Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing / Šikana na pracovišti

Mobbing / Šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Yana Unzhakova
Šetření:05. 05. 2016 - 13. 05. 2016
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):37 / 31.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem,

Jmenuji se Yana Unzhakova a jsem studentkou magisterského studia Vysoké školy hotelové v Praze.

Tento dotazník je součástí výzkumu, který realizuji v rámci své diplomové práce zabývající problematikou vztahů na pracovišti.

Prosím Vás o jeho vyplnění, keteré by nemělo zabrat více, než 7 minut. Všechny získané informace jsou zcela ANONYMNÍ.
 

Předem moc moc děkuji za Vaši ochotu a čas. Velmi si toho vážím!

Přeji krásný den

 

Odpovědi respondentů

1. Pracovní poměr:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v současné době JSEM v pracovním poměru9785,84 %85,84 %  
v současné době NEJSEM v pracovním poměru1614,16 %14,16 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7263,72 %63,72 %  
muž4136,28 %36,28 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-296053,1 %53,1 %  
30-444539,82 %39,82 %  
45-5965,31 %5,31 %  
60 a více let21,77 %1,77 %  

Graf

4. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6053,1 %53,1 %  
střední s maturitou3530,97 %30,97 %  
vyšší odborné97,96 %7,96 %  
střední bez maturity54,42 %4,42 %  
základní32,65 %2,65 %  
neukončené základní10,88 %0,88 %  

Graf

5. Slyšel(a) jste někdy o mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a vím, o jaký problém se jedná5851,33 %51,33 %  
pravděpodobně ano, nejsem si jist(á), vím-li přesně, o co se jedná3631,86 %31,86 %  
ne1614,16 %14,16 %  
nevím32,65 %2,65 %  

Graf

Následuje série otázek, u kterých odpovězte, zda souhlasíte či nikoliv. Odpověď „souhlasím“ znamená, že jste byl(a) v zaměstnání (současném či některém dřívějším) ze strany svých nadřízených či spolupracovníků vystaven(a) následujícím situacím, a to OPAKOVANĚ. Odpověď „nesouhlasím“ zaškrtněte v případě, že jste takové situaci vystaven(a) nebyl(a). Odpověď „ojediněle“ zaškrtněte v případě, že jste takové situaci vystaven(a) byl(a), ale jednalo se pouze o ojedinělý případ, který se již neopakoval.

6. Spolupracovníci či nadřízený mě okřikují a neustále mě přerušují, když mluvím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7263,72 %63,72 %  
ojediněle2219,47 %19,47 %  
souhlasím1916,81 %16,81 %  

Graf

7. Spolupracovníci či nadřízený neustále kritizují mou práci, přestože jsem přesvědčen(a), že jsem ji odvedl(a) dobře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6456,64 %56,64 %  
souhlasím2623,01 %23,01 %  
ojediněle2320,35 %20,35 %  

Graf

8. V zaměstnání dochází ze strany spolupracovníků či nadřízeného ke kritice mého soukromého života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7667,26 %67,26 %  
ojediněle2118,58 %18,58 %  
souhlasím1614,16 %14,16 %  

Graf

9. Je mi ze strany spolupracovníků či nadřízeného vyhrožováno slovně či dostávám výhružné telefonáty nebo poštu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9785,84 %85,84 %  
ojediněle97,96 %7,96 %  
souhlasím76,19 %6,19 %  

Graf

10. Ostatní spolupracovníci se mnou nekomunikují, ignorují mne, přehlížejí mne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8877,88 %77,88 %  
ojediněle1614,16 %14,16 %  
souhlasím97,96 %7,96 %  

Graf

11. Spolupracovníci či nadřízený mě slovně či jinak zesměšňují nebo mě pomlouvají.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6961,06 %61,06 %  
souhlasím2219,47 %19,47 %  
ojediněle2219,47 %19,47 %  

Graf

12. Jsem slovně či jinak napadán(a) pro své náboženské vyznání či politické přesvědčení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10492,04 %92,04 %  
ojediněle54,42 %4,42 %  
souhlasím43,54 %3,54 %  

Graf

13. Můj pracovní výkon je podceňován a znevažován ze strany spolupracovníků či vedoucího.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7263,72 %63,72 %  
souhlasím2522,12 %22,12 %  
ojediněle1614,16 %14,16 %  

Graf

14. Spolupracovníci či nadřízený mě uráží nadávkami či ponižujícími výroky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9483,19 %83,19 %  
ojediněle108,85 %8,85 %  
souhlasím97,96 %7,96 %  

Graf

15. Když vstoupím do místnosti, rozhovor spolupracovníků náhle utichne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8474,34 %74,34 %  
ojediněle1614,16 %14,16 %  
souhlasím1311,5 %11,5 %  

Graf

16. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8978,76 %78,76 %  
ojediněle1210,62 %10,62 %  
souhlasím1210,62 %10,62 %  

Graf

17. V zaměstnání mám hanlivou nebo nelichotivou přezdívku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9987,61 %87,61 %  
ojediněle87,08 %7,08 %  
souhlasím65,31 %5,31 %  

Graf

18. Bývám obětním beránkem. Když se něco nepovede, často se všechno svede na mě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8676,11 %76,11 %  
souhlasím1715,04 %15,04 %  
ojediněle108,85 %8,85 %  

Graf

19. Moje profesní kvalifikace je neustále zpochybňována.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8978,76 %78,76 %  
souhlasím1513,27 %13,27 %  
ojediněle97,96 %7,96 %  

Graf

20. Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7566,37 %66,37 %  
ojediněle2118,58 %18,58 %  
souhlasím1715,04 %15,04 %  

Graf

21. Od spolupracovníků či nadřízeného dostávám nesmyslné pracovní úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8171,68 %71,68 %  
souhlasím1614,16 %14,16 %  
ojediněle1614,16 %14,16 %  

Graf

22. Od spolupracovníků či nadřízeného nedostávám žádné pracovní úkoly a tedy „nemám co dělat“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9483,19 %83,19 %  
ojediněle1311,5 %11,5 %  
souhlasím65,31 %5,31 %  

Graf

23. Dostávám úkoly a povinnosti, které neodpovídají mé pracovní kvalifikaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7969,91 %69,91 %  
souhlasím2017,7 %17,7 %  
ojediněle1412,39 %12,39 %  

Graf

24. Jsem nucen(a) vykonávat zdraví škodlivé práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9987,61 %87,61 %  
souhlasím97,96 %7,96 %  
ojediněle54,42 %4,42 %  

Graf

25. Spolupracovníci či nadřízený mi vyhrožují fyzickým násilím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10794,69 %94,69 %  
souhlasím54,42 %4,42 %  
ojediněle10,88 %0,88 %  

Graf

26. Spolupracovníci či nadřízený mi dělají sexuální návrhy či se snaží o sexuální sblížení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9079,65 %79,65 %  
ojediněle1412,39 %12,39 %  
souhlasím97,96 %7,96 %  

Graf

27. Pokud jste v některé z předchozích otázek zaškrtl(a) „souhlasím“, zvolte nyní, prosím, jak často (průměrně) jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavován(a) v minulosti).

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často1830,51 %15,93 %  
alespoň jednou týdně1728,81 %15,04 %  
jednou měsíčně1118,64 %9,73 %  
denně nebo téměř denně813,56 %7,08 %  
jednou za čtrnáct dní58,47 %4,42 %  

Graf

28. Jak dlouhou dobu jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavována v minulosti)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než jeden rok2544,64 %22,12 %  
měsíc916,07 %7,96 %  
půl roku916,07 %7,96 %  
rok814,29 %7,08 %  
čtvrt roku58,93 %4,42 %  

Graf

29. Strůjcem byl(a):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3255,17 %28,32 %  
muž2644,83 %23,01 %  

Graf

30. Snažil(a) jste se nějak tyto problémy na pracovišti řešit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3257,14 %28,32 %  
mám obavy to řešit1221,43 %10,62 %  
zvažuji to, ale nevím, jak postupovat814,29 %7,08 %  
zvažuji to47,14 %3,54 %  

Graf

31. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) „ano“, vyberte, prosím, jakým způsobem jste se tyto problémy snažil(a) řešit. Zde můžete zaškrtnout více možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oznámil(a) jsem vše svému nadřízenému1339,39 %11,5 %  
podal(a) jsem výpověď721,21 %6,19 %  
vyhledal(a) jsem pomoc psychologa39,09 %2,65 %  
oznámil(a) jsem vše vedení firmy (či majiteli firmy)26,06 %1,77 %  
nic13,03 %0,88 %  
Pomluvy prodiskutovány se šiřiteli.13,03 %0,88 %  
promluvili jsme si o tom spolocne13,03 %0,88 %  
nelze zaškrtnout více možností - výpověď, psycholog, postavit se jim a nebýt obětní beránek - záleží zrovna v které práci a co za situaci13,03 %0,88 %  
Odpovědi 1 a 213,03 %0,88 %  
oznámil nadřízenému, který nic nevyřešil, odešel jsem na jiné pracoviště13,03 %0,88 %  
Vyřešila jsem si to s danou osobou 13,03 %0,88 %  
odešla jsem do předčasného důchodu13,03 %0,88 %  

Graf

32. Pokud jste v předchozí otázce vybral(a) odpověď: "vyhledal(a) jsem pomoc organizace, která se na tyto problémy specializuje", uveďte, prosím, o jakou organizaci se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hr1100 %0,88 %  

Graf

33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta motivace pracovat2951,79 %25,66 %  
úzkost2544,64 %22,12 %  
ztráta sebejistoty2137,5 %18,58 %  
bolesti hlavy/žaludeční potíže apod.1730,36 %15,04 %  
deprese1425 %12,39 %  
strach chodit do práce1323,21 %11,5 %  
žádné potíže1221,43 %10,62 %  
naopak motivace pracovat a dokázat svoji profesionalitu47,14 %3,54 %  
Dal jsem po 1,5 roce výpověď11,79 %0,88 %  
a agresivitu - nejradši bych jí ,,zabila,, :) je to vyčerpávající denně vidět takového zamindrákovaného člověka11,79 %0,88 %  
komplikovanou vleklou chřipku,virózu11,79 %0,88 %  
nadváha11,79 %0,88 %  
sociální fobie, podvýživa11,79 %0,88 %  

Graf

Pokud jste na některou z otázek uvedených v dotazníku odpověděl(a) „souhlasím“ (tedy souhlasíte, že daná situace ve Vašem pracovním životě nastala), uveďte, prosím, obor ekonomické činnosti, postavení v zaměstnání a místo pracoviště platné v době, kdy jste byl(a) oněm situacím vystavován(a).

34. Obor ekonomické činnosti:

Zvolte, prosím, takový obor, který se nejvíce blíží skutečnosti. Pokud ani jedna z možností nevyhovuje, specifikujte, prosím, blíže.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní, účetnické, informační činnosti1827,27 %15,93 %  
ubytování, stravování, pohostinství1015,15 %8,85 %  
průmysl, zpracování surovin, výroba710,61 %6,19 %  
umělecké, zábavní, sportovní činnosti69,09 %5,31 %  
zdravotnictví57,58 %4,42 %  
maloobchod46,06 %3,54 %  
stavebnictví, specializované stavební činnosti34,55 %2,65 %  
velkoobchod23,03 %1,77 %  
veřejná správa23,03 %1,77 %  
osvc11,52 %0,88 %  
osobní služby (kadeřnictví, kosmetika, čištění oděvů a podobně)11,52 %0,88 %  
právní služby11,52 %0,88 %  
sociální péče a sociální služby11,52 %0,88 %  
školství, vzdělávání (všichni zaměstnanci školských zařízení; též vzdělávání mimo školský systém)11,52 %0,88 %  
poštovní a kurýrní služby11,52 %0,88 %  
poradenské služby11,52 %0,88 %  
IT11,52 %0,88 %  
zemědělství, lesnictví a příbuzné obory11,52 %0,88 %  

Graf

35. Postavení v zaměstnání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec7186,59 %62,83 %  
podnikatel bez zaměstnanců (osoba samostatně výdělečně činná)89,76 %7,08 %  
zaměstnavatel22,44 %1,77 %  
osoba v domácnosti (pomáhající rodinní příslušníci)11,22 %0,88 %  

Graf

36. Místo pracoviště.

Uveďte, prosím, název obce, ve které vykonáváte (vykonával(a) jste) svou práci:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3660 %31,86 %  
brno46,67 %3,54 %  
PRAHA 423,33 %1,77 %  
Praha 123,33 %1,77 %  
Hradec Králové23,33 %1,77 %  
Sasazu restaurace11,67 %0,88 %  
ZOOT 11,67 %0,88 %  
many11,67 %0,88 %  
Praha 711,67 %0,88 %  
Praha 511,67 %0,88 %  
ostatní odpovědi Mimo cr, Londyn
Stodulky
Roudnice nad Labem
Olomouc
Ostrava
Louny
znojmo
moneta money bank
Kroměříž
915 %7,96 % 

Graf

37. Pokud Váš spolupracovník stane obětí mobbingu, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohu vyřešit problém8070,8 %70,8 %  
bojím se něco udělat, abych se sám nestal obětí108,85 %8,85 %  
vyslechnu, ale nic nepodniknu97,96 %7,96 %  
zasáhnu, až bude na dně svých sil87,08 %7,08 %  
předstírám, že se nic nestalo a nechám si to pro sebe32,65 %2,65 %  
Zastanu se10,88 %0,88 %  
v sucasnom zamestnani som sa mobbingom nestretol ani u seba ani u ostatnych spolupracovnikov10,88 %0,88 %  
zasáhnu, i kdyby mě to mělo stát všechny moje síly!! :)10,88 %0,88 %  
nedokáži posoudit10,88 %0,88 %  
nevim10,88 %0,88 %  
vyslechnu si ho a podle rozhovoru s ním zareaguji10,88 %0,88 %  
záleželo by na situaci10,88 %0,88 %  
nevím, nestalo se mi to10,88 %0,88 %  
záleží na situaci a na problému10,88 %0,88 %  
připojím se k útočníkovi10,88 %0,88 %  
záleží na dané situaci. Není vždy nejmoudrejsi postupovat rychle. Rozhodně však nedopustím, aby se někomu ublizovalo A slabších se zastávám. 10,88 %0,88 %  
Netusim10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ojediněle na otázku 18. Bývám obětním beránkem. Když se něco nepovede, často se všechno svede na mě.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bojím se něco udělat, abych se sám nestal obětí na otázku 37. Pokud Váš spolupracovník stane obětí mobbingu, jak se zachováte?

11. Spolupracovníci či nadřízený mě slovně či jinak zesměšňují nebo mě pomlouvají.

 • odpověď souhlasím:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Když vstoupím do místnosti, rozhovor spolupracovníků náhle utichne.

13. Můj pracovní výkon je podceňován a znevažován ze strany spolupracovníků či vedoucího.

 • odpověď souhlasím:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná.

30. Snažil(a) jste se nějak tyto problémy na pracovišti řešit?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi oznámil(a) jsem vše svému nadřízenému na otázku 31. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) „ano“, vyberte, prosím, jakým způsobem jste se tyto problémy snažil(a) řešit. Zde můžete zaškrtnout více možností.

35. Postavení v zaměstnání:

 • odpověď zaměstnanec:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bolesti hlavy/žaludeční potíže apod. na otázku 33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi deprese na otázku 33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach chodit do práce na otázku 33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi administrativní, účetnické, informační činnosti na otázku 34. Obor ekonomické činnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ubytování, stravování, pohostinství na otázku 34. Obor ekonomické činnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ztráta motivace pracovat na otázku 33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle než jeden rok na otázku 28. Jak dlouhou dobu jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavována v minulosti)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úzkost na otázku 33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 11. Spolupracovníci či nadřízený mě slovně či jinak zesměšňují nebo mě pomlouvají.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ztráta sebejistoty na otázku 33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 6. Spolupracovníci či nadřízený mě okřikují a neustále mě přerušují, když mluvím.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracovní poměr:

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Vzdělání:

5. Slyšel(a) jste někdy o mobbingu?

6. Spolupracovníci či nadřízený mě okřikují a neustále mě přerušují, když mluvím.

7. Spolupracovníci či nadřízený neustále kritizují mou práci, přestože jsem přesvědčen(a), že jsem ji odvedl(a) dobře.

8. V zaměstnání dochází ze strany spolupracovníků či nadřízeného ke kritice mého soukromého života.

9. Je mi ze strany spolupracovníků či nadřízeného vyhrožováno slovně či dostávám výhružné telefonáty nebo poštu.

10. Ostatní spolupracovníci se mnou nekomunikují, ignorují mne, přehlížejí mne.

11. Spolupracovníci či nadřízený mě slovně či jinak zesměšňují nebo mě pomlouvají.

12. Jsem slovně či jinak napadán(a) pro své náboženské vyznání či politické přesvědčení.

13. Můj pracovní výkon je podceňován a znevažován ze strany spolupracovníků či vedoucího.

14. Spolupracovníci či nadřízený mě uráží nadávkami či ponižujícími výroky.

15. Když vstoupím do místnosti, rozhovor spolupracovníků náhle utichne.

16. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná.

17. V zaměstnání mám hanlivou nebo nelichotivou přezdívku.

18. Bývám obětním beránkem. Když se něco nepovede, často se všechno svede na mě.

19. Moje profesní kvalifikace je neustále zpochybňována.

20. Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace.

21. Od spolupracovníků či nadřízeného dostávám nesmyslné pracovní úkoly.

22. Od spolupracovníků či nadřízeného nedostávám žádné pracovní úkoly a tedy „nemám co dělat“.

23. Dostávám úkoly a povinnosti, které neodpovídají mé pracovní kvalifikaci.

24. Jsem nucen(a) vykonávat zdraví škodlivé práce.

25. Spolupracovníci či nadřízený mi vyhrožují fyzickým násilím.

26. Spolupracovníci či nadřízený mi dělají sexuální návrhy či se snaží o sexuální sblížení.

27. Pokud jste v některé z předchozích otázek zaškrtl(a) „souhlasím“, zvolte nyní, prosím, jak často (průměrně) jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavován(a) v minulosti).

28. Jak dlouhou dobu jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavována v minulosti)?

29. Strůjcem byl(a):

30. Snažil(a) jste se nějak tyto problémy na pracovišti řešit?

31. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) „ano“, vyberte, prosím, jakým způsobem jste se tyto problémy snažil(a) řešit. Zde můžete zaškrtnout více možností.

33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?

34. Obor ekonomické činnosti:

35. Postavení v zaměstnání:

36. Místo pracoviště.

37. Pokud Váš spolupracovník stane obětí mobbingu, jak se zachováte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracovní poměr:

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Vzdělání:

5. Slyšel(a) jste někdy o mobbingu?

6. Spolupracovníci či nadřízený mě okřikují a neustále mě přerušují, když mluvím.

7. Spolupracovníci či nadřízený neustále kritizují mou práci, přestože jsem přesvědčen(a), že jsem ji odvedl(a) dobře.

8. V zaměstnání dochází ze strany spolupracovníků či nadřízeného ke kritice mého soukromého života.

9. Je mi ze strany spolupracovníků či nadřízeného vyhrožováno slovně či dostávám výhružné telefonáty nebo poštu.

10. Ostatní spolupracovníci se mnou nekomunikují, ignorují mne, přehlížejí mne.

11. Spolupracovníci či nadřízený mě slovně či jinak zesměšňují nebo mě pomlouvají.

12. Jsem slovně či jinak napadán(a) pro své náboženské vyznání či politické přesvědčení.

13. Můj pracovní výkon je podceňován a znevažován ze strany spolupracovníků či vedoucího.

14. Spolupracovníci či nadřízený mě uráží nadávkami či ponižujícími výroky.

15. Když vstoupím do místnosti, rozhovor spolupracovníků náhle utichne.

16. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná.

17. V zaměstnání mám hanlivou nebo nelichotivou přezdívku.

18. Bývám obětním beránkem. Když se něco nepovede, často se všechno svede na mě.

19. Moje profesní kvalifikace je neustále zpochybňována.

20. Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace.

21. Od spolupracovníků či nadřízeného dostávám nesmyslné pracovní úkoly.

22. Od spolupracovníků či nadřízeného nedostávám žádné pracovní úkoly a tedy „nemám co dělat“.

23. Dostávám úkoly a povinnosti, které neodpovídají mé pracovní kvalifikaci.

24. Jsem nucen(a) vykonávat zdraví škodlivé práce.

25. Spolupracovníci či nadřízený mi vyhrožují fyzickým násilím.

26. Spolupracovníci či nadřízený mi dělají sexuální návrhy či se snaží o sexuální sblížení.

27. Pokud jste v některé z předchozích otázek zaškrtl(a) „souhlasím“, zvolte nyní, prosím, jak často (průměrně) jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavován(a) v minulosti).

28. Jak dlouhou dobu jste těmto situacím vystavován(a) (nebo jste byl(a) vystavována v minulosti)?

29. Strůjcem byl(a):

30. Snažil(a) jste se nějak tyto problémy na pracovišti řešit?

31. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) „ano“, vyberte, prosím, jakým způsobem jste se tyto problémy snažil(a) řešit. Zde můžete zaškrtnout více možností.

33. Jaké dopady na Vaše zdraví měly útoky ze strany kolegů/zaměstnavatele?

34. Obor ekonomické činnosti:

35. Postavení v zaměstnání:

36. Místo pracoviště.

37. Pokud Váš spolupracovník stane obětí mobbingu, jak se zachováte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Unzhakova, Y.Mobbing / Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55557.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.