Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch na Tachovsko - Stříbrsku

Cestovní ruch na Tachovsko - Stříbrsku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jindřiška Popovová
Šetření:06. 03. 2010 - 25. 03. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):15 / 10.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,


dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí diplomové práce na téma „Rozvoj cestovního ruchu ve venkovských oblastech“. Účelem dotazníku je monitorovat stav a změny týkající se návštěvnosti a služeb cestovního ruchu v regionu Tachovsko – Stříbrsko. Otázky se týkají Vás a Vašich dojmů a zážitků, proto při zodpovídání zvolte možnost, která nejlépe vystihuje Vaši situaci nebo Váš názor. Dotazník je zcela anonymní.


Bc. Jindřiška Popovová, studentka České zemědělské univerzity v Praze
 

Odpovědi respondentů

1. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský1736,17 %36,17 %  
Karlovarský1021,28 %21,28 %  
Hlavní město Praha612,77 %12,77 %  
Středočeský24,26 %4,26 %  
Jihočeský24,26 %4,26 %  
Královéhradecký24,26 %4,26 %  
Liberecký24,26 %4,26 %  
Moravsko-slezský12,13 %2,13 %  
Jihomoravský12,13 %2,13 %  
Olomoucký12,13 %2,13 %  
Zlínský12,13 %2,13 %  
Pardubický12,13 %2,13 %  
nic12,13 %2,13 %  

Graf

2. Navštívil(a) jste někdy region Tachovsko – Stříbrsko (okres Tachov)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 3, bydlím v tomto regionuotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2553,19 %53,19 %  
ne1327,66 %27,66 %  
bydlím v tomto regionu919,15 %19,15 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste region Tachovsko – Stříbrsko dosud nenavštívil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
region se mi nezdá atraktivní538,46 %10,64 %  
preferuji jinak strávenou dovolenou (moře, hory aj.)430,77 %8,51 %  
nevím323,08 %6,38 %  
velká vzdálenost od místa mého bydliště215,38 %4,26 %  
neměla jsem důvod tam jet 17,69 %2,13 %  

Graf

4. Uvažujete o návštěvě regionu Tachovsko – Stříbrsko v budoucnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím861,54 %17,02 %  
ne323,08 %6,38 %  
ano215,38 %4,26 %  

Graf

5. Kolikrát jste region Tachovsko – Stříbrsko navštívil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl(a) jsem zde již vícekrát1768 %36,17 %  
už jsem zde byl(a) 2 - 3 krát520 %10,64 %  
jednou312 %6,38 %  

Graf

6. Jaký byl hlavní cíl Vaší návštěvy oblasti Tachovsko - Stříbrsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěva příbuzných či známých1664 %34,04 %  
poznání regionu (návštěva turistických atraktivit)1040 %21,28 %  
sport (turistika, cyklistika, lyžování, hippoturistika)936 %19,15 %  
pracovní jednání, konference, obchod728 %14,89 %  
tranzit728 %14,89 %  
rekreace624 %12,77 %  
kultura (muzeum, galerie, festival)416 %8,51 %  
lázeňsko-léčebný14 %2,13 %  

Graf

7. Jak jste se dozvěděli o regionu Tachovsko – Stříbrsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace od příbuzných/známých1976 %40,43 %  
internet624 %12,77 %  
média (TV, rozhlas, tisk)312 %6,38 %  
informační centra28 %4,26 %  
blízkost bydliště14 %2,13 %  
vyplynulo to z potřeb (zaměstnání)14 %2,13 %  
Je to co by kamenem dohodil14 %2,13 %  

Graf

8. Uvažujete o další návštěvě oblasti Tachovsko - Stříbrsko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1768 %36,17 %  
nevím728 %14,89 %  
ne14 %2,13 %  

Graf

9. Pokud jste využil(a), ohodnoťte, jak jste byl(a) s následujícími službami v regionu Tachovsko – Stříbrsko spokojen(a). (pozn. hodnocení jako ve škole: 1 - výborně, 5 - nedostatečně)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ubytovací služby2.8420.659
Stravovací služby2.70.81
Společensko-kulturní služby2.5360.677
Sportovně-rekreační služby2.50.667
Lázeňské služby31.231
Informační služby2.3810.998
Obchodní služby3.1430.837
Osobní služby (sauna, masáže, kadeřnictví aj.)2.4090.514
Služby pro motoristy2.4440.617
Služby pro cyklisty2.2110.482
Služby pro pěší turisty2.0480.807
Služby pro lyžaře3.0530.681
Služby pro hippoturisty (hippoturistika = turistika na koních)3.1540.746

Graf

10. Ohodnoťte infrastrukturu v regionu Tachovsko – Stříbrsko. (pozn. hodnocení jako ve škole: 1 - výborně, 5 - nedostatečně)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit2.8640.481
Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit2.7040.801
Úroveň komunikací, parkovacích ploch30.462
Úroveň a frekvence hromadné dopravy3.4290.912
Rozsah a úroveň sportovní infrastruktury2.4550.43
Rozsah a úroveň společenského vyžití2.9570.476
Rozsah a úroveň obchodních služeb3.240.902
Rozsah a dostupnost informačních služeb2.30.91
Značení cyklotras, turistických stezek, hippotras, lyžařských tras20.737
Dostupnost opraven a půjčoven sportovních potřeb2.7780.617

Graf

11. Co Vám v regionu Tachovsko - Stříbrsko schází za služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenská a zábavní zařízení1955,88 %40,43 %  
lepší dopravní dostupnost1544,12 %31,91 %  
rozsáhlejší, příp. kvalitnější síť stravovacích zařízení1132,35 %23,4 %  
rozsáhlejší, příp. kvalitnější síť ubytovacích zařízení1132,35 %23,4 %  
více obchodů926,47 %19,15 %  
rozsáhlejší, příp. kvalitnější sportovní zařízení926,47 %19,15 %  
atrakce pro děti617,65 %12,77 %  
rozsáhlejší, příp. kvalitnější síť informačních služeb617,65 %12,77 %  
Služby týkající se zvířat - koně, psi.12,94 %2,13 %  
lepší silnice12,94 %2,13 %  
Disneyland12,94 %2,13 %  

Graf

12. Cenová úroveň služeb v oblasti Tachovsko - Stříbrsko se vám zdá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně na stejné úrovni jako jinde v ČR2676,47 %55,32 %  
levnější než jinde v ČR823,53 %17,02 %  

Graf

13. Respondent je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2558,14 %53,19 %  
muž1841,86 %38,3 %  

Graf

14. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 35 let3172,09 %65,96 %  
36 – 50 let716,28 %14,89 %  
51 – 65 let24,65 %4,26 %  
do 20 let24,65 %4,26 %  
66 let a výše12,33 %2,13 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2660,47 %55,32 %  
1330,23 %27,66 %  
SOU, SOŠ24,65 %4,26 %  
VOŠ12,33 %2,13 %  
12,33 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Popovová, J.Cestovní ruch na Tachovsko - Stříbrsku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5865.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.