Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanazie

Eutanazie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Krejčí
Šetření:13. 09. 2016 - 13. 10. 2016
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, 

děkuji všem za čas, která jste investovali do vyplnění dotazníku. Je anonymní a budu ráda za vaše pravdivé odpovědi, co si myslíte o eutanazii.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s EUTANAZIÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9688,89 %88,89 %  
Ne1211,11 %11,11 %  

Graf

2. Stručně zdůvodněte svou předchozí odpověď (proč ne/souhlasíš s eutanazií)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy je to nejlepší řešení11,37 %0,93 %  
Právo na smrt je jedním ze základních lidských práv, které bohužel patří mezi ta zatím ne zcela objevená a uznaná (domnívám se, že se jedná o jedno ze zatím nepoznaných práv patřících do tzv. "první generace lidských práv").11,37 %0,93 %  
nebyla možnost souhlasím s výhradami11,37 %0,93 %  
protože na život máme právo, nikoliv povinnost, tj. eutanazie by měla logicky být právem každého člověka11,37 %0,93 %  
V určitých případech se domnívám, že se jedná o jediné rozumné řešení.11,37 %0,93 %  
protože se tím těžce nemocným lidem uleví11,37 %0,93 %  
zneužití11,37 %0,93 %  
každý by měl mít právo rozhodnout o svém životě11,37 %0,93 %  
Je rozhodnutí každého člověka, dobrovolně zemřít, jestliže nemá naději na vyléčení ani důstojné dožité. Nepovažuji za důstojné ležet v hospici a být odkázán na krmení a přebalování.11,37 %0,93 %  
Pokud jsou dobré důvody k eutanázii (nemoc), pak by měl každý člověk mít právo k důstojnému ukončení života a dále se netrápit.11,37 %0,93 %  
ostatní odpovědi Každý má právo svobodně se rozhodnout, kdy a jak chce zemřít.
.
záleží na konkrétním případu
nejsem pro zbytečné trápení (duševní i fyzické) člověka
Mohla by se dát zneužít.
Každý má právo na život, ale i na smrt. Pokud se někdo nachází v posledním stádiu nevyléčitelné nemoci a chce zemřít důstojně, eutanasie by mela byt dostupna, ovsem pouze se souhlasem psychologa.
Existuje snad horší mučení, než někoho nutit žít, kdy nevýslovně trpí?
Člověk má právo rozhodovat o vlastním životě a ulevit od bolesti sobě i okolí, považuje-li to za správné řešení.
ve výjimečných případech má své opodstatnění
* každý má právo, se rozhodnout dobrovolně a bezbolestné ukončit svůj život
*každý by měl mít volbu ukončit svůj zivot
souhlasím, každý má právo rozhodnout o konci svého života
"Ulevit" nemocnému z utrpení
Souhlasím za určitých podmínek (např. člověk je těžce nemocný bez možnosti vyléčení a je denně v krutých bolestech)
je to lepsi ukoeni, nez kdyz clovek trpi polomrtvý na pristroich, dustojnejsi
Je to rozhodnutí člověka.
Pro někoho vysvobození
Souhlasím s ní, protože si myslím, že by měl mít každý právo ukončit svůj život, pokud je již na pokraji svých sil a trpí v bolestech, které zkrátka již nepřestanou. Nicméně jisté je, že to musí být řádně ošetřeno tak, aby o ni mohl žádat jen a pouze ten, který je opravdu již "u konce s dechem".
..
Protože když se někdo svéprávný chce zabít a někdo jiný mu v tom je ochotný pomoci, nikomu jinému do toho nic není.
-
důstojná smrt
Kazdy ma pravo rozhodnout o svem zivote
Pomůže to lidem od utrpení a bolesti, vedle toho se ušetři finanční prostředky a pro pozůstale je to podle mého lepsi cesta
kdyz clovek nechce zit, kvuli nemoci nebo z jinych duvodu, proc umirat v bolestech
Osvobozeni
někdy je to jediná možnost jak ulevit
není to legální
Přeje-li si ji pacient trpící nevyléčitelnou chorobou, mělo by jeho přání být respektována a mělo by mu být vyhověno. Jde o pacienta a kvalitu jeho života.
Život není povinny
v případě velkých bolestí by měl člověk mít právo odejít
pomoc trpicimu od nesnesitelnych bolesti, zajisteni dustojneho odchodu ze sveta, vyraz lidskosti
Pokud si někdo přeje zemřít (těžký život,zdravotní problémy), tak si myslím, že by mu to mělo být umožněno.
lidé by neměli zbytečně trpět, zvláště když uz to nechtějí snášet
každý člověk by měl mít v určité situaci možnost rozhodnutí
Nač se véšet když to muže udělat lékař
protože si myslím, že je v některách případech zcela pochopitelná - nevyléčitelná nemoc, silné bolesti...
vysvobození od trapného přežívání
Protože každý by měl mít právo rozhodnout o tom, jestli chce nebo nechce žít, tím spíš, pokud je pro něj život už nesnesitelným utrpením (nemoc, atd.)
každý by měl mít možnost jestli chce svůj život ukončit, hlavně lidé s těžkým neléčitelným onemocněním
svobodná vůle každého z nás
myslím, že se dají použít jiné prostředky, udělat život snesitelný i s nemocí
Každý má právo na život a stejně tak právo zvolit si jak s ním naloží
V tezkych pripadech, kdy dotycny ceka na smrt
každý má právo rozhodovat o svém životě a s tím souvisí i smrt
lepší než nechat pomalu umírat
Lidé mají právo ukončit svůj život důstojně a legálně podle svého.
Souhlasím, protože je to často osvobození
proč ne?!
může být vysvobozením
Každý člověk má právo rozhodovat o svém životě i smrti
pokud je člověk schopný o sobě uvažovat, měl by mít právo v určitých situacích (nevyléčitelná nemoc) rozhodovat o tom, zda chce žít, či nikoliv
i lidé mají mít právo na důstojný odchod, ne jen zvířata
Člověk by měl rozhodovat o svém životě.
pokud není možná léčba a člověk jen nelidsky trpí, má mít právo zemřít
Měla by to být rozhodnutí každého
každého rozhodnutí zda chce být na této planetě
Protože jakýkoliv člověk může jednou být unavený svým životem.
čestná smrt
Člověk by měl mít možnost volby, jestli se nechá udržovat naživu uměle, nebo ne. Třeba u úplně ochrnutých lidí (kdy pohybují prakticky jen očima) kvalita života rapidně klesla a chápala bych jejich důvody...
ve chvíli, kdy se člověk dostane do určitého stavu, nemá ze života nic on, ani jeho okolí
nikdo nemá právo za žádných okolností rozhodovat o životě nebo smrti druhého
Pokud je někdo v bezvýchodné situaci má právo na to si zvolit ukončení.
6386,3 %58,33 % 

Graf

3. Myslíte si, že by měla být eutanazie zlegalizovaná i u nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9083,33 %83,33 %  
Ne1816,67 %16,67 %  

Graf

4. Z jakých důvodu si myslíte, že je eutanazie přípustná? (vyberte možnosti, s kterými souhlasíš)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrtelná nemoc10193,52 %93,52 %  
Fyzická bolest7367,59 %67,59 %  
Handicap4037,04 %37,04 %  
Psychická choroba3835,19 %35,19 %  
Strach ze ztráty kontroly o sebe samé3734,26 %34,26 %  
Protože si nepřeji žít2523,15 %23,15 %  
Strach z života bez významu2220,37 %20,37 %  
Ztráta svých blízkých1110,19 %10,19 %  

Graf

5. Měla by být eutanazie jen pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo handicapovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6358,33 %58,33 %  
Ne4541,67 %41,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s EUTANAZIÍ?

3. Myslíte si, že by měla být eutanazie zlegalizovaná i u nás?

4. Z jakých důvodu si myslíte, že je eutanazie přípustná? (vyberte možnosti, s kterými souhlasíš)

5. Měla by být eutanazie jen pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo handicapovaní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s EUTANAZIÍ?

3. Myslíte si, že by měla být eutanazie zlegalizovaná i u nás?

4. Z jakých důvodu si myslíte, že je eutanazie přípustná? (vyberte možnosti, s kterými souhlasíš)

5. Měla by být eutanazie jen pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo handicapovaní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčí, S.Eutanazie (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://56461.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.