Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Ondráčková
Šetření:29. 04. 2016 - 02. 05. 2016
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží ke zpracování seminární práce. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že žijete zdravým životním stylem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2338,33 %38,33 %  
spíše ne1931,67 %31,67 %  
ne915 %15 %  
nevím610 %10 %  
ano35 %5 %  

Graf

2. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně1931,67 %31,67 %  
vůbec1830 %30 %  
občas1728,33 %28,33 %  
denně35 %5 %  
několikrát měsíčně35 %5 %  

Graf

3. Jakou dobu sportu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 30 minut3456,67 %56,67 %  
30 - 60 minut1626,67 %26,67 %  
60 a více minut1016,67 %16,67 %  

Graf

4. Jaký druh sportu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální sporty2745 %45 %  
jiný1626,67 %26,67 %  
kolektivní sporty1016,67 %16,67 %  
fitness610 %10 %  
adrenalinové sporty11,67 %1,67 %  

Graf

5. Kde se nejčastěji během pracovního/studijního týdne stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma3558,33 %58,33 %  
v jídelně1728,33 %28,33 %  
v restauraci610 %10 %  
ve fast foodu23,33 %3,33 %  

Graf

6. Kolikrát denně jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4x denně2440 %40 %  
3x denně1525 %25 %  
5x denně a více1321,67 %21,67 %  
nepravidelně610 %10 %  
2x denně23,33 %3,33 %  

Graf

7. Kolik hodin denně průměrně věnujete spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 hodin2236,67 %36,67 %  
více než 7 hodin2135 %35 %  
7 hodin1423,33 %23,33 %  
méně než 5 hodin35 %5 %  

Graf

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sedavé4676,67 %76,67 %  
fyzicky náročné813,33 %13,33 %  
nesedavé610 %10 %  

Graf

9. Jak se obvykle bráníte stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinek1931,67 %31,67 %  
zábava1830 %30 %  
čtení711,67 %11,67 %  
sport711,67 %11,67 %  
jiné610 %10 %  
jídlo35 %5 %  

Graf

10. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec4270 %70 %  
často915 %15 %  
příležitostně711,67 %11,67 %  
velmi často23,33 %3,33 %  

Graf

11. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně4168,33 %68,33 %  
vůbec1118,33 %18,33 %  
často711,67 %11,67 %  
velmi často11,67 %1,67 %  

Graf

12. Uvítal/a byste zdravý životní styl? pokud ano, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zdraví2846,67 %46,67 %  
ano, redukce hmotnosti2338,33 %38,33 %  
ano, zábava58,33 %8,33 %  
ne46,67 %6,67 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4066,67 %66,67 %  
muž2033,33 %33,33 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let3253,33 %53,33 %  
26 - 35 let1525 %25 %  
36 - 45 let813,33 %13,33 %  
46 - 55 let35 %5 %  
nad 65 let23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakou dobu sportu věnujete?

  • odpověď 0 - 30 minut:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 2. Jak často sportujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že žijete zdravým životním stylem?

2. Jak často sportujete?

3. Jakou dobu sportu věnujete?

4. Jaký druh sportu preferujete?

5. Kde se nejčastěji během pracovního/studijního týdne stravujete?

6. Kolikrát denně jíte?

7. Kolik hodin denně průměrně věnujete spánku?

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

9. Jak se obvykle bráníte stresu?

10. Kouříte?

11. Pijete alkohol?

12. Uvítal/a byste zdravý životní styl? pokud ano, z jakého důvodu?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že žijete zdravým životním stylem?

2. Jak často sportujete?

3. Jakou dobu sportu věnujete?

4. Jaký druh sportu preferujete?

5. Kde se nejčastěji během pracovního/studijního týdne stravujete?

6. Kolikrát denně jíte?

7. Kolik hodin denně průměrně věnujete spánku?

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

9. Jak se obvykle bráníte stresu?

10. Kouříte?

11. Pijete alkohol?

12. Uvítal/a byste zdravý životní styl? pokud ano, z jakého důvodu?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ondráčková, P.Zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55466.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.