Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etická výchova

Etická výchova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Procházka
Šetření:10. 01. 2017 - 31. 01. 2017
Počet respondentů:232
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jsem studentem 3. ročníku Vysoké školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešově, kde studuji obor Hospodářsko podnikatelská etika. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku  v souvislosti s výzkumem, který provádím v rámci své bakalářské práce, jež se zabývá tématem „Etika ve výchově a vzdělávání“.
Děkuji za Váš čas.         

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokyny pro vyplnění - zakroužkujte prosím vždy jednu odpověď(není-li uvedeno jinak), případně můžete svou odpověď doplnit či zdůvodnit.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17173,71 %73,71 %  
muž6126,29 %26,29 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 3017073,28 %73,28 %  
31 – 402711,64 %11,64 %  
41 – 50187,76 %7,76 %  
51 – 60135,6 %5,6 %  
61 a více41,72 %1,72 %  

Graf

3. Jste pedagog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19081,9 %81,9 %  
ano, aktivně pracuji s dětmi3012,93 %12,93 %  
ano, ale povolání již nevykonávám125,17 %5,17 %  

Graf

4. Vychováváte ve své rodině v současné době dítě mladší 18 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18077,59 %77,59 %  
ano5222,41 %22,41 %  

Graf

5. Máte v současné době v rodině nebo v blízkém okolí dítě mladší 18 let? Pokud ano, napište prosím kde.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano – rodina16771,98 %71,98 %  
ano -sousedství6226,72 %26,72 %  
ne3213,79 %13,79 %  
ano - zaměstnání2611,21 %11,21 %  
přátelé41,72 %1,72 %  
škola20,86 %0,86 %  
širší rodina10,43 %0,43 %  
církev10,43 %0,43 %  
Pratele10,43 %0,43 %  
sousedi, kamarádi10,43 %0,43 %  
synovci, neteře10,43 %0,43 %  
v zájmových činnostech10,43 %0,43 %  
sestra má 2 děti10,43 %0,43 %  
synovec10,43 %0,43 %  
kamarádka10,43 %0,43 %  
v rodině syna-vnoučata10,43 %0,43 %  
ve sklepě10,43 %0,43 %  

Graf

6. Víte, co je to etika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20086,21 %86,21 %  
částečně3113,36 %13,36 %  
ne10,43 %0,43 %  

Graf

7. Etika je věda o morálce, životních hodnotách a o chování jednotlivců a skupin. Patří dle Vašeho názoru uplatňování etických (morálních) zásad do každodenního života člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20186,64 %86,64 %  
spíše ano2812,07 %12,07 %  
spíše ne20,86 %0,86 %  
ne10,43 %0,43 %  

Graf

8. Vyberte z následujících možností všechny etické principy, které jsou dle Vašeho názoru pro život lidí potřebné a měli bychom jim učit děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzory lidského chování - ohleduplnost, respekt, úcta, střídmost, pokora21190,95 %90,95 %  
etický rozměr osobnosti – ctnosti a hodnoty, lidské svědomí, spravedlnost a odpuštění20086,21 %86,21 %  
prosociální formy chování – umět pomoci druhému19784,91 %84,91 %  
pozitivní city, láska, mírumilovnost18579,74 %79,74 %  
iniciativnost, samostatnost, sebekázeň17776,29 %76,29 %  
smysl života9842,24 %42,24 %  
princip neagrese10,43 %0,43 %  
Kritické myšlení10,43 %0,43 %  
etické normy si každý musí určit sám10,43 %0,43 %  
myslím, že všechny jsou důležité, ale jen některé z nich je možné předat nebo naučit někoho jiného...10,43 %0,43 %  
vše10,43 %0,43 %  
princip neagrese -- zahrnuje to smysluplné ze seznamu výše10,43 %0,43 %  
a specificky pouze: Spravedlnost, respekt10,43 %0,43 %  
Souhlasím se všemi hodnotami, ale zaškrtl jsem jen ty, co má řešit škola, ostatní patří rodině.10,43 %0,43 %  
záleží na konkrétním učivu10,43 %0,43 %  
tolerance, komunikace, vedení dialogu10,43 %0,43 %  
svoboda10,43 %0,43 %  
víra 10,43 %0,43 %  
Soucit-vytváření pozitivních vztahů k nelidským živým bytostem10,43 %0,43 %  
dělat co tatínek řekne10,43 %0,43 %  
Nemohu si pomoci ale učit by se mělo všechno. Etická výchova byl i můj předmět na zš a myslím ze ţo bylo velice neobvyklé (mít etiku jako povinný subjekt). Bohužel10,43 %0,43 %  

Graf

9. Myslíte si, že je znalost etiky a dodržování etických zásad pro dnešní společnost důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19182,33 %82,33 %  
spíše ano2611,21 %11,21 %  
neumím posoudit62,59 %2,59 %  
spíše ne62,59 %2,59 %  
ne31,29 %1,29 %  

Graf

10. Domníváte se, že lidé v současné době dbají na uplatňování etických zásad v běžném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne12252,59 %52,59 %  
spíše ano5423,28 %23,28 %  
ne3414,66 %14,66 %  
neumím posoudit156,47 %6,47 %  
ano73,02 %3,02 %  

Graf

11. Myslíte si, že v minulosti lidé více dodržovali etické zásady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8134,91 %34,91 %  
spíše ano6929,74 %29,74 %  
neumím posoudit3916,81 %16,81 %  
spíše ne3012,93 %12,93 %  
ne135,6 %5,6 %  

Graf

12. Snažíte se Vy osobně dodržovat ve svém životě etické zásady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12252,59 %52,59 %  
spíše ano10243,97 %43,97 %  
ne41,72 %1,72 %  
neumím posoudit31,29 %1,29 %  
spíše ne10,43 %0,43 %  

Graf

13. Domníváte se, že etika má důležité místo při výchově dětí v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19182,33 %82,33 %  
spíš ano3515,09 %15,09 %  
spíše ne31,29 %1,29 %  
neumím posoudit20,86 %0,86 %  
ne10,43 %0,43 %  

Graf

14. Myslíte si, že je etická výchova uplatňována při výchově dětí v dnešní rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7934,05 %34,05 %  
spíše ne7833,62 %33,62 %  
neumím posoudit4418,97 %18,97 %  
ne187,76 %7,76 %  
ano135,6 %5,6 %  

Graf

15. V jakém věku by se měly děti začít etice učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od narození19885,34 %85,34 %  
od 6 let229,48 %9,48 %  
od 10 let73,02 %3,02 %  
od 15 let52,16 %2,16 %  

Graf

16. Snažil(a) jste se Vy osobně vštěpovat svým dětem etické zásady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti nemám13859,48 %59,48 %  
ano7733,19 %33,19 %  
spíše ano114,74 %4,74 %  
spíše ne31,29 %1,29 %  
neumím posoudit20,86 %0,86 %  
ne10,43 %0,43 %  

Graf

17. Domníváte se, že je ve škole při vzdělávání věnována etice dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13658,62 %58,62 %  
neumím posoudit6327,16 %27,16 %  
ano3314,22 %14,22 %  

Graf

18. Kde by měl být na dodržování etických zásad kladen větší důraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při výchově rodině i při vzdělávání ve škole14361,64 %61,64 %  
při výchově v rodině7934,05 %34,05 %  
při vzdělávání ve škole83,45 %3,45 %  
při výchově mongolských otrokyň10,43 %0,43 %  
V moderních pohádkách. 10,43 %0,43 %  

Graf

19. Jaký způsob pro vštěpování etických principů dětem je podle Vás nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní příklad chování dospělých21592,67 %92,67 %  
vysvětlování11348,71 %48,71 %  
hry a cvičení9340,09 %40,09 %  
vyučovací předmět ve škole3615,52 %15,52 %  
rozbor situací, se kterými se setkávají v okolí a v médiích10,43 %0,43 %  
systém odměna/trest, jako u jakéhokoli zvířete10,43 %0,43 %  
zatíží určitých situací10,43 %0,43 %  
Inspirativní osoby.10,43 %0,43 %  
Osobní příklad v oblastech, se kterými se člověk přímo setkává, v ostatních případech vysvětlování.10,43 %0,43 %  
tělesné tresty, vyhladovění, nechávat bez komunikace několik dní v temné místnosti10,43 %0,43 %  

Graf

20. Myslíte, že v minulosti lidé více dbali na etickou výchovu dětí? Pokud ano, napište prosím kde.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - všeobecně ve společnosti12855,17 %55,17 %  
ano – v rodině10846,55 %46,55 %  
ano - ve škole7331,47 %31,47 %  
neumím posoudit5222,41 %22,41 %  
ne177,33 %7,33 %  
náboženství10,43 %0,43 %  
v médiích10,43 %0,43 %  
náboženství na školách10,43 %0,43 %  
středověké popravy10,43 %0,43 %  

Graf

21. Domníváte se, že pokud by lidé více dbali na dodržování etických zásad a učili etice děti, ubylo by ve společnosti sociálně patologických jevů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8637,07 %37,07 %  
spíše ano8235,34 %35,34 %  
neumím posoudit3414,66 %14,66 %  
spíše ne239,91 %9,91 %  
ne73,02 %3,02 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

20. Myslíte, že v minulosti lidé více dbali na etickou výchovu dětí? Pokud ano, napište prosím kde.

  • odpověď ano – v rodině:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - ve škole na otázku 20. Myslíte, že v minulosti lidé více dbali na etickou výchovu dětí? Pokud ano, napište prosím kde.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jste pedagog?

4. Vychováváte ve své rodině v současné době dítě mladší 18 let?

5. Máte v současné době v rodině nebo v blízkém okolí dítě mladší 18 let? Pokud ano, napište prosím kde.

6. Víte, co je to etika?

7. Etika je věda o morálce, životních hodnotách a o chování jednotlivců a skupin. Patří dle Vašeho názoru uplatňování etických (morálních) zásad do každodenního života člověka?

8. Vyberte z následujících možností všechny etické principy, které jsou dle Vašeho názoru pro život lidí potřebné a měli bychom jim učit děti?

9. Myslíte si, že je znalost etiky a dodržování etických zásad pro dnešní společnost důležité?

10. Domníváte se, že lidé v současné době dbají na uplatňování etických zásad v běžném životě?

11. Myslíte si, že v minulosti lidé více dodržovali etické zásady?

12. Snažíte se Vy osobně dodržovat ve svém životě etické zásady?

13. Domníváte se, že etika má důležité místo při výchově dětí v rodině?

14. Myslíte si, že je etická výchova uplatňována při výchově dětí v dnešní rodině?

15. V jakém věku by se měly děti začít etice učit?

16. Snažil(a) jste se Vy osobně vštěpovat svým dětem etické zásady?

17. Domníváte se, že je ve škole při vzdělávání věnována etice dostatečná pozornost?

18. Kde by měl být na dodržování etických zásad kladen větší důraz?

19. Jaký způsob pro vštěpování etických principů dětem je podle Vás nejvhodnější?

20. Myslíte, že v minulosti lidé více dbali na etickou výchovu dětí? Pokud ano, napište prosím kde.

21. Domníváte se, že pokud by lidé více dbali na dodržování etických zásad a učili etice děti, ubylo by ve společnosti sociálně patologických jevů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jste pedagog?

4. Vychováváte ve své rodině v současné době dítě mladší 18 let?

5. Máte v současné době v rodině nebo v blízkém okolí dítě mladší 18 let? Pokud ano, napište prosím kde.

6. Víte, co je to etika?

7. Etika je věda o morálce, životních hodnotách a o chování jednotlivců a skupin. Patří dle Vašeho názoru uplatňování etických (morálních) zásad do každodenního života člověka?

8. Vyberte z následujících možností všechny etické principy, které jsou dle Vašeho názoru pro život lidí potřebné a měli bychom jim učit děti?

9. Myslíte si, že je znalost etiky a dodržování etických zásad pro dnešní společnost důležité?

10. Domníváte se, že lidé v současné době dbají na uplatňování etických zásad v běžném životě?

11. Myslíte si, že v minulosti lidé více dodržovali etické zásady?

12. Snažíte se Vy osobně dodržovat ve svém životě etické zásady?

13. Domníváte se, že etika má důležité místo při výchově dětí v rodině?

14. Myslíte si, že je etická výchova uplatňována při výchově dětí v dnešní rodině?

15. V jakém věku by se měly děti začít etice učit?

16. Snažil(a) jste se Vy osobně vštěpovat svým dětem etické zásady?

17. Domníváte se, že je ve škole při vzdělávání věnována etice dostatečná pozornost?

18. Kde by měl být na dodržování etických zásad kladen větší důraz?

19. Jaký způsob pro vštěpování etických principů dětem je podle Vás nejvhodnější?

20. Myslíte, že v minulosti lidé více dbali na etickou výchovu dětí? Pokud ano, napište prosím kde.

21. Domníváte se, že pokud by lidé více dbali na dodržování etických zásad a učili etice děti, ubylo by ve společnosti sociálně patologických jevů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházka, P.Etická výchova (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://58216.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.