Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Haluzová
Šetření:03. 10. 2016 - 05. 10. 2016
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník se zabývá ochranou spotřebitele v České republice. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaké má veřejnost zkušenosti s touto problematikou např. prostřednictvím reklamací, organizací působících v této oblasti nebo zaznamenáním některých nekalých či klamavých praktik obchodníků v obchodech. Důvodem tohoto šetření je zpracování diplomové práce. Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3461,82 %61,82 %  
muž2138,18 %38,18 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-262850,91 %50,91 %  
27-402036,36 %36,36 %  
41-60610,91 %10,91 %  
60 a více11,82 %1,82 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3054,55 %54,55 %  
středoškolské s maturitou2341,82 %41,82 %  
základní23,64 %3,64 %  

Graf

4. Velikost místa, kde žijete je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 000 obyvatel2545,45 %45,45 %  
10 000 - 100 000 obyvatel1934,55 %34,55 %  
méně než 10 000 obyvatel1120 %20 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soubor právních norem hájících zájmy spotřebitele3461,82 %61,82 %  
ochrana spotřebitele před nebezpečným, zdraví škodlivým a nekvalitním zbožím2138,18 %38,18 %  

Graf

6. Jaká je zákonná záruční doba na spotřební zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců4785,45 %85,45 %  
12 měsíců59,09 %9,09 %  
36 měsíců23,64 %3,64 %  
záleží na vůli prodejce11,82 %1,82 %  

Graf

7. V případě, že dojde k uznání reklamace a výměně zboží, běží záruční doba od začátku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3156,36 %56,36 %  
ne2443,64 %43,64 %  

Graf

8. Je nezbytně nutné předložit při reklamaci doklad o zaplacení zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3461,82 %61,82 %  
ne2138,18 %38,18 %  

Graf

9. Lhůta pro vyřízení reklamace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 pracovních dní2749,09 %49,09 %  
30 kalendářní dní2443,64 %43,64 %  
15 pracovních dní23,64 %3,64 %  
3 pracovní dny11,82 %1,82 %  
3 kalendářní dny11,82 %1,82 %  

Graf

10. Jak hodnotíte úroveň ochrany spotřebitele v ČR? (1-5, 1-absolutně nedostatečná, 5-naprosto dostatečná)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32851,85 %50,91 %  
41425,93 %25,45 %  
2611,11 %10,91 %  
135,56 %5,45 %  
535,56 %5,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.16
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Znáte některé z následujících organizací/sdružení, které se zabývají ochranou spotřebitele? Prosím označte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce (ČOI)4581,82 %81,82 %  
Dtest4480 %80 %  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)3563,64 %63,64 %  
Občanské sdružení spotřebitelů (TEST)2647,27 %47,27 %  
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)1934,55 %34,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Velikost místa, kde žijete je?

5. Co si představujete pod pojmem ochrana spotřebitele?

6. Jaká je zákonná záruční doba na spotřební zboží?

7. V případě, že dojde k uznání reklamace a výměně zboží, běží záruční doba od začátku?

8. Je nezbytně nutné předložit při reklamaci doklad o zaplacení zboží?

9. Lhůta pro vyřízení reklamace je:

10. Jak hodnotíte úroveň ochrany spotřebitele v ČR? (1-5, 1-absolutně nedostatečná, 5-naprosto dostatečná)

11. Znáte některé z následujících organizací/sdružení, které se zabývají ochranou spotřebitele? Prosím označte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Velikost místa, kde žijete je?

5. Co si představujete pod pojmem ochrana spotřebitele?

6. Jaká je zákonná záruční doba na spotřební zboží?

7. V případě, že dojde k uznání reklamace a výměně zboží, běží záruční doba od začátku?

8. Je nezbytně nutné předložit při reklamaci doklad o zaplacení zboží?

9. Lhůta pro vyřízení reklamace je:

10. Jak hodnotíte úroveň ochrany spotřebitele v ČR? (1-5, 1-absolutně nedostatečná, 5-naprosto dostatečná)

11. Znáte některé z následujících organizací/sdružení, které se zabývají ochranou spotřebitele? Prosím označte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Haluzová, M.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://56610.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.