Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česko - Izrael

Česko - Izrael

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Petrová
Šetření:11. 04. 2008 - 25. 04. 2008
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.33
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Moc vás prosím o spolupráci při psaní mé práce na téma "Česko - Izrael". Ve své práci se hodlám zabývat:
-zkoumáním české a izraelské kultury a vztahy mezi nimi.
-
-

Cílem mé práce je:
- zjistit, jak široká veřejnost na obě tyto kultury nahlíží.
-
-

Předem všem děkuji za spolupráci, výsledky průzkumu naleznete na této stránce po skončení šetření.

Jana Petrová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je česká kultura otevřená cizím kulturám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím jen z části1033,33 %33,33 %  
spíše ano1033,33 %33,33 %  
spíše ne826,67 %26,67 %  
rozhodně ano13,33 %3,33 %  
rozhodně ne13,33 %3,33 %  

Graf

2. Myslíte si, že je česká kultura otevřená blízko-východním kulturám, kde jsou lidé silně nábožensky založení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
píše ne2170 %70 %  
částečně ano, částečně ne620 %20 %  
rozhodně ne26,67 %6,67 %  
spíše ano13,33 %3,33 %  

Graf

3. Jste spokojeni s českým kulturním bohatstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1343,33 %43,33 %  
rozhodně ano1136,67 %36,67 %  
částečně ano, částečně ne620 %20 %  

Graf

4. Jste hrdí na to, že jste Češi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1033,33 %33,33 %  
spíše ano826,67 %26,67 %  
částečně ano, částečně ne723,33 %23,33 %  
spíše ne413,33 %13,33 %  
rozhodně ne13,33 %3,33 %  

Graf

5. Jaké povahové vlastnosti jsou dle Vás typické pro Čechy? Vyjmenujte alespoň tři vlastnosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
improvizace, smysl pro humor, malé sebevědomí15,56 %3,33 %  
sebekritičnost, vtipnost, pohodovost15,56 %3,33 %  
nenasytnost, pesimismus15,56 %3,33 %  
závist, smysl pro humor, strach z výrazné změny15,56 %3,33 %  
rezerovanost, ironie, selská chytrost15,56 %3,33 %  
lenost, buranství, závist15,56 %3,33 %  
submisivita, uzavřenost, lenost15,56 %3,33 %  
nezájem ke svému okolí, podezřívavost, nadsázka15,56 %3,33 %  
přátelskost, závistivost15,56 %3,33 %  
relativ.svobodomyslnost,stádovitost,chytráctví15,56 %3,33 %  
ostatní odpovědi vynalézavost, chamtivost,
nedočkavost,neohleduplnost,tolerance
Nerozhodnost, vlezdoprdelizmus, vandalstvi,skepse
pasivní, sarkastičtí vlastenci
improvizace, používání selského rozumu,soutěživost
schopnost inprovizace, vynalézavost,zbabělost
Stěžování si, krádeže, velká hrdost
závist, pocit důležitosti, nesoudržnost
844,44 %26,67 % 

Graf

6. Myslíte si, že český humor je schopen urazit obyvatele východních zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1136,67 %36,67 %  
částečně ano, částečně ne1033,33 %33,33 %  
rozhodně ano620 %20 %  
spíše ne26,67 %6,67 %  
rozhodně ne13,33 %3,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že je izraelská kultura otevřená a přátelská k cizím kulturám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1033,33 %33,33 %  
částečně ano, částečně ne1033,33 %33,33 %  
spíše ano723,33 %23,33 %  
rozhodně ano26,67 %6,67 %  
rozhodně ne13,33 %3,33 %  

Graf

8. Jaké povahové vlastnosti jsou dle Vás typické pro Izraelce? Vyjmenujte alespoň tři vlastnosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ublíženost, namyšlenost, neschopnost sebekritiky111,11 %3,33 %  
tolerance, 111,11 %3,33 %  
hrdost, bezohlednost, zodpovědnost111,11 %3,33 %  
obchodnici, vedci, lekari111,11 %3,33 %  
cílevědomost, diplomacie, svrchovanost111,11 %3,33 %  
statečnost,píle,organizovanost111,11 %3,33 %  
otevřenost, shovívavost111,11 %3,33 %  
urputnost,tvrdohlavost,vytrvalost111,11 %3,33 %  
Bohužel jsem neměl možnost seznámit se s Izraelci111,11 %3,33 %  

Graf

9. Zúčastnili jste již někdy jednání s Izraelcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2790 %90 %  
ano310 %10 %  

Graf

10. Pokud ano. V čem se toto jednání lišilo od jednání s Čechem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím150 %3,33 %  
nedodrzuji terminy, jsou temperamentnejsi150 %3,33 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás hlavní silné stránky izraelských obchodníků?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlezlost125 %3,33 %  
schopni125 %3,33 %  
zkušenosti, schopnosti při vyjednávání125 %3,33 %  
Vyjednavani, rozvetvenost po svete,soudrznost125 %3,33 %  

Graf

12. Znáte nějaké izraelské firmy (firmy s izraelským kapitálem) v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám (pokračujte otázkou č. 14)2170 %70 %  
znám méně než 5826,67 %26,67 %  
v ČR žádná není13,33 %3,33 %  

Graf

13. Máte s nimi nějaké zkušenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, standardní342,86 %10 %  
ne342,86 %10 %  
ano, pozitivní 114,29 %3,33 %  

Graf

14. Myslíte si, že česko-izraelské obchodní vztahy jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzhledem k vzdálenosti a rozdílnosti kultur přiměřené1963,33 %63,33 %  
velmi aktivní620 %20 %  
vlažné413,33 %13,33 %  
minimální13,33 %3,33 %  

Graf

15. Pracoval(a) byste v izraelské firmě (s izraelským kapitálem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, proč ne1550 %50 %  
ano, zkusil bych to na chvíli a rozhodl se časem930 %30 %  
ne, nemám k nim důvěru310 %10 %  
ne, jiný důvod310 %10 %  

Graf

16. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1653,33 %53,33 %  
muž1446,67 %46,67 %  

Graf

17. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21620 %20 %  
23516,67 %16,67 %  
24413,33 %13,33 %  
25310 %10 %  
22310 %10 %  
2026,67 %6,67 %  
1926,67 %6,67 %  
2626,67 %6,67 %  
1713,33 %3,33 %  
1513,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi 20.25 13,33 %3,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.12
Minimum:17
Maximum:26
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.58
Směrodatná odchylka:2.14
Medián:22
Modus:21

Graf

18. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1446,67 %46,67 %  
středoškolské1343,33 %43,33 %  
základní310 %10 %  

Graf

19. Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student30100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Petrová, J.Česko - Izrael (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://62.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.