Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění odpadu

Třídění odpadu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Stanková
Šetření:01. 01. 2017 - 04. 02. 2017
Počet respondentů:419
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníkem je zkoumán vztah respondentů k třídění odpadu.

Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena28267,3 %67,3 %  
muž13732,7 %32,7 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let21350,84 %50,84 %  
do 20 let6715,99 %15,99 %  
31 – 40 let6515,51 %15,51 %  
41 – 50 let399,31 %9,31 %  
51 – 60 let194,53 %4,53 %  
61 – 70 let133,1 %3,1 %  
nad 70 let30,72 %0,72 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské20348,45 %48,45 %  
středoškolské17040,57 %40,57 %  
základní4610,98 %10,98 %  

Graf

4. Žijete v obci s počtem obyvatel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 00015336,52 %36,52 %  
do 2 00010625,3 %25,3 %  
10 001 – 50 0006816,23 %16,23 %  
2 001 – 10 0005813,84 %13,84 %  
50 001 – 100 000348,11 %8,11 %  

Graf

5. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bytovém domě23255,37 %55,37 %  
rodinném domě17842,48 %42,48 %  
jinde92,15 %2,15 %  

Graf

6. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano37890,21 %90,21 %  
ne419,79 %9,79 %  

Graf

7. Třídíte plasty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, třídím veškerý plastový odpad včetně malých plastových odpadků, jako jsou např. obaly od sladkostí, sýrů, jogurtů apod.25360,38 %60,38 %  
ano, třídím PET-lahve + podobně velké plastové odpadky9322,2 %22,2 %  
ne399,31 %9,31 %  
ano, třídím PET-lahve348,11 %8,11 %  

Graf

8. Třídíte papír?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, třídím noviny, letáky a časopisy + kartonové krabice + veškeré další papírové odpadky22653,94 %53,94 %  
ano, třídím noviny, letáky a časopisy + kartonové krabice8620,53 %20,53 %  
ne6415,27 %15,27 %  
ano, třídím noviny, letáky a časopisy4310,26 %10,26 %  

Graf

9. Třídíte bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám v blízkosti bydliště nádobu na sběr bioodpadu16539,38 %39,38 %  
bioodpad dávám na vlastní kompost11026,25 %26,25 %  
ne, je pro mě jednodušší dávat ho do směsného odpadu8720,76 %20,76 %  
ano5713,6 %13,6 %  

Graf

10. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od nádob na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 m20849,64 %49,64 %  
101 – 300 m11126,49 %26,49 %  
301 – 500 m7016,71 %16,71 %  
nad 500 m307,16 %7,16 %  

Graf

11. Znáte koncept Zero-Waste neboli „nulový odpad“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem o tom neslyšel(a)22553,7 %53,7 %  
už jsem o tom slyšel(a), ale nevím přesně, co to je10825,78 %25,78 %  
ano, vím, co to je8620,53 %20,53 %  

Graf

12. Při nakupování preferujete výrobky ve snáze recyklovatelných obalech? (Např. preferujete výrobky bez obalů či výrobky v papírových obalech oproti výrobkům v plastových či nerecyklovatelných obalech?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při nakupování vůbec neřeším, zda je obal lépe nebo hůře recyklovatelný20348,45 %48,45 %  
při nakupování se jen zřídka rozhoduji podle recyklovatelnosti obalu15937,95 %37,95 %  
vždy, když mám možnost, nakupuji výrobky bez obalu nebo v papírovém obalu5713,6 %13,6 %  

Graf

13. Uvítali byste v blízkosti svého bydliště obchod, kde byste mohli nakupovat určité potraviny bez obalu (např. luštěniny, obiloviny, rýži, koření apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nejdřív bych si musel(a) takový styl nakupování vyzkoušet18443,91 %43,91 %  
ano, rád(a) bych nakupoval(a) potraviny bez zbytečných obalů12930,79 %30,79 %  
ne, nakupování zabalených potravin je jednodušší a hygieničtější a nemusím s sebou do obchodu nosit žádné nádoby či sáčky na nakoupené zboží10625,3 %25,3 %  

Graf

14. Přáli byste si, aby v obchodech s potravinami ubylo plastových obalů ve prospěch papírových a skleněných obalů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, uvítal(a) bych méně plastových obalů28267,3 %67,3 %  
je mi to jedno11126,49 %26,49 %  
ne, preferuji plastové obaly266,21 %6,21 %  

Graf

15. Šíříte mezi svými známými osvětu o důležitosti třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas někoho na něco upozorním nebo o něčem informuji19847,26 %47,26 %  
ne16639,62 %39,62 %  
ano, když je vhodná příležitost, snažím se ostatní informovat a motivovat ke třídění (event. k lepšímu třídění)5513,13 %13,13 %  

Graf

16. Co nejvíce snižuje Vaši motivaci k třídění odpadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vytříděný odpad zabírá více místa v domácnosti9021,48 %21,48 %  
nádoby bývají přeplněné8219,57 %19,57 %  
myslím, že vytříděný odpad stejně končí na skládkách7718,38 %18,38 %  
v nádobách na tříděný odpad vídám jiný odpad než ten, který tam patří7217,18 %17,18 %  
nádoby na tříděný odpad jsou od bydliště dál než nádoby na směsný odpad4911,69 %11,69 %  
s tříděním odpadu je více práce než když se odpad netřídí4911,69 %11,69 %  

Graf

17. Máte možnost třídit odpad v zaměstnání/ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám možnost třídit veškeré plasty i papír26162,29 %62,29 %  
ne, nejsou tam nádoby na tříděný odpad8720,76 %20,76 %  
ano, ale pouze plasty (tedy plasty včetně PET-lahví)327,64 %7,64 %  
ano, ale pouze PET-lahve245,73 %5,73 %  
ano, ale pouze papír153,58 %3,58 %  

Graf

18. Kam se má vhazovat nápojový karton („krabice“ od mléka apod.) označený značkou C/PAP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do nádob různých barev označených oranžovou nálepkou18644,39 %44,39 %  
do žluté nádoby na plasty11226,73 %26,73 %  
do modré nádoby na papír6315,04 %15,04 %  
do směsného odpadu5813,84 %13,84 %  

Graf

19. Kam se má vhazovat obal („plato“) na vajíčka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do modré nádoby na papír20649,16 %49,16 %  
do směsného odpadu15136,04 %36,04 %  
do nádob na bioodpad4711,22 %11,22 %  
do nádob různých barev označených oranžovou nálepkou153,58 %3,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Bydlíte v:

  • odpověď rodinném domě:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 2 000 na otázku 4. Žijete v obci s počtem obyvatel:

8. Třídíte papír?

  • odpověď ne:
    • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Třídíte odpad?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené dokončené vzdělání?

4. Žijete v obci s počtem obyvatel:

5. Bydlíte v:

6. Třídíte odpad?

7. Třídíte plasty?

8. Třídíte papír?

9. Třídíte bioodpad?

10. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od nádob na tříděný odpad?

11. Znáte koncept Zero-Waste neboli „nulový odpad“?

12. Při nakupování preferujete výrobky ve snáze recyklovatelných obalech? (Např. preferujete výrobky bez obalů či výrobky v papírových obalech oproti výrobkům v plastových či nerecyklovatelných obalech?)

13. Uvítali byste v blízkosti svého bydliště obchod, kde byste mohli nakupovat určité potraviny bez obalu (např. luštěniny, obiloviny, rýži, koření apod.)?

14. Přáli byste si, aby v obchodech s potravinami ubylo plastových obalů ve prospěch papírových a skleněných obalů?

15. Šíříte mezi svými známými osvětu o důležitosti třídění odpadu?

16. Co nejvíce snižuje Vaši motivaci k třídění odpadů?

17. Máte možnost třídit odpad v zaměstnání/ve škole?

18. Kam se má vhazovat nápojový karton („krabice“ od mléka apod.) označený značkou C/PAP?

19. Kam se má vhazovat obal („plato“) na vajíčka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené dokončené vzdělání?

4. Žijete v obci s počtem obyvatel:

5. Bydlíte v:

6. Třídíte odpad?

7. Třídíte plasty?

8. Třídíte papír?

9. Třídíte bioodpad?

10. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od nádob na tříděný odpad?

11. Znáte koncept Zero-Waste neboli „nulový odpad“?

12. Při nakupování preferujete výrobky ve snáze recyklovatelných obalech? (Např. preferujete výrobky bez obalů či výrobky v papírových obalech oproti výrobkům v plastových či nerecyklovatelných obalech?)

13. Uvítali byste v blízkosti svého bydliště obchod, kde byste mohli nakupovat určité potraviny bez obalu (např. luštěniny, obiloviny, rýži, koření apod.)?

14. Přáli byste si, aby v obchodech s potravinami ubylo plastových obalů ve prospěch papírových a skleněných obalů?

15. Šíříte mezi svými známými osvětu o důležitosti třídění odpadu?

16. Co nejvíce snižuje Vaši motivaci k třídění odpadů?

17. Máte možnost třídit odpad v zaměstnání/ve škole?

18. Kam se má vhazovat nápojový karton („krabice“ od mléka apod.) označený značkou C/PAP?

19. Kam se má vhazovat obal („plato“) na vajíčka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stanková, D.Třídění odpadu (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://58095.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.