Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Gomolová
Šetření:19. 06. 2016 - 26. 06. 2016
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.42:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníků týkajícího se cestovního pojištění. Dotazník bude využit pro účelý mé diplomové práce. 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Sjednáváte si cestovní pojištění pro cestu do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6890,67 %90,67 %  
ne79,33 %9,33 %  

Graf

2. Pokud se nepojišťujete, co je důvodem? Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spoléhám na pojištění přes Evropský průkaz zdravotního pojištění342,86 %4 %  
pojištění nechci228,57 %2,67 %  
finanční důvody114,29 %1,33 %  
mám sjednáno cestovní pojištění automaticky na platební kartě nebo jiném produktu114,29 %1,33 %  

Graf

3. Kde sjednáváte cestovní pojištění nejčastěji? Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo u pojišťovny4464,71 %58,67 %  
přes cestovní kancelář nebo agenturu, kde kupuji pobyt1319,12 %17,33 %  
přes srovnávač pojištění na internetu913,24 %12 %  
přes jiného zprostředkovatele (např. finančního poradce, makléře)22,94 %2,67 %  

Graf

4. Jakým způsobem sjednáváte pojištěni nejčastěji? Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes internet (stránky pojišťovny, CK, srovnávače apod.)4160,29 %54,67 %  
osobně (pobočce pojišťovny, v CK apod.)2739,71 %36 %  

Graf

5. Jak byste rádi volili variantu pojištění? Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrem základního pojištění a k tomu si sám přidat připojištění podle svých potřeb4769,12 %62,67 %  
výběrem z předem určených variant pojištění (tzv.balíčků)2130,88 %28 %  

Graf

6. Podle jakých kritérií si vybíráte cestovní pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozsahu pojistného krytí a limitu plnění5783,82 %76 %  
ceny3044,12 %40 %  
podle zkušenosti vlastních nebo známých2232,35 %29,33 %  
podle renomé pojišťovny1522,06 %20 %  
podle doporučení prodejce, který mi cestovní pojištění prodal34,41 %4 %  

Graf

7. Jaké pojištění si obvykle sjednáváte u cestovního pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby6494,12 %85,33 %  
úrazové pojištění5377,94 %70,67 %  
pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, majetku a jiné škody3957,35 %52 %  
pojištění zavazadel3348,53 %44 %  
pojištění stornopoplatků (zrušení cesty před odjezdem)1319,12 %17,33 %  
pojištění právní pomoci v zahraničí710,29 %9,33 %  
pojištění zpoždění zavazadel57,35 %6,67 %  
pojištění nevyužité dovolené při předčasném ukončení cesty34,41 %4 %  
pojištění zpoždění letu11,47 %1,33 %  
pojištění opuštěné domácnosti11,47 %1,33 %  

Graf

8. Před sjednáním pojištění ověřujete, zda potřebujete pojistit rizikové sporty? Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, protože nedělám rizikové sporty při cestách3855,88 %50,67 %  
ano vždy, pokud potřebuji připojištění rizikových sportů, pak ho sjednám1927,94 %25,33 %  
ne, neřeším to1014,71 %13,33 %  
ano, ale pokud ho potřebuji, nesjednám ho a risknu to11,47 %1,33 %  

Graf

9. Pokud během cesty budete dělat rizikový sport (např. rafting na vodě), který nemáte pojištěn, uvítali byste možnost jeho dosjednání během pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často dopředu nevím, co budu dělat za rizikové sporty a chci být pojištěn4464,71 %58,67 %  
ne, nechtělo by se mi to řešit během dovolené i za cenu nepojištění2435,29 %32 %  

Graf

10. Sjednáváte si cestovní pojištění při pobytu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6890,67 %90,67 %  
Ano79,33 %9,33 %  

Graf

11. Proč nesjednáváte cestovní pojištění pro pobyt v ČR? Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nevím, že lze pojistitotázka č. 14, nepotřebuji ho, mám vlastní pojištění pořešené jinakotázka č. 14, finanční důvodyotázka č. 14, jiné důvodyotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebuji ho, mám vlastní pojištění pořešené jinak4057,97 %53,33 %  
nevím, že lze pojistit1623,19 %21,33 %  
jiné důvody1014,49 %13,33 %  
finanční důvody34,35 %4 %  

Graf

12. Z jakého důvodu sjednáváte cestovní pojištění pro pobyt v ČR? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci být komplexně pojištěn za přiměřenou cenu342,86 %4 %  
kvůli úrazovému pojištění342,86 %4 %  
kvůli pojištění odpovědnosti114,29 %1,33 %  

Graf

13. Které pojištění byste zvolili pro pobyt v ČR? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úrazové pojištění - pojištění smrti úrazem685,71 %8 %  
úrazové pojištění - pojištění trvalých následků úrazem457,14 %5,33 %  
úrazové pojištění - denní odškodné za léčení úrazu457,14 %5,33 %  
pojištění odpovědnosti457,14 %5,33 %  
úrazové pojištění - pojištění invalidity následkem úrazu342,86 %4 %  
pojištění pobytu v nemocnici následkem nemoci i úrazem228,57 %2,67 %  
pojištění zavazadel114,29 %1,33 %  
pojištění náhradního sportovního vybavení při odcizení nebo zničení114,29 %1,33 %  
pojištění nevyužíté dovolené z důvodu úrazu nebo nemoci114,29 %1,33 %  

Graf

14. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-6972100 %96 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4462,86 %58,67 %  
muž2637,14 %34,67 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3651,43 %48 %  
středoškolské s maturitou2941,43 %38,67 %  
základní22,86 %2,67 %  
vyšší odborné22,86 %2,67 %  
středoškolské bez maturity11,43 %1,33 %  

Graf

17. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4971,01 %65,33 %  
student1217,39 %16 %  
oSVČ68,7 %8 %  
v důchodu22,9 %2,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pojištění stornopoplatků (zrušení cesty před odjezdem) na otázku 7. Jaké pojištění si obvykle sjednáváte u cestovního pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sjednáváte si cestovní pojištění pro cestu do zahraničí?

3. Kde sjednáváte cestovní pojištění nejčastěji? Vyberte jednu odpověď.

4. Jakým způsobem sjednáváte pojištěni nejčastěji? Vyberte jednu odpověď.

5. Jak byste rádi volili variantu pojištění? Vyberte jednu odpověď.

6. Podle jakých kritérií si vybíráte cestovní pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

7. Jaké pojištění si obvykle sjednáváte u cestovního pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

8. Před sjednáním pojištění ověřujete, zda potřebujete pojistit rizikové sporty? Vyberte jednu odpověď.

9. Pokud během cesty budete dělat rizikový sport (např. rafting na vodě), který nemáte pojištěn, uvítali byste možnost jeho dosjednání během pobytu?

10. Sjednáváte si cestovní pojištění při pobytu v ČR?

11. Proč nesjednáváte cestovní pojištění pro pobyt v ČR? Vyberte jednu odpověď.

14. Jaká je Vaše věková kategorie?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sjednáváte si cestovní pojištění pro cestu do zahraničí?

3. Kde sjednáváte cestovní pojištění nejčastěji? Vyberte jednu odpověď.

4. Jakým způsobem sjednáváte pojištěni nejčastěji? Vyberte jednu odpověď.

5. Jak byste rádi volili variantu pojištění? Vyberte jednu odpověď.

6. Podle jakých kritérií si vybíráte cestovní pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

7. Jaké pojištění si obvykle sjednáváte u cestovního pojištění? Vyberte jednu nebo více odpovědí.

8. Před sjednáním pojištění ověřujete, zda potřebujete pojistit rizikové sporty? Vyberte jednu odpověď.

9. Pokud během cesty budete dělat rizikový sport (např. rafting na vodě), který nemáte pojištěn, uvítali byste možnost jeho dosjednání během pobytu?

10. Sjednáváte si cestovní pojištění při pobytu v ČR?

11. Proč nesjednáváte cestovní pojištění pro pobyt v ČR? Vyberte jednu odpověď.

14. Jaká je Vaše věková kategorie?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gomolová, Z.Cestovní pojištění (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://56003.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.