Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Keňo
Šetření:25. 05. 2016 - 05. 06. 2016
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum vztahu obyvatel k počítačové kriminalitě. Dotazníky jsou anonymní a budou použity k mojí bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6255,86 %55,86 %  
Muž4944,14 %44,14 %  

Graf

2. Jaké typy souborů stahujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Videa/Filmy9383,78 %83,78 %  
Hudba9081,08 %81,08 %  
Fotky/Obrázky8072,07 %72,07 %  
Jiný software4843,24 %43,24 %  
Hry4742,34 %42,34 %  

Graf

3. Sdíleli jste někdy stažený soubor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6255,86 %55,86 %  
ANO4944,14 %44,14 %  

Graf

4. Víte, že jsou některé soubory chráněné autorským zákonem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4897,96 %43,24 %  
ne12,04 %0,9 %  

Graf

5. Používáte pirátský (nelegální) software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7668,47 %68,47 %  
ano3531,53 %31,53 %  

Graf

6. Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemůžu si dovolit koupi softwaru2790 %24,32 %  
Nevím, co je pirátský software26,67 %1,8 %  
Nevím, kde se software nakupuje13,33 %0,9 %  

Graf

7. Zkopíroval/a jste někdy text z internetu bez jakékoliv úpravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6659,46 %59,46 %  
Ne4540,54 %40,54 %  

Graf

8. Proč jste text zkopíroval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné4162,12 %36,94 %  
Školní práce - esej, sloh ....3756,06 %33,33 %  

Graf

9. Byl Váš počítač někdy infikován virem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7163,96 %63,96 %  
ne2018,02 %18,02 %  
nevím2018,02 %18,02 %  

Graf

10. Máte na vašem PC antivir?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9586,36 %85,59 %  
ne1110 %9,91 %  
nevím43,64 %3,6 %  

Graf

11. Zkoušel/a jste někdy přijít na /hacknout/ něčí heslo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7163,96 %63,96 %  
ANO4036,04 %36,04 %  

Graf

12. Co to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Heslo k emailu/sociálním sítím2871,79 %25,23 %  
Heslo na wifi2256,41 %19,82 %  
Heslo do počítače1435,9 %12,61 %  

Graf

13. Byl/a jste někdy cílem nějakého typu hackování?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5550,46 %49,55 %  
ne3229,36 %28,83 %  
ano2220,18 %19,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Sdíleli jste někdy stažený soubor?

 • odpověď ANO:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Víte, že jsou některé soubory chráněné autorským zákonem?

4. Víte, že jsou některé soubory chráněné autorským zákonem?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Sdíleli jste někdy stažený soubor?

5. Používáte pirátský (nelegální) software?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemůžu si dovolit koupi softwaru na otázku 6. Z jakého důvodu?

7. Zkopíroval/a jste někdy text z internetu bez jakékoliv úpravy?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 8. Proč jste text zkopíroval/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školní práce - esej, sloh .... na otázku 8. Proč jste text zkopíroval/a?

11. Zkoušel/a jste někdy přijít na /hacknout/ něčí heslo?

 • odpověď ANO:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Heslo do počítače na otázku 12. Co to bylo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Heslo k emailu/sociálním sítím na otázku 12. Co to bylo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Heslo na wifi na otázku 12. Co to bylo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaké typy souborů stahujete?

3. Sdíleli jste někdy stažený soubor?

4. Víte, že jsou některé soubory chráněné autorským zákonem?

5. Používáte pirátský (nelegální) software?

6. Z jakého důvodu?

7. Zkopíroval/a jste někdy text z internetu bez jakékoliv úpravy?

8. Proč jste text zkopíroval/a?

9. Byl Váš počítač někdy infikován virem?

10. Máte na vašem PC antivir?

11. Zkoušel/a jste někdy přijít na /hacknout/ něčí heslo?

12. Co to bylo?

13. Byl/a jste někdy cílem nějakého typu hackování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaké typy souborů stahujete?

3. Sdíleli jste někdy stažený soubor?

4. Víte, že jsou některé soubory chráněné autorským zákonem?

5. Používáte pirátský (nelegální) software?

6. Z jakého důvodu?

7. Zkopíroval/a jste někdy text z internetu bez jakékoliv úpravy?

8. Proč jste text zkopíroval/a?

9. Byl Váš počítač někdy infikován virem?

10. Máte na vašem PC antivir?

11. Zkoušel/a jste někdy přijít na /hacknout/ něčí heslo?

12. Co to bylo?

13. Byl/a jste někdy cílem nějakého typu hackování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Keňo, L.Počítačová kriminalita (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55695.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.