Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Témata současnosti

Témata současnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Michlianová
Šetření:07. 05. 2016 - 21. 05. 2016
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou navazujícího magisterského oboru Ekonomická analýza na Vysoké škole ekonomické a ráda bych Vás požádala o pár minut času. Dotazník, který právě držíte v ruce, slouží ke sběru dat a následné ekonometrické analýze pro potřeby semestrální práce na kurz Aplikované kvantitativní metody II. 

Vaší pomoci si velice cením a děkuji Vám :) 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9062,5 %62,5 %  
Muž5437,5 %37,5 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25139,03 %9,03 %  
22117,64 %7,64 %  
23106,94 %6,94 %  
2696,25 %6,25 %  
1596,25 %6,25 %  
2485,56 %5,56 %  
3174,86 %4,86 %  
3064,17 %4,17 %  
2864,17 %4,17 %  
1753,47 %3,47 %  
ostatní odpovědi 21
39
19
20
27
49
33
52
46
29
38
50
57
44
18
36
35
11100
14
37
43
66
16
68
32
60
51
42
40
45
6041,67 %41,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.99
Minimum:15
Maximum:52
Variační rozpětí:37
Rozptyl:75.91
Směrodatná odchylka:8.71
Medián:25
Modus:25

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6243,06 %43,06 %  
Vysokoškolské5437,5 %37,5 %  
Základní2013,89 %13,89 %  
Střední s výučním listem53,47 %3,47 %  
Vyšší odborné32,08 %2,08 %  

Graf

4. Souhlasíte s tím, že by homosexuální páry měly mít právo na adopci dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9767,36 %67,36 %  
Ne4732,64 %32,64 %  

Graf

5. Zastánci zapojení se České republiky do aktivního řešení migrační krize argumentují tím, že pomoc lidem v nouzi je projevem lidskosti a patří mezi základní hodnoty evropské společnosti. Jaký postoj by měla podle Vás Česká republika zaujmout ve vztahu k migrační krizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odmítat přijetí uprchlíků na naše území8559,03 %59,03 %  
Aktivně se podílet na jejím řešení5940,97 %40,97 %  

Graf

6. Zastáváte názor, že by Česká republika měla vystoupit ze společenství Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9565,97 %65,97 %  
Ano4934,03 %34,03 %  

Graf

7. Zastánci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument výrazné snížení transakčních nákladů a kurzových rizik. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11579,86 %79,86 %  
Ano2920,14 %20,14 %  

Graf

8. Měly by být podle Vašeho názoru požadavky na získání řidičského oprávnění typu B mírnější, přísnější, nebo stejné jako v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejné jako nyní8961,81 %61,81 %  
Přísnější než nyní5236,11 %36,11 %  
Mírnější než nyní32,08 %2,08 %  

Graf

9. Jak vysoká by podle Vás měla být optimální sazba daně z příjmu fyzických osob (v %)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
104128,47 %28,47 %  
153322,92 %22,92 %  
0139,03 %9,03 %  
5128,33 %8,33 %  
2096,25 %6,25 %  
1253,47 %3,47 %  
842,78 %2,78 %  
142,78 %2,78 %  
1842,78 %2,78 %  
3021,39 %1,39 %  
ostatní odpovědi 50
25
6
0.001
14
21
9
16
4
11
1.2
60
13
2
500
00000
1711,81 %11,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.85
Minimum:0
Maximum:21
Variační rozpětí:21
Rozptyl:28.88
Směrodatná odchylka:5.37
Medián:10
Modus:10

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď < 14 - 21 >:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

6. Zastáváte názor, že by Česká republika měla vystoupit ze společenství Evropské unie?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Zastánci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument výrazné snížení transakčních nákladů a kurzových rizik. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Souhlasíte s tím, že by homosexuální páry měly mít právo na adopci dětí?

5. Zastánci zapojení se České republiky do aktivního řešení migrační krize argumentují tím, že pomoc lidem v nouzi je projevem lidskosti a patří mezi základní hodnoty evropské společnosti. Jaký postoj by měla podle Vás Česká republika zaujmout ve vztahu k migrační krizi?

6. Zastáváte názor, že by Česká republika měla vystoupit ze společenství Evropské unie?

7. Zastánci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument výrazné snížení transakčních nákladů a kurzových rizik. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

8. Měly by být podle Vašeho názoru požadavky na získání řidičského oprávnění typu B mírnější, přísnější, nebo stejné jako v současnosti?

9. Jak vysoká by podle Vás měla být optimální sazba daně z příjmu fyzických osob (v %)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Souhlasíte s tím, že by homosexuální páry měly mít právo na adopci dětí?

5. Zastánci zapojení se České republiky do aktivního řešení migrační krize argumentují tím, že pomoc lidem v nouzi je projevem lidskosti a patří mezi základní hodnoty evropské společnosti. Jaký postoj by měla podle Vás Česká republika zaujmout ve vztahu k migrační krizi?

6. Zastáváte názor, že by Česká republika měla vystoupit ze společenství Evropské unie?

7. Zastánci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument výrazné snížení transakčních nákladů a kurzových rizik. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

8. Měly by být podle Vašeho názoru požadavky na získání řidičského oprávnění typu B mírnější, přísnější, nebo stejné jako v současnosti?

9. Jak vysoká by podle Vás měla být optimální sazba daně z příjmu fyzických osob (v %)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michlianová, K.Témata současnosti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55603.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.