Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímá Romská menšina naší společnost??

Jak vnímá Romská menšina naší společnost??

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pojkarová
Šetření:05. 03. 2010 - 12. 03. 2010
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pozor!-toto je dotazník pouze pro Romskou menšinu

Dobrý den,

prosím o vyplění dotazníku, který Vám nezabere více jak pět minut.

Dotazník se týká vnímání naší společnosti ze strany Romské menšiny.

Tento výzkum dělám v rámci své bakalářské práce  a jeho cílem je zjistit názory Romů  na naší společnost a nalézt lepší podmínky k  vzájemnému soužití a pochopení Romské menšiny a většinové společnosti.

Předem děkuji za Vaše odpovědi a doufám,že výsledky výzkumu budou zajímavé i pro Vás:)

 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je naše společnost tolerantní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %63,64 %  
ano627,27 %27,27 %  
nevím29,09 %9,09 %  

Graf

2. Myslíte si, že existuje v naší společnosti rasismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1881,82 %81,82 %  
ne29,09 %9,09 %  
spíše ano29,09 %9,09 %  

Graf

3. Jak vnímáte vztahy mezi Romy a Neromy??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné1254,55 %54,55 %  
Spíše špatné731,82 %31,82 %  
Dobré313,64 %13,64 %  

Graf

4. Myslíte si,že jsou problémy mezi soužitím Romů a Neromů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1986,36 %86,36 %  
ne29,09 %9,09 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

5. V případě že ano,jaký je podle Vás hlavní důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odlišné priority a zvyky842,11 %36,36 %  
Nepřátelství ze strany Neromů631,58 %27,27 %  
Rasismus421,05 %18,18 %  
předsudky15,26 %4,55 %  

Graf

6. Měli jste osobní zkušenost s rasismem ze strany Neromů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1672,73 %72,73 %  
ne627,27 %27,27 %  

Graf

7. V případě že ano,setkali jste se s:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiným druhem rasismu( utlačování, neochota pomoci atd)847,06 %36,36 %  
Slovním útokem741,18 %31,82 %  
Fyzickým napadením211,76 %9,09 %  

Graf

8. Znáte, či alespoň máte nějaké povědomí o organizacích napomáhajících Romskému etniku,například začlenit se do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %63,64 %  
ano836,36 %36,36 %  

Graf

9. V případě že ano,jste jejich členy??

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %50 %  
ano321,43 %13,64 %  

Graf

10. Vaše spokojenost v ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1045,45 %45,45 %  
spíše ano627,27 %27,27 %  
spíše ne418,18 %18,18 %  
ne29,09 %9,09 %  

Graf

11. v případě nespokojenosti, co myslíte, že je hlavním důvodem??

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítím diskriminaci ze strany neromů342,86 %13,64 %  
cítím se zde utlačován228,57 %9,09 %  
problémy s bydlením114,29 %4,55 %  
nemohu sehnat práci114,29 %4,55 %  

Graf

12. Váš pracovní vztah je v současné době

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný731,82 %31,82 %  
nezaměstnaný627,27 %27,27 %  
Na mateřské dovolené418,18 %18,18 %  
důchodce313,64 %13,64 %  
podnikatel/ka29,09 %9,09 %  

Graf

13. Jste spokojeni ze současným zaměstnáním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi spokojen850 %36,36 %  
spíše spokojen531,25 %22,73 %  
spíše nespokojen318,75 %13,64 %  

Graf

14. V případě nespokojenosti,co je Váš hlavní důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem spokojen s finančním ohodnocením250 %9,09 %  
cítím diskriminaci ze strany nadřízeného nebo spolupracovníků125 %4,55 %  
práce je velmi namáhavá125 %4,55 %  

Graf

15. Jaké priority jsou pro Vás ve vašem životě nejdůležitější?(hodnocení jako ve škole.jednička -nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rodina,komunita1.50.795
zdraví2.4091.242
Materiální zázemí3.1361.663
práce3.9091.174
Rovnoprávnost3.8641.3
vzdělání4.0450.862

Graf

16. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1254,55 %54,55 %  
Můž1045,45 %45,45 %  

Graf

17. Váš věk se pohybuje v rozmezí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 -45 let940,91 %40,91 %  
15 -29 let522,73 %22,73 %  
46 -60 let522,73 %22,73 %  
60 let a více313,64 %13,64 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské bez maturity/vyučen836,36 %36,36 %  
základní836,36 %36,36 %  
středoškolské s maturitou522,73 %22,73 %  
vysokoškolské14,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pojkarová, T.Jak vnímá Romská menšina naší společnost?? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5828.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.