Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současná česká rodina

Současná česká rodina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Cihelka
Šetření:02. 07. 2016 - 10. 07. 2016
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):21 / 15.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku zaměřeného na problematiku dnešní české rodiny. Průzkum primárně cílí na lidi žijící v partnerském vztahu a vychovávající děti, některé otázky však může vyplnit kdokoliv. Získaná data budou sloužit čistě pro účely mé bakalářské práce. Za vyplnění všem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20otázka č. 2, 21-35otázka č. 2, 36-55otázka č. 2, nad 55otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-355958,42 %58,42 %  
36-552221,78 %21,78 %  
do 201312,87 %12,87 %  
nad 5576,93 %6,93 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší zatím dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 3, střední bez maturityotázka č. 3, střední s maturitouotázka č. 3, vyšší odbornéotázka č. 3, vysokoškolskéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4544,55 %44,55 %  
vysokoškolské4241,58 %41,58 %  
základní54,95 %4,95 %  
střední bez maturity54,95 %4,95 %  
vyšší odborné43,96 %3,96 %  

Graf

3. Bydlíte v obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 1000 obyvatelotázka č. 4, do 10 000 obyvatelotázka č. 4, do 100 000 obyvatelotázka č. 4, nad 100 000 obyvatelotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel3837,62 %37,62 %  
do 100 000 obyvatel3130,69 %30,69 %  
do 10 000 obyvatel2726,73 %26,73 %  
do 1000 obyvatel54,95 %4,95 %  

Graf

4. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 10, ženaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7877,23 %77,23 %  
muž2322,77 %22,77 %  

Graf

5. Jste nebo byla jste během posledních deseti let na mateřské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6278,48 %61,39 %  
ano1721,52 %16,83 %  

Graf

6. Udržovala jste/Udržujete během mateřské dovolené kontakt se svým zaměstnavatelem nebo se svou profesí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [I při mateřské jsem pracovala/pracuji (včetně brigád)otázka č. 7, Udržovala jsem/Udržuji kontakt se svou profesí či bývalým zaměstnavatelemotázka č. 7, Soustředila jsem se/soustředím čistě na mateřské povinnostiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soustředila jsem se/soustředím čistě na mateřské povinnosti952,94 %8,91 %  
I při mateřské jsem pracovala/pracuji (včetně brigád)741,18 %6,93 %  
Udržovala jsem/Udržuji kontakt se svou profesí či bývalým zaměstnavatelem15,88 %0,99 %  

Graf

7. Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc a umožnil Vám na Váš požadavek s ohledem na to, že máte malé děti, pružnou pracovní dobu či zkrácený úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8, nestála/nežádala jsem o tootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano635,29 %5,94 %  
nestála/nežádala jsem o to635,29 %5,94 %  
ne529,41 %4,95 %  

Graf

8. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano952,94 %8,91 %  
ne847,06 %7,92 %  

Graf

9. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, bez problémů se místo našlootázka č. 10, Ano, bylo to těžké, ale místo se našlootázka č. 10, Ano a pro dítě jsem místo nenašlaotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, bez problémů se místo našlo1058,82 %9,9 %  
Ano, bylo to těžké, ale místo se našlo635,29 %5,94 %  
Ano a pro dítě jsem místo nenašla15,88 %0,99 %  

Graf

10. Žijete s Vaší(m) partnerkou/partnerem a dětmi ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5756,44 %56,44 %  
ano4443,56 %43,56 %  

Graf

11. Kolik celkem máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 12, 2otázka č. 12, 3otázka č. 12, 4otázka č. 12, 5 a vícotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12454,55 %23,76 %  
21636,36 %15,84 %  
349,09 %3,96 %  

Graf

12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žena domácnost, muž zaměstnáníotázka č. 13, muž domácnost, žena zaměstnáníotázka č. 13, oba zaměstnání, především žena domácnostotázka č. 13, oba zaměstnání, především muž domácnostotázka č. 13, oba rovnoměrně zaměstnání i domácnostotázka č. 13, jinéotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba zaměstnání, především žena domácnost1636,36 %15,84 %  
oba rovnoměrně zaměstnání i domácnost1431,82 %13,86 %  
žena domácnost, muž zaměstnání1022,73 %9,9 %  
jiné49,09 %3,96 %  

Graf

13. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1738,64 %16,83 %  
chvalitebný1227,27 %11,88 %  
výborný920,45 %8,91 %  
dostatečný613,64 %5,94 %  

Graf

14. Vztahovou a citovou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2147,73 %20,79 %  
výborný1738,64 %16,83 %  
dobrý511,36 %4,95 %  
dostatečný12,27 %0,99 %  

Graf

15. Souhlasíte s tím, že by žena měla svou kariéru přizpůsobovat rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě souhlasímotázka č. 16, spíše souhlasímotázka č. 16, spíše nesouhlasímotázka č. 16, určitě nesouhlasímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5049,5 %49,5 %  
spíše nesouhlasím3029,7 %29,7 %  
určitě nesouhlasím1211,88 %11,88 %  
určitě souhlasím98,91 %8,91 %  

Graf

16. Souhlasíte, že je možné (u ženy) plnohodnotně skloubit péči o rodinu a kariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě souhlasímotázka č. 17, spíše souhlasímotázka č. 17, spíše nesouhlasímotázka č. 17, vůbec nesouhlasímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4847,52 %47,52 %  
spíše nesouhlasím3029,7 %29,7 %  
určitě souhlasím1817,82 %17,82 %  
vůbec nesouhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

17. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, spíše neotázka č. 18, určitě neotázka č. 18, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6463,37 %63,37 %  
spíše ano2827,72 %27,72 %  
spíše ne43,96 %3,96 %  
nevím43,96 %3,96 %  
určitě ne10,99 %0,99 %  

Graf

18. Je podle Vás správný v ČR nastavený obecný trend, že jsou po rozvodu děti svěřovány do péče především matkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 19, nevímotázka č. 19, spíše neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3837,62 %37,62 %  
spíše ano3635,64 %35,64 %  
nevím2726,73 %26,73 %  

Graf

19. Myslíte si, že se otec dokáže postarat o dítě stejně dobře jako matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě ano (nebo i lépe)otázka č. 20, spíše anootázka č. 20, spíše neotázka č. 20, určitě neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano (nebo i lépe)4443,56 %43,56 %  
spíše ano4140,59 %40,59 %  
spíše ne1514,85 %14,85 %  
určitě ne10,99 %0,99 %  

Graf

20. Souhlasíte s výchovou dětí homosexuálními páry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nemám s tím problémotázka č. 21, Vidím to jako možné, ale až krajní řešeníotázka č. 21, Z principu s tím nesouhlasím, takové páry nemají nikdy vychovávat dětiotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám s tím problém5049,5 %49,5 %  
Vidím to jako možné, ale až krajní řešení4140,59 %40,59 %  
Z principu s tím nesouhlasím, takové páry nemají nikdy vychovávat děti109,9 %9,9 %  

Graf

21. Zažili jste rozvod ve své původní rodině nebo jste se sami ve vlastním vztahu rozvedli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6564,36 %64,36 %  
ano3635,64 %35,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

 • odpověď 21-35:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena domácnost, muž zaměstnání na otázku 12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?

5. Jste nebo byla jste během posledních deseti let na mateřské dovolené?

 • odpověď ano:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, bez problémů se místo našlo na otázku 9. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

10. Žijete s Vaší(m) partnerkou/partnerem a dětmi ve společné domácnosti?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 14. Vztahovou a citovou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 14. Vztahovou a citovou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 13. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 13. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba rovnoměrně zaměstnání i domácnost na otázku 12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba zaměstnání, především žena domácnost na otázku 12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena domácnost, muž zaměstnání na otázku 12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, bez problémů se místo našlo na otázku 9. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. Kolik celkem máte dětí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 11. Kolik celkem máte dětí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Jste nebo byla jste během posledních deseti let na mateřské dovolené?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 na otázku 1. Kolik je Vám let?

17. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě nesouhlasím na otázku 15. Souhlasíte s tím, že by žena měla svou kariéru přizpůsobovat rodině?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší zatím dosažené vzdělání?

3. Bydlíte v obci:

4. Jste muž nebo žena?

5. Jste nebo byla jste během posledních deseti let na mateřské dovolené?

9. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

10. Žijete s Vaší(m) partnerkou/partnerem a dětmi ve společné domácnosti?

11. Kolik celkem máte dětí?

12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?

13. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:

14. Vztahovou a citovou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:

15. Souhlasíte s tím, že by žena měla svou kariéru přizpůsobovat rodině?

16. Souhlasíte, že je možné (u ženy) plnohodnotně skloubit péči o rodinu a kariéru?

17. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

18. Je podle Vás správný v ČR nastavený obecný trend, že jsou po rozvodu děti svěřovány do péče především matkám?

19. Myslíte si, že se otec dokáže postarat o dítě stejně dobře jako matka?

20. Souhlasíte s výchovou dětí homosexuálními páry?

21. Zažili jste rozvod ve své původní rodině nebo jste se sami ve vlastním vztahu rozvedli?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší zatím dosažené vzdělání?

3. Bydlíte v obci:

4. Jste muž nebo žena?

5. Jste nebo byla jste během posledních deseti let na mateřské dovolené?

9. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

10. Žijete s Vaší(m) partnerkou/partnerem a dětmi ve společné domácnosti?

11. Kolik celkem máte dětí?

12. Jaké je pracovní rozdělení rolí mezi Vámi ve vztahu?

13. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:

14. Vztahovou a citovou stránku Vaší rodiny hodnotíte školní stupnicí známkou:

15. Souhlasíte s tím, že by žena měla svou kariéru přizpůsobovat rodině?

16. Souhlasíte, že je možné (u ženy) plnohodnotně skloubit péči o rodinu a kariéru?

17. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

18. Je podle Vás správný v ČR nastavený obecný trend, že jsou po rozvodu děti svěřovány do péče především matkám?

19. Myslíte si, že se otec dokáže postarat o dítě stejně dobře jako matka?

20. Souhlasíte s výchovou dětí homosexuálními páry?

21. Zažili jste rozvod ve své původní rodině nebo jste se sami ve vlastním vztahu rozvedli?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cihelka, J.Současná česká rodina (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://56078.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.