Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova dětí

Výchova dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Skořepová
Šetření:28. 06. 2016 - 12. 07. 2016
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je zaměřený na výchovu dětí a oblast rodinného poradenství.

Odpovědi respondentů

1. Počet dětí ve vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13841,76 %41,76 %  
23841,76 %41,76 %  
399,89 %9,89 %  
033,3 %3,3 %  
422,2 %2,2 %  
5 a více11,1 %1,1 %  

Graf

2. Do které věkové skupiny spadá vaše dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1měsíc - 35měsíců3336,67 %36,26 %  
školák2831,11 %30,77 %  
předškolák2426,67 %26,37 %  
3roky - 4 roky2224,44 %24,18 %  
adolescent1921,11 %20,88 %  

Graf

3. Vyberte oblast,ve které byste si přála být více jistá, nevíte si někdy rady, či byste uvítala pomoc:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neposlušnost2932,95 %31,87 %  
agresivita,lhostejnost, vzdor2427,27 %26,37 %  
výběr mimoškolních aktivit v souladu s charakterem dítěte2225 %24,18 %  
odmítání jídla,rozhodování o vhodnosti jídla2225 %24,18 %  
výchova v pubertě1921,59 %20,88 %  
rozdělení rolí v rodině, zodpovědnost dítěte1820,45 %19,78 %  
komunikace v rodině,nevyžádané rady rodinných příslušníků apd.1719,32 %18,68 %  
začlenění dítěte do kolektivu1415,91 %15,38 %  
příliš času stráveného u PC,tabletu apd.,1415,91 %15,38 %  
stmelení rodiny, společné fungování s partnerem a dětmi1314,77 %14,29 %  
spánek, rituály1112,5 %12,09 %  
neshoda ve výchově s partnerem1011,36 %10,99 %  
základní nemoci-akutní řešení, alternativní postupy89,09 %8,79 %  
efektivní organizace dne (nestíhám)77,95 %7,69 %  

Graf

4. Využila jste/plánujete využít placeného hlídání dětí, doprovod na kroužky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6978,41 %75,82 %  
ano sporadicky či nárazově1112,5 %12,09 %  
ano vícekrát do měsíce55,68 %5,49 %  
ano vícekrát týdně33,41 %3,3 %  

Graf

5. Využila byste placené poradny, založené na rychlé a z praxe vycházející pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistá4852,75 %52,75 %  
ne3032,97 %32,97 %  
ano1010,99 %10,99 %  
jen na základě doporučení z okolí11,1 %1,1 %  
radím se s "tetou" v soukromé školičce, kterou navštěvuje syn 11,1 %1,1 %  
využívám11,1 %1,1 %  

Graf

6. Jaká forma komunikace je pro Vás ideální v případě zájmu o pomoc/hledání rady při výchově dítěte/dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální konzultace v terénu s dítětem/dětmi, návštěva hřiště, simulace problémových situací s následnou nabídkou možného řešení3138,75 %34,07 %  
zážitková akce malá skupinka dětí s rodiči /simulace problémových situací, následná ukázka možného řešení/2632,5 %28,57 %  
návštěva ve vaší rodině /přirozené prostředí dítěte, běžné situace2531,25 %27,47 %  
poradna on-line v reálném čase (chat, skype, Facebook))2430 %26,37 %  
individuální konzultace v terénu, kanceláři, na veřejném místě např. u kávy, bez dětí1822,5 %19,78 %  
přednáška, seminář1721,25 %18,68 %  
řešení situace prostřednictvím e-mailu1215 %13,19 %  
telefonicky1113,75 %12,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Počet dětí ve vaší domácnosti:

2. Do které věkové skupiny spadá vaše dítě/děti?

3. Vyberte oblast,ve které byste si přála být více jistá, nevíte si někdy rady, či byste uvítala pomoc:

4. Využila jste/plánujete využít placeného hlídání dětí, doprovod na kroužky?

5. Využila byste placené poradny, založené na rychlé a z praxe vycházející pomoci?

6. Jaká forma komunikace je pro Vás ideální v případě zájmu o pomoc/hledání rady při výchově dítěte/dětí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Počet dětí ve vaší domácnosti:

2. Do které věkové skupiny spadá vaše dítě/děti?

3. Vyberte oblast,ve které byste si přála být více jistá, nevíte si někdy rady, či byste uvítala pomoc:

4. Využila jste/plánujete využít placeného hlídání dětí, doprovod na kroužky?

5. Využila byste placené poradny, založené na rychlé a z praxe vycházející pomoci?

6. Jaká forma komunikace je pro Vás ideální v případě zájmu o pomoc/hledání rady při výchově dítěte/dětí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skořepová, G.Výchova dětí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://56055.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.