Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Účinost manažerské motivace-(verze pro vedoucí pracovníky)

Účinost manažerské motivace-(verze pro vedoucí pracovníky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Mikulecký
Šetření:27. 02. 2010 - 21. 03. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník si klade za cíl zlepšit pracovní podmínky nás všech. V dnešní době si každý přeje pracovat jako vedoucí pracovník, řídit veliký tým lidí, jezdit drahým autem, ale schopnosti většiny současných manažerů takovýmto nárokům rozhodně neodpovídají. Jak poznáme schopného manažera? Chodíte do práce rádi, práce Vám dává více než jen peníze. Domníváte se, že je takových manažerů málo? Nezbývá než aby každý začal pracovat na sobě samém, neboť jen tak se může situace ve vedení společností u nás zlepšit.
 

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod215,38 %15,38 %  
Obchod s knihami17,69 %7,69 %  
zdravotnictví17,69 %7,69 %  
ekonomie17,69 %7,69 %  
sluzby17,69 %7,69 %  
sociální podpora17,69 %7,69 %  
hotelnictví,gastronomie17,69 %7,69 %  
Reklama Marketing Psychoterapie17,69 %7,69 %  
Logistika17,69 %7,69 %  
cestovní ruch17,69 %7,69 %  
strojírenství17,69 %7,69 %  
Pokladní systémy17,69 %7,69 %  

Graf

2. Pracujete ve stejném oboru, ve kterém jste vystudoval?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne753,85 %53,85 %  
ano646,15 %46,15 %  

Graf

3. Zvyšujete průběžné svoji kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1184,62 %84,62 %  
Ne215,38 %15,38 %  
Ještě jsem neměla příležitost17,69 %7,69 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy o leadershipu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %69,23 %  
ne430,77 %30,77 %  

Graf

5. Který z uvedených popisů vystihuje vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plánování, kontrolování, koordinování a vyhodnocování861,54 %61,54 %  
Motivace pomocí hodnot, poslání a konání ve spolupráci s přírodními principy323,08 %23,08 %  
V podstatě obě uvedené možnosti vystihují vedení.17,69 %7,69 %  
obě předchozí varianty dohromady17,69 %7,69 %  
oba popisy plus další17,69 %7,69 %  
iniciativa, kreativita, delegovaná zodpovědnost17,69 %7,69 %  

Graf

6. Jak dlouho jste vedoucím pracovníkem (v letech)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1538,46 %38,46 %  
10430,77 %30,77 %  
317,69 %7,69 %  
617,69 %7,69 %  
717,69 %7,69 %  
217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.73
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:15.62
Směrodatná odchylka:3.95
Medián:3
Modus:1

Graf

7. Jak velký team řídíte (počet osob)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10430,77 %30,77 %  
5323,08 %23,08 %  
917,69 %7,69 %  
1117,69 %7,69 %  
1217,69 %7,69 %  
217,69 %7,69 %  
817,69 %7,69 %  
717,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.18
Minimum:5
Maximum:11
Variační rozpětí:6
Rozptyl:5.36
Směrodatná odchylka:2.32
Medián:9
Modus:10

Graf

8. Domníváte se, že Vás zaměstnanci berou jako autoritu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne215,38 %15,38 %  
nevím17,69 %7,69 %  

Graf

9. Myslíte si, že si vás Vaši zaměstnanci váží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %69,23 %  
nevím430,77 %30,77 %  

Graf

10. Jak vnímáte svoje podřízené

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partneři861,54 %61,54 %  
Zaměstnanci 430,77 %30,77 %  
kolegové17,69 %7,69 %  

Graf

11. Jaké přístupy vedení upřednostňujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Autoratativníotázka č. 12, Liberálníotázka č. 12, Demokratickýotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický1184,62 %84,62 %  
Liberální215,38 %15,38 %  

Graf

12. Co je podle Vás nejúčinnější metoda motivace zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesvědčení13100 %100 %  

Graf

13. Ukládá Vám formy motivace firemní doktrína

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne753,85 %53,85 %  
Ano-Jaké430,77 %30,77 %  
Částečně, na některé druhy motivace nemám vliv.17,69 %7,69 %  
částečně17,69 %7,69 %  
motivační programy firmy17,69 %7,69 %  

Graf

14. Domníváte se, že má motivace na zaměstnance vůbec nějaký vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

15. Co u Vašich podřízených nejvíce postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přispůsobyvost novým věcem753,85 %53,85 %  
Kreativita430,77 %30,77 %  
Malá výkonnost215,38 %15,38 %  
Dochvilnost215,38 %15,38 %  
Pečlivost17,69 %7,69 %  
téměř nic - mám skvělé podřízené17,69 %7,69 %  
vcelku nic - vždy se musíme domluvit17,69 %7,69 %  

Graf

16. Máte možnost ovlivnit pohyblivou složku mzdy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %69,23 %  
ne430,77 %30,77 %  

Graf

17. Dáváte svým zaměstnancům prostor pro uplatnění jejich kreativity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano969,23 %69,23 %  
Záleží na důležitosti svěřeného úkolu430,77 %30,77 %  

Graf

18. Jaký máte přístup k osobním problémům zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád vyjdu zaměstnancům při řešení problémů vstříc1184,62 %84,62 %  
Záleží na vážnosti problému215,38 %15,38 %  

Graf

19. Baví vás Vaše práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1292,31 %92,31 %  
ne17,69 %7,69 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské753,85 %53,85 %  
Vysokoškolské646,15 %46,15 %  

Graf

21. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena969,23 %69,23 %  
Muž430,77 %30,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mikulecký, J.Účinost manažerské motivace-(verze pro vedoucí pracovníky) (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5668.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.