Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání sociálních služeb obyvateli

Vnímání sociálních služeb obyvateli

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Duranová
Šetření:25. 02. 2010 - 04. 03. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o zodpovězení několika otázek v následujícím dotazníku, který je na téma "Vnímání sociálních služeb obyvateli."
Celý průzkum je důvěrný a Vaše účast v něm nenese žádná rizika. Jelikož usiluji o to, aby tento průzkum poskytnul širokou škálu názorů v této oblasti, je důležité získat co nejvíce odpovědí. Proto je Vaše účast na průzkumu velmi důležitá. Vaše spolupráce mi umožní lépe pochopit tuto problematiku
a vytvořit tak práci, která bude přínosná.
.Celý dotazník má 12 otázek a jeho vyplnění Vám nezabere více jak 10 minut.
Za sdělení Vašich názorů a postojů Vám upřímně děkuji.

Karolína Duranová, studentka 5. ročníku ČZU v Praze

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o to jaká je nabídka sociálních služeb ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2257,89 %57,89 %  
ano1642,11 %42,11 %  

Graf

2. Víte, které organizace ve vašem městě poskytují sociální služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2155,26 %55,26 %  
ano1744,74 %44,74 %  

Graf

3. V případě, že budete potřebovat získat bližší informace o sociálních službách ve vašem městě, na koho se obrátíte či kde získáte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky města2565,79 %65,79 %  
Vyhledavač na internetu2155,26 %55,26 %  
Rodinný příslušník či příbuzný1334,21 %34,21 %  
Městský úřad, Magistrát města1128,95 %28,95 %  
Soused/ka či známý/á821,05 %21,05 %  
Telefonní seznam37,89 %7,89 %  
Lékař/ka, nemocnice, poliklinika37,89 %7,89 %  
na PC, a u příslušných úřadů nebo známých12,63 %2,63 %  

Graf

4. Využíváte vy osobně v současné době některou ze sociálních služeb ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3489,47 %89,47 %  
ano410,53 %10,53 %  

Graf

5. Využívají vaši blízcí či osoby, o které jakýmkoli způsobem pečujete, některé ze sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1950 %50 %  
ano1231,58 %31,58 %  
nevím718,42 %18,42 %  

Graf

6. Můžete zde definovat některá zařízení sociálních služeb, která podle vás ve vašem městě schází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3489,47 %89,47 %  
ano410,53 %10,53 %  

Graf

7. Jaké jsou podle vás chybějící služby?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

myslím, že jsou dostatečné

něco pro vozíčkáře,-poradny a podobně lepší zpravodaje co se týká postižených osob všeobecně

Pošta, bankomat, lékárna, základní škola

Prevence nezaměstnanosti, snaha o rychlé začlenění nezaměstnaných do pracovního procesu a účinější prevence kriminality.

8. Jakým způsobem byste chtěl být informován o poskytovaných sociálních službách ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky města2360,53 %60,53 %  
Zpravodaj města1539,47 %39,47 %  
Katalog poskytovatelů sociálních služeb1231,58 %31,58 %  
Informace na veřejných místech (MHD, místa pro výlep plakátů, nástěnky, billboardy, informační tabule)1026,32 %26,32 %  
Letáky do schránek923,68 %23,68 %  
Informace od lékaře513,16 %13,16 %  
na PC12,63 %2,63 %  
webové stránky poskytovaných služeb v daném městě12,63 %2,63 %  
e-mail12,63 %2,63 %  

Graf

9. Slyšel/a jste někdy o katalogu poskytovatelů sociálních služeb ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3284,21 %84,21 %  
ano615,79 %15,79 %  

Graf

10. Jaké jsou podle Vás největší sociální problémy Vašeho města?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Nedostatečná péče o seniory45.737
Nedostatečná péče o zdravotné postižené4.1843.834
Nezaměstnanost4.0536.208
Nedostatek organizací zabývajících se soc.službami5.0265.341
Vysoká kriminalita5.3163.584
Soužití s etnickou menšinou4.2374.602
Bezdomovci4.6586.015
Drogy a gamblerství4.5265.091

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2668,42 %68,42 %  
muž1231,58 %31,58 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let3284,21 %84,21 %  
31 - 45 let25,26 %5,26 %  
46 - 55 let25,26 %5,26 %  
56 a více25,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Duranová, K.Vnímání sociálních služeb obyvateli (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5640.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.