Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etický kodex

Etický kodex

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Absolon
Šetření:19. 12. 2016 - 18. 01. 2017
Počet respondentů:168
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto výzkumu je poukázat na potřebu nastavení pravidel etických kodexů. Zjistit míru jejich dodržování, zjistit jaké je povědomí o významu etiky a prozkoumat míru korupčního jednání u pracovníků státní správy a pracovníků ve veřejném sektoru.

Odpovědi respondentů

1. Co se vám vybaví pod pojmem, etiketa. (stručně popište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidla slušného chování127,14 %7,14 %  
slušné chování105,95 %5,95 %  
Pravidla společenského chování63,57 %3,57 %  
Chování52,98 %2,98 %  
pravidla chování42,38 %2,38 %  
Zásady slušného chování42,38 %2,38 %  
chování ve společnosti42,38 %2,38 %  
Slusne chovani31,79 %1,79 %  
Pravidla chování ve společnosti31,79 %1,79 %  
zásady společenského chování21,19 %1,19 %  
ostatní odpovědi soubor pravidel společenského chování
společenské chování
Pozdrav, podání ruky, stolování
soubor pravidel slušného chování
Soubor pravidel podle kterých se člověk má chovat a oblékat ve společnosti.
ghhd
Základy společenského chování
pravidla slušného chování ve společnosti
Slušné, společensky korektní chování
Jak by se lidé měli chovat ve společnosti.
Etiketa upravuje pravidla společenského styku, zabývá se společenským chováním.
formální pravidla chování při specifických příležitostech
Na vině
slušné chování a vystupování
konvence
nálepka na produiktu
Slusne chovani ve spolecnost
Způsob chování a vystupování ve společnosti.
Pravidla společenského chování.
slušné chování, znalost společenských pravidel
chování jedince ve společnosti ostatních
Slušné společenské chování
Slušné chování. Morální povinnost.
souhrn pravidel, jak se chovat ve společnosti
souhrn pravidel pro chování ve společnosti (oblékání, podávání rukou,...)
zásady slušného chování, vystupování, jednání
Základy slušného chování.
normy vhodného chování ve společnosti
kodex slušného chování
souhrn pravidel jak žít
pozdrav, představování, stolování, konverzace
To znamená,že nás to skutečně všeobecně chraní.
výučba správania sa
Jak se chovat v urcite situaci
pravidla zdvořilého chování
Norma
Společenské chování na úrovni
pravidla chování se ve společnosti
pravidlá slušného chování ve společnosti (např. stolování)
Pravidla slušnho společenského chování
pravidlá spoločenského správania
pravidla slusnost ve spolecnosti
vychování
Vychování, zdvořilost.
praktické vhodné jednání stanovené společností
nálepka na obalu s popisem
Špaček, jak se chovat u stolu a při slavnostech
Objektivně: Soubor hodnot, kterým se člověk, popřípadě společnost řídí. V nejlépe by měla pomáhat ke zdravému soužití ve skupině či společnosti a vést ku prospěchu všech. Subjektivně: Vlastní způsob rozlišování na to, co je správné, a co správné není.
Zásady slušněho chování a vystupování
slušné vychování
Špaček
soubor pravidel slušného chování a jednání
způsob chování
.
štítek na výrobku
oznaceni vyrobku - to me tak prvni napadlo, ale dotaznik bude asi o necem jinem
etiketa - pravidla společenského chování
vhodné/správné/slušné chování
Pravidla slušného chování, označení výrobků
Slušné chování na základě obecné dohody o tom, co to je slušné chování (a vystupování)
Zdvořilost, kdo první zdraví, že se má pustit sednout starší člověk...
soubor společenských pravidel
chování lidí
soubor společenských norem vedoucích k udržení vyššího standartuchování ve společnosti lidí
etiketa na láhvi, etiketa chování ve společnosti apod.
etiketa je soubor pravidel mezilidského chování - tzv "slušné chování"; spadají sem pravidla např. o otvírání dveří, podávání ruky, usedání ke stolu atd.
společenské normy, slušné chování
bonton
morálnost
společenské chování všeobecně
Soubor pravidel zdvořilosti (kdo komu nabízí podání ruky, kdo a kdy vchází do dveří první atd.).
slušně se chovat
slušné chování, soubor pravidel
soubor společensky vhodných postupů
Slušnost, korektnost, slušné vychování.
Slušné chování a jednání s ostatními, zachování mlčenlivosti
slušnost
Souhrn pravidel slušného chování. A naučte se psát čárky!
nauka jak se chovat a jednat
korektnost chování v dané situaci
souhrn pravidel a norem, které by se měly ve společnosti dodržovat
slušné a morální chování
pravidlá správania sa
soubor pravidel vhodného chování ve společnosti
Slušné vychování (otevřít ženě dveře, pustit sednout v tramvaji...)
Obal nápoje
základy slušného chování a vystupování
pravidla stolování, zdravení, podávání ruky atd. zpravidla podmíněný kulturou
Nezávazná norma chování lidského jedince ve společnosti.
Pravidla podle nichž se řídíme při vzájemné interakci.
slušné chování vůči druhým, dodržování předepsaných pravidel ve společnosti
Soubor nepsaných pravidel slušného chování ve společnosti
pravidla, slušnost, zásady
soubor jednání, které daná kulturní obec považuje za normální a dobré
Etikata je dle mého názoru norma společenských pravidel, podle kterých se dodržují pravidla slušného chování ve společnosti.
Slušnost a morálka.
Pravidla chování na veřejnosti.
Zásady slušného a vhodného chování platící pro určitou společnost
nálepka na lahvi
správné chování u stolu
slušné vystupování
rámce chování v určitých situacích, určitá více či méně závazná pravidla slušného chování a vystupování
Správný chování
pravidla slušného chování, společenské návyky
Správné chování
Soubor společenských norem
chování, vystupování a projevování se na veřejnosti
samolepka na lahvi
Pokud se otázka opravdu ptá na etiketu, pak jde o nalepený kus materiálu, připevněný k obalu výrobku. Obsahuje jeho název, složení, logo, marketingový design, atd.
etiketa je štítek na produktu v obchodě
etiketa je soubor pravidel společensky vhodného chování
Slušné chování adekvátní situaci
chování a jednání při různých příležitostech (stolování, oblékání, chování)
11568,45 %68,45 % 

Graf

2. Znamená etiketa to samé co etika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16296,43 %96,43 %  
Ano63,57 %3,57 %  

Graf

3. Myslíte si, že je společenská etiketa důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15290,48 %90,48 %  
Ne169,52 %9,52 %  

Graf

4. Je podle vás důležité znát v dnešní době pravidla společenského chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15793,45 %93,45 %  
Ne116,55 %6,55 %  

Graf

5. Snažíte se tato pravidla dodržovat v běžném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15692,86 %92,86 %  
Ne127,14 %7,14 %  

Graf

6. Je podle vás potřeba, aby se osoby v oblasti etikety nadále vzdělávaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14183,93 %83,93 %  
Ne2716,07 %16,07 %  

Graf

7. Ovlivňuje váš plat přístup k sebevzdělávání se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9657,14 %57,14 %  
Ano7242,86 %42,86 %  

Graf

8. Myslíte si, že se v dnešní době dodržují pravidla společenského chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12876,19 %76,19 %  
Ano4023,81 %23,81 %  

Graf

9. Jsou podle vás pravidla společenského chování dodržována spíše než v běžném životě v souvislosti s některými povoláními?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14284,52 %84,52 %  
Ne2615,48 %15,48 %  

Graf

10. U jakých povolání se můžete setkat s dodržováním společenského chováni? (Uveďte alespoň 2 příklady

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vysoké školy, ministerstva

-

- učitel, lékař, soudce

.

Advokacie, prekladatelstvi

asistentka oddělení, obchodní manažer, manažerské pozice

Autor dotazníku si nejspíš sám plete pojmy etika a etiketa. Tento dotazník nemá s etickými kodexy nic společného!

banka gastronomie

banka, lepší restaurace, hotel

Banka, pojišťovna

bankár

Bankéř, lékař, právník

Bankéř, manžer.

bankéř, recepční, učitel

bankéři, prodavači luxusních předmětů (lepší auta)

bankovní sektor, někteří prodejci

Bankovnictvi,urady

Bohužel ne ve všech, ale v restauračních zařízeních, kdy se k Vám obsluha chová zdvořile a příjemně. Různí bankéři či pojišťováci se na svých pobočkách chovají profesionálně.

business

ceremoniáři, učitelé v tanečních kursech, tiskový mluvčí atd.

Cokoli v kontaktu se zákazníkem, ať už je to prodavač bot, nebo bankéř.

čašník,opatrovateľ

Číšníci/servírky, prodavači/ky

číšník konferenciér

číšník ( v lepší restauraci) obchodní zástupce

Číšník v lepší restauraci, právník

číšník, hoteliér politika sociální služby

Číšník, hotelový zaměstnanec

Číšník, lékař, profesor,...

Číšník, personalista

číšník, portýr

Čišník, pracovníci divadel, osobní bankéři a právníci

Číšník, recepce v hotelu, učitel tance a společenského chování,

Číšník, Recepční.

číšník, ředitel

Číšník, učitel

číšník, úřady

Číšník, uvaděč

číšník, vedoucí

číšník,lékař

číšník/servírka, manažerské pozice, osobní řidič, učitelé

Diplomacie, mezinárodní obchodní styk

Diplomacie, politika, vedení firem

diplomacie, školství

diplomat, číšník, funebrák

diplomat, obchodník

diplomat, prezident

diplomat, učitel, číšník

Diplomat, vysoký manažer

diplomaté

diplomaté, advokáti, kustodi

diplomatické funkce (velvyslanci), zaměstnanci luxusních restaurací a hotelů,

Duchovní, lékaři, učitelé

herci, umělci, politici

HR (ale tam se někdy právě naopak stává, že dodržována nejsou) Všechny vedoucí pozice (a stejně jako u HR se ČASTO stává, že dodržována nejsou)

Chování na veřejností.Chování v občanském vybavenností,jako jsou kina,divadla,různé památkové objekty a jíné.

Lékař, policista, učitel, psycholog atd.

lékař, přednášející na VŠ, právník

lékař, učitel

Lékař, záchranář, Hasič, policista

lékaři, státní hodnostáři

letuška, servírka, prodavačka

manazerske funkce lekari

manažer, sekretářka

Manažer, právník...

Manažer, Prezident

manažer, učitel

Manažer, vysoké funkce, oddávající

Manažer(ka), učitel(ka).

mezi herci, vyšší management

ministr, kulturní profese, obchodníci

Mluvčí, poradci, státníci

moderátoři, hoteliéři(recepční), číšníci

nemyslím si, že to je dané povoláním, ale osobností, takže uvedu max. číšník a to taky ne vždy je pravda

nevím

obecne služby - napr. čašníci, recepční atď.

oběcně umělecké profese

Obchodní jednání, diplomacie. Společenské večery, předávání cen. Státní recepce.

obchodní manažer, číšník

Obchodní partner, prezident, ministr

Obchodníci, měli by politici... pak dál povolání s určitou prestiží - lékaři, právníci, učitelé

obsluha lidí - číšník v restauraci

Obsluha v restauracích vyšší cenové kategorie, bankovní poradci, úředníci

office školy

Organizatori akci, manageri, vyse postavene funkce (reditele)

osobní řidič, pohostinství - číšník, recepční

po tom koksu na Hradě těžko říct

podnikání

pohřebák, prodavač

policie, vojaci, kultura

policista a vojákyně

politik, diplomat

politik, manažer na vysoké pozici

politik, právník, lékař, obsluha v restaruaci

politika, business

politika, kultura

politika, management

politika, management, zdravotnictví

Politika, úřady

poslanec, číšník, delegát, diplomat, velvyslanec

pracovnící u kas, číšníci,..

Právníci a vysokoškolští profesoři

Právníci, diplomaté, úředníci.

právníci, manageři

Právníci, politici - někdy, zkrátka lidé, kteří musí vypadat seriozně a jednají s lidmi

Právníci, soudci, bankovní pracovníci

Právník Učitel Politik

právník, doktor

Právo, politika, pohostinstvi, školy

prezident politik

Prezident, bankéř

Profesionální tanečník, profesor

Profesor, prezident

profesoři, lékaři, recepční

recepční v hotelu, taneční mistr, hudebník hrající v orchestru

recepční, číšník

recepční, diplomat

reportér, manažer, recepční, číšník

Restaurace urady

restaurace, hotely,

ředitel podniku, firmy; politik, státní sféra, číšník,

ředitel velké firmy, personál v lepších podnicích

ředitel, soudce, advokát

Ředitel, učitel

ředitelé, makléři

sociální pracovník, zdravotní sestra

stevard, hosteska

tak na nejvyšší úrovni budou asi protokoláři Zamini, či zaměstnanci prvotřídních hotelů a restaurací

taneční mistr nevím

taneční mistr, hradní ceremoniář

tanečníci společenských tanců, prezident

téměř ve všech

tezka otazka, zalezi na cloveku, narodnosti a veku

Ti co casto komunikuji s lidmi

top management, advokáti

Top management.

U lidí, kteří zastávají veřejné funkce, by to měl být základ. V soukromém sektoru jde pak asi o to, v jaké sféře jedinec působí. Pokud jeho práce spočívá v komunikaci, měl by normy ctít také.

U politiku, manažerů...

U povolání, ve kterém zamědtnanec mluví se zákazníkem. Restaurace, hotely.

u všech

u vzdělaných osob- folosofové VŠ učitelé, bankovní úředníci, dále obsluha lepších restaurací, recepční

učitel spisovatel

učitel , lékař

učitel tance v tanečních, ředitel školy

učitel tance, diplomat

Učitel tance, vysokoškolský učitel, diplomat, pracovník pohřební služby, kněz

Učitel, číšník

Učitel, policista, úředník

učitelka,psycholog

Umělci, politici

úřad, banka

Úředníci, učitelé, politici, moderátoři

Úředníci, vyšší managment

úředník, bankéř

V dopravě a na wc

V oblasti práva V oblasti podnikání

v oblasti práva, obchodu

Ve velkých firmách se zahraniční účastí, ve státním i soukromém sektoru - hodně závisí na tom, zda po pracovnících dodržování pravidel někdo vyžaduje. Měla by být dodržována na úřadech, ve školách, ve zdravotnictví...

většina povolání s platem odpovídajícím trojnásobku průměru, povolání související s důvěrou zákazníků (bankovnictví, pojišťovnictví)

Vysoce postavení manažeři, generální ředitelé a jejich asistentky, hoteliéři v hotelech s **** a výše

vysoce postevení činitélé (ředitel, manager, atd.)

vysoká politika, herectví a sport - společenské akce; v menší míře téměř u všech

Vysoké politické funkce

vysoké pozice ve společnostech, obchodní zástupci

Vzdělávací instituce, Lékaři, právnické oblasti, pohostinství

white colar zaměstnání (mluvčí, společník, politik)

zdravotnictví,školství,

Žádné mě nenapadá.

11. Jsou podle vás pravidla společenského chování dodržována více ve státním sektoru než v sektoru veřejném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9355,36 %55,36 %  
Ano7544,64 %44,64 %  

Graf

12. Ovlivňuje korupci malá účast občanů v politickém a veřejném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9657,14 %57,14 %  
Ne7242,86 %42,86 %  

Graf

13. Ovlivňuje korupci nepřehledný a nejasný systém pravidel a norem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12675 %75 %  
Ne4225 %25 %  

Graf

14. Chtěl Vás někdo nějakým způsobem ovlivnit?(finančně nebo materiálně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11467,86 %67,86 %  
Ano5432,14 %32,14 %  

Graf

15. Přijal byste někdy finanční nebo materiální prezent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9254,76 %54,76 %  
Ano7645,24 %45,24 %  

Graf

16. Objevuje se u vás na pracovišti tzv. klientelismus (vše řeší síť známých a rodiny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9858,33 %58,33 %  
Ano7041,67 %41,67 %  

Graf

17. Ovlivňují vás korupční vzory (vedoucích pracovníků, úředníků, politiků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13680,95 %80,95 %  
Ano3219,05 %19,05 %  

Graf

18. Setkal jste se s korupčním jednáním ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10964,88 %64,88 %  
Ano5935,12 %35,12 %  

Graf

19. V jakém sektoru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromém11166,07 %66,07 %  
Státním5733,93 %33,93 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Objevuje se u vás na pracovišti tzv. klientelismus (vše řeší síť známých a rodiny)?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravidla slušného chování na otázku 1. Co se vám vybaví pod pojmem, etiketa. (stručně popište)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se vám vybaví pod pojmem, etiketa. (stručně popište)

2. Znamená etiketa to samé co etika?

3. Myslíte si, že je společenská etiketa důležitá?

4. Je podle vás důležité znát v dnešní době pravidla společenského chování?

5. Snažíte se tato pravidla dodržovat v běžném životě?

6. Je podle vás potřeba, aby se osoby v oblasti etikety nadále vzdělávaly?

7. Ovlivňuje váš plat přístup k sebevzdělávání se?

8. Myslíte si, že se v dnešní době dodržují pravidla společenského chování?

9. Jsou podle vás pravidla společenského chování dodržována spíše než v běžném životě v souvislosti s některými povoláními?

11. Jsou podle vás pravidla společenského chování dodržována více ve státním sektoru než v sektoru veřejném?

12. Ovlivňuje korupci malá účast občanů v politickém a veřejném životě?

13. Ovlivňuje korupci nepřehledný a nejasný systém pravidel a norem?

14. Chtěl Vás někdo nějakým způsobem ovlivnit?(finančně nebo materiálně)

15. Přijal byste někdy finanční nebo materiální prezent?

16. Objevuje se u vás na pracovišti tzv. klientelismus (vše řeší síť známých a rodiny)?

17. Ovlivňují vás korupční vzory (vedoucích pracovníků, úředníků, politiků)?

18. Setkal jste se s korupčním jednáním ve vaší organizaci?

19. V jakém sektoru pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se vám vybaví pod pojmem, etiketa. (stručně popište)

2. Znamená etiketa to samé co etika?

3. Myslíte si, že je společenská etiketa důležitá?

4. Je podle vás důležité znát v dnešní době pravidla společenského chování?

5. Snažíte se tato pravidla dodržovat v běžném životě?

6. Je podle vás potřeba, aby se osoby v oblasti etikety nadále vzdělávaly?

7. Ovlivňuje váš plat přístup k sebevzdělávání se?

8. Myslíte si, že se v dnešní době dodržují pravidla společenského chování?

9. Jsou podle vás pravidla společenského chování dodržována spíše než v běžném životě v souvislosti s některými povoláními?

11. Jsou podle vás pravidla společenského chování dodržována více ve státním sektoru než v sektoru veřejném?

12. Ovlivňuje korupci malá účast občanů v politickém a veřejném životě?

13. Ovlivňuje korupci nepřehledný a nejasný systém pravidel a norem?

14. Chtěl Vás někdo nějakým způsobem ovlivnit?(finančně nebo materiálně)

15. Přijal byste někdy finanční nebo materiální prezent?

16. Objevuje se u vás na pracovišti tzv. klientelismus (vše řeší síť známých a rodiny)?

17. Ovlivňují vás korupční vzory (vedoucích pracovníků, úředníků, politiků)?

18. Setkal jste se s korupčním jednáním ve vaší organizaci?

19. V jakém sektoru pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Absolon, M.Etický kodex (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://57980.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.