starožitných předmětů10,92 %0,92 %  
Převaděčství a obchod s lidmi10,92 %0,92 %  
Subvenční podvody10,92 %0,92 %  

Graf

9. S jakým druhem Organizovaného zločinu jste se setkali ve vaší blízkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drogová kriminalita5853,7 %53,21 %  
Padělání zboží a jeho značek4642,59 %42,2 %  
Korupce4339,81 %39,45 %  
Krádeže motorových vozidel3936,11 %35,78 %  
Počítačová kriminalita3027,78 %27,52 %  
Obchod s nelegálně získaným zbožím2422,22 %22,02 %  
Pozemkové podvody2321,3 %21,1 %  
Podvodné konkurzní řízení2119,44 %19,27 %  
Praní špinavých peněz2018,52 %18,35 %  
Podnikatelští "koně"1917,59 %17,43 %  
Bankovní podvody1816,67 %16,51 %  
S žádným109,26 %9,17 %  
krádeže uměleckých a starožitných předmětů109,26 %9,17 %  
Bankovní a poštovní loupeže109,26 %9,17 %  
Padělání peněz87,41 %7,34 %  
Vydírání poplatků za tzv. ochranu87,41 %7,34 %  
Převaděčství a obchod s lidmi65,56 %5,5 %  
Subvenční podvody43,7 %3,67 %  
Ilegální obchod se zbraněmi a výbušninami32,78 %2,75 %  
Trestná činnost v justici (soudy, policie) je velmi závažnou a častou!10,93 %0,92 %  

Graf

10. Vyvolává ve Vás pomyšlení na Organizovaný zločin znepokojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8275,23 %75,23 %  
ne1816,51 %16,51 %  
nevím98,26 %8,26 %  

Graf

11. Účastnil/a jste se někdy vzdělávacího programu v oblasti Organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3936,45 %35,78 %  
Škola2725,23 %24,77 %  
Televizní pořad2422,43 %22,02 %  
Oficiální internetové stránky veřejných institucí109,35 %9,17 %  
Semináře43,74 %3,67 %  
Ne.21,87 %1,83 %  
Konference21,87 %1,83 %  
Neúčastnil21,87 %1,83 %  
Nikdy jsem se vzdělávacího programu neúčastnila a ani jsem o něm zatím nikde neslyšela.10,93 %0,92 %  
Vlastní iniciativa.10,93 %0,92 %  
Nesetkal 10,93 %0,92 %  
Lidé z praxe - doktorka Bradáčová10,93 %0,92 %  
Nezúčastnil.10,93 %0,92 %  
v rámci studia pedagogického minima10,93 %0,92 %  
osobní studium, internet10,93 %0,92 %  
jsem právník10,93 %0,92 %  

Graf

12. Kdyby se ve vašem okolí pořádal vzdělávací program na téma Organizovaný zločin, zúčastnil/a byste se ho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4844,04 %44,04 %  
ne3431,19 %31,19 %  
ano2724,77 %24,77 %  

Graf

13. Z jakého zdroje se nejčastěji doslýcháte o Organizovaném zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky8577,98 %77,98 %  
Televize6660,55 %60,55 %  
Denní tisk2522,94 %22,94 %  
Přátelé2119,27 %19,27 %  
Literatura1513,76 %13,76 %  
Rodina109,17 %9,17 %  
Studium98,26 %8,26 %  
Rádio98,26 %8,26 %  
práce10,92 %0,92 %  
Vlastní zdroje a také bohužel krajně negativní zkušenosti s trestnou činností v justici s velmi závažnými důsledky.10,92 %0,92 %  
illuminati10,92 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je vaše věková skupina?

2. Setkal/a jste se někdy s pojmem Organizovaný zločin?

3. Která z uvedených možností nespadá pod Organizovaný zločin?

4. Myslíte si, že je Česká republika ohrožena Organizovaným zločinem?

5. Máte pocit, že je vaše okolí ohroženo Organizovaným zločinem?

6. Považujete organizovaný zločin za hrozbu, které by se měla věnovat maximální pozornost?

7. Myslíte si, že se Česká republika zabývá touto problematikou?

8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje nejvíce?

9. S jakým druhem Organizovaného zločinu jste se setkali ve vaší blízkosti?

10. Vyvolává ve Vás pomyšlení na Organizovaný zločin znepokojení?

11. Účastnil/a jste se někdy vzdělávacího programu v oblasti Organizovaného zločinu?

12. Kdyby se ve vašem okolí pořádal vzdělávací program na téma Organizovaný zločin, zúčastnil/a byste se ho?

13. Z jakého zdroje se nejčastěji doslýcháte o Organizovaném zločinu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je vaše věková skupina?

2. Setkal/a jste se někdy s pojmem Organizovaný zločin?

3. Která z uvedených možností nespadá pod Organizovaný zločin?

4. Myslíte si, že je Česká republika ohrožena Organizovaným zločinem?

5. Máte pocit, že je vaše okolí ohroženo Organizovaným zločinem?

6. Považujete organizovaný zločin za hrozbu, které by se měla věnovat maximální pozornost?

7. Myslíte si, že se Česká republika zabývá touto problematikou?

8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje nejvíce?

9. S jakým druhem Organizovaného zločinu jste se setkali ve vaší blízkosti?

10. Vyvolává ve Vás pomyšlení na Organizovaný zločin znepokojení?

11. Účastnil/a jste se někdy vzdělávacího programu v oblasti Organizovaného zločinu?

12. Kdyby se ve vašem okolí pořádal vzdělávací program na téma Organizovaný zločin, zúčastnil/a byste se ho?

13. Z jakého zdroje se nejčastěji doslýcháte o Organizovaném zločinu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fryml, M.Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55419.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.