Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Růžička
Šetření:08. 11. 2017 - 08. 12. 2017
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):26 / 15.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás touto formou požádal o vyplnění uvedeného dotazníku pro potřeby bakalářské práce na téma Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen ADR).

Cílem práce bude zjistit povědomí o pojmu ADR mezi Vámi, spotřebiteli, a další specifika v systému ADR.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokyny pro vyplnění dotazníku.

Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 10 minut. Dotazník obsahuje otevřené i uzavřené otázky, včetně otázek, u kterých je možné uvést více odpovědí. Dotazník je zcela anonymní. Nemusíte tedy uvádět své jméno nebo jiné údaje.

Odpovědi respondentů

1. Znáte svá spotřebitelská práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3262,75 %62,75 %  
NE1937,25 %37,25 %  

Graf

2. Uveďte prosím, jaká znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

možnost reklamace, vrácení zboží zakoupené přes net do 14 dnů bez udání důvodu apod.

odstoupení od smlouvy, reklamace

odstoupení od smlouvy, vrácení peněz a zboží.....

práva z distančních smluv, právo na odstoupení od smlouvy, právo na sdělení všech skutečností před uzavřením smlouvy

právo na reklamaci

právo reklamnovat zboží/službu právo na informace na obalech, o službě právo vypovědět smlouvu v zákonem určených lhůtách/vrátit zboží právo na opravu/náhradu v záruční době

reklamace

reklamace

Reklamace, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Reklamace, vrácení do určité doby

Reklamace, vrácení peněz (i při reklamaci). Např. pokud reklamaci firma uzná, požaduji vrácení peněz za náklady.

reklamační řád

reklamovat zbozi kdyz je rozbite

reklamovat zboží

reklamovat zboží

vrácení vadného produktu

vrátit nepoškozené zboží

vrátit zboží

všechna

záruční doba 2 roky, vyřízení reklamace do 30. dnů, vrácení peněz - při nákupu přes internet

Záruční pravo Pravo vratit zboží zakoupené online do 14 dni na naklady prodavajiciho Pravo vratit na kterékoli pobočce...

zdraví, bezpečnost, ochrana ekonomiky, nevím jestli mám vypsat všechny zákony a předpisy?

3. Znáte některé ze spotřebitelských organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3364,71 %64,71 %  
ANO1835,29 %35,29 %  

Graf

4. Uveďte prosím, jaké znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

AOP, Dtest, SČP, ČOI?

ČOI

ČOI

ČOI

D_TEST

d-test

dTest spotřebitelský ombudsman

dTest

dTest

dTest

dTest

Dtest, Sdružení obrany spotřebitelů

sdružení na ochranu spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů

sdružení obrany spotřebitelů

sos

5. Využil/a jste někdy služeb spotřebitelské organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4690,2 %90,2 %  
ANO59,8 %9,8 %  

Graf

6. Označte, prosím, na škále míru spokojenosti z komunikace s organizací.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný240 %3,92 %  
chvalitebný120 %1,96 %  
nedostatečný120 %1,96 %  
výborný120 %1,96 %  

Graf

7. Byl/a jste v poslední době nucen/a reklamovat zboží/službu/finanční produkt u prodejce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2752,94 %52,94 %  
ANO2447,06 %47,06 %  

Graf

8. Jaký byl charakter reklamovaného zboží/produktu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výrobek.2083,33 %39,22 %  
Služba.312,5 %5,88 %  
Finanční produkt/služba.14,17 %1,96 %  

Graf

9. Jakým způsobem byla reklamace vyřešena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výměna zboží/služby za nové.729,17 %13,73 %  
Reklamace byla zamítnuta.625 %11,76 %  
Oprava zboží.520,83 %9,8 %  
Vrácení peněz.416,67 %7,84 %  
Poskytnutí slevy na zboží/službu.28,33 %3,92 %  

Graf

10. Víte o možnosti řešit svůj spor s podnikatelem formou “Mimosoudního řešení sporů“ (dále jen ADR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3160,78 %60,78 %  
ANO2039,22 %39,22 %  

Graf

11. Z jakého zdroje jste se o této možnosti dozvěděl/a? (je možné označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1155 %21,57 %  
Noviny, periodika630 %11,76 %  
Televize525 %9,8 %  
Bližší okruh lidí420 %7,84 %  
Škola315 %5,88 %  
Rádio210 %3,92 %  
Zaměstnání15 %1,96 %  

Graf

12. Víte, které ministerstvo systém ADR řídí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ministerstvo průmyslu a obchodu

ministerstvo vnitra

MPO

MPO

ne

ne

ne

nevím

nevím

nevím

Nevím, tipl bych m. financí

obchodu a služeb

průmyslu a obchodu?

průmyslu?

13. Které z níže uvedených subjektů mohou řešit spor formou ADR? (je možné označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce1493,33 %27,45 %  
Sdružení obrany spotřebitelů853,33 %15,69 %  
Český telekomunikační úřad746,67 %13,73 %  
dTest746,67 %13,73 %  
Sdružení českých spotřebitelů640 %11,76 %  
Finanční arbitr533,33 %9,8 %  
Energetický regulační úřad533,33 %9,8 %  
Česká advokátní komora426,67 %7,84 %  
Hospodářská komora České republiky320 %5,88 %  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže213,33 %3,92 %  
Ministerstvo financí213,33 %3,92 %  

Graf

14. Kterým z níže uvedených způsobů lze spor řešit v procesu ADR? (je možné označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mediace1071,43 %19,61 %  
Kvalifikovaná rada964,29 %17,65 %  
Rozhodčí řízení964,29 %17,65 %  
Vyjednávání (negociace)750 %13,73 %  
Znalecký posudek535,71 %9,8 %  
Expertíza428,57 %7,84 %  
Konciliace321,43 %5,88 %  
Soudní žaloba321,43 %5,88 %  
Mini-trial214,29 %3,92 %  

Graf

15. Lze systémem ADR vyřešit spor s podnikatelem i v rámci Evropské unie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1593,75 %29,41 %  
NE16,25 %1,96 %  

Graf

16. V jaké lhůtě musí být Váš spor s podnikatelem v systému ADR vyřešen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 90 dnů960 %17,65 %  
do 60 dnů426,67 %7,84 %  
do 120 dnů213,33 %3,92 %  

Graf

17. Od 1. 5. 2016 musí každý podnikatel dle §14, zákona o ochraně spotřebitele, informovat spotřebitele o možnosti ADR ve svých obchodních podmínkách. Zaregistroval/a jste tuto skutečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NEotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1260 %23,53 %  
ANO840 %15,69 %  

Graf

18. Kde a jak jste tuto skutečnost zaregistroval/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Musel jsem ji napsat na podmínek našeho eshopu

na internetu

podnikatel.cz

Při nákupu zájezdu jsem o této možnosti byl vyrozuměn.

V obchodních podmínkách při nákupu.

v TV, rozhlase

v zaměstnání

19. Využil/a jste někdy k řešení svého sporu s podnikatelem systém ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1890 %35,29 %  
ANO210 %3,92 %  

Graf

20. Čeho se spor týkal a jakým způsobem byl Váš spor vyřešen?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absurdní chování výrobce během reklamace. Výrobce vrátil peníze po velmi dlouhé době. Po ještě delší době poprvé odepsala ČOI, jestli to mají začít řešit.

Zamitnute reklamace z důvodu ztráty uctenky - i po předložení výpisu z účtu o zaplacení a svědka. Spor v řešení

21. Jakým způsobem by se dle Vašeho názoru mělo zvýšit povědomí o možnosti ADR mezi spotřebiteli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

...

aby me informovali v obchode

ADR by se mělo zrušit, nikoli zvyšovat povědomí. Mělo by se uvést du funkčního stavu soudnictví a ne nahrazovat nefungující soudy něčím jiným.

Alespoň více článků na internetu. Hledala jsem články o reklamacích a o tomto jsem se nedočetla.

cílená reklamní kampaň MPO ve sdělovacích prostředích se srozumitelným vysvětlením, podobn jako má třeba cz.nic

internet besedy ve školách

Internet

kampaň prostřednictvím mass medií

krátké spoty v televizi či rádiu s odkazem na web, kde se dozvím víc informací, bannery na internetu

Měl by informovat prodejce..

Myslím, ze povinné uvedení v reklamačních podmínkách eshopu je OK. V kamenném obchodě to ale ví malokdo. Možná TV spoty by byly vhodné. Dnes uz se stejne dělají na vsechno...

Nabídka pri reklamaci

nevim

nevim

Nevim

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím vzhledem k tomu, že jsem ADR nevyužila

Nevím, zda je potřeba.

Nevím.

Nijak, kdo chce si to najde.Kdo je líný, nadává pak u piva.

Nijak. Pokud to někdo bude opravdu potřebovat, zjistí si potřebné informace sám. Aspoň tak to dělám já.

Pomoci internetovych clanku

propagace

propagace přímo u prodejce zboží

Přes jednoznačnou informaci od obchodu.

reklama

reklama

Reklama

Reklama v TV

reklamav televizi

reklamní kampaň

reklamou, články v novinách

sám nevím co to je, to vymyslete spíše vy, vy rotšíldi!

Semináře v rámci zaměstnání, rozšíření povědomí na sociálních sítích, letáčky v obchodech

Televizní pořady

TV

tv, rádio, noviny

v médiích typu blesk, které čte často skupina lidí, která by mohla naletět na svoji nevědomost v této oblasti, na čt24

větší propagace v České televizi - ve veřejnoprávních médiích

větší publikace v mnédiích

Více článků na hojně navštěvovaných internetových portálech jako je například Seznam.cz.

Více propagace (televize, internet)

více reklam

Zvýšit informovanost pomocí médií

zvýšit míru informovanosti ve vztahu klient-prodejce

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3160,78 %60,78 %  
Muž2039,22 %39,22 %  

Graf

23. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 25 let1937,25 %37,25 %  
26 – 35 let1631,37 %31,37 %  
36 – 45 let611,76 %11,76 %  
46 – 55 let59,8 %9,8 %  
56 – 65 let35,88 %5,88 %  
18 let a méně23,92 %3,92 %  

Graf

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2549,02 %49,02 %  
středoškolské s maturitou2039,22 %39,22 %  
základní vzdělání35,88 %5,88 %  
vyučen11,96 %1,96 %  
vyšší odborná škola11,96 %1,96 %  
středoškolské bez maturity11,96 %1,96 %  

Graf

25. Jaký je Váš ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2345,1 %45,1 %  
student1733,33 %33,33 %  
podnikatel59,8 %9,8 %  
starobní, invalidní či jiný důchod47,84 %7,84 %  
na mateřské dovolené23,92 %3,92 %  

Graf

26. Ve kterém kraji žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1428 %27,45 %  
Jihočeský kraj1326 %25,49 %  
Jihomoravský kraj918 %17,65 %  
Olomoucký kraj48 %7,84 %  
Plzeňský kraj36 %5,88 %  
Zlínský kraj24 %3,92 %  
Ústecký kraj24 %3,92 %  
Královehradecký kraj12 %1,96 %  
Středočeský kraj12 %1,96 %  
Kraj Vysočina12 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Byl/a jste v poslední době nucen/a reklamovat zboží/službu/finanční produkt u prodejce?

 • odpověď ANO:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrobek. na otázku 8. Jaký byl charakter reklamovaného zboží/produktu?

10. Víte o možnosti řešit svůj spor s podnikatelem formou “Mimosoudního řešení sporů“ (dále jen ADR)?

 • odpověď ANO:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 11. Z jakého zdroje jste se o této možnosti dozvěděl/a? (je možné označit více odpovědí)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká obchodní inspekce na otázku 13. Které z níže uvedených subjektů mohou řešit spor formou ADR? (je možné označit více odpovědí)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mediace na otázku 14. Kterým z níže uvedených způsobů lze spor řešit v procesu ADR? (je možné označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 15. Lze systémem ADR vyřešit spor s podnikatelem i v rámci Evropské unie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Od 1. 5. 2016 musí každý podnikatel dle §14, zákona o ochraně spotřebitele, informovat spotřebitele o možnosti ADR ve svých obchodních podmínkách. Zaregistroval/a jste tuto skutečnost?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Využil/a jste někdy k řešení svého sporu s podnikatelem systém ADR?

15. Lze systémem ADR vyřešit spor s podnikatelem i v rámci Evropské unie?

 • odpověď ANO:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká obchodní inspekce na otázku 13. Které z níže uvedených subjektů mohou řešit spor formou ADR? (je možné označit více odpovědí)

19. Využil/a jste někdy k řešení svého sporu s podnikatelem systém ADR?

 • odpověď NE:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Od 1. 5. 2016 musí každý podnikatel dle §14, zákona o ochraně spotřebitele, informovat spotřebitele o možnosti ADR ve svých obchodních podmínkách. Zaregistroval/a jste tuto skutečnost?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 15. Lze systémem ADR vyřešit spor s podnikatelem i v rámci Evropské unie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká obchodní inspekce na otázku 13. Které z níže uvedených subjektů mohou řešit spor formou ADR? (je možné označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 10. Víte o možnosti řešit svůj spor s podnikatelem formou “Mimosoudního řešení sporů“ (dále jen ADR)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte svá spotřebitelská práva?

3. Znáte některé ze spotřebitelských organizací?

5. Využil/a jste někdy služeb spotřebitelské organizace?

7. Byl/a jste v poslední době nucen/a reklamovat zboží/službu/finanční produkt u prodejce?

8. Jaký byl charakter reklamovaného zboží/produktu?

10. Víte o možnosti řešit svůj spor s podnikatelem formou “Mimosoudního řešení sporů“ (dále jen ADR)?

11. Z jakého zdroje jste se o této možnosti dozvěděl/a? (je možné označit více odpovědí)

13. Které z níže uvedených subjektů mohou řešit spor formou ADR? (je možné označit více odpovědí)

14. Kterým z níže uvedených způsobů lze spor řešit v procesu ADR? (je možné označit více odpovědí)

15. Lze systémem ADR vyřešit spor s podnikatelem i v rámci Evropské unie?

17. Od 1. 5. 2016 musí každý podnikatel dle §14, zákona o ochraně spotřebitele, informovat spotřebitele o možnosti ADR ve svých obchodních podmínkách. Zaregistroval/a jste tuto skutečnost?

19. Využil/a jste někdy k řešení svého sporu s podnikatelem systém ADR?

22. Pohlaví:

23. Kolik je Vám let?

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

25. Jaký je Váš ekonomický status?

26. Ve kterém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte svá spotřebitelská práva?

3. Znáte některé ze spotřebitelských organizací?

5. Využil/a jste někdy služeb spotřebitelské organizace?

7. Byl/a jste v poslední době nucen/a reklamovat zboží/službu/finanční produkt u prodejce?

8. Jaký byl charakter reklamovaného zboží/produktu?

10. Víte o možnosti řešit svůj spor s podnikatelem formou “Mimosoudního řešení sporů“ (dále jen ADR)?

11. Z jakého zdroje jste se o této možnosti dozvěděl/a? (je možné označit více odpovědí)

13. Které z níže uvedených subjektů mohou řešit spor formou ADR? (je možné označit více odpovědí)

14. Kterým z níže uvedených způsobů lze spor řešit v procesu ADR? (je možné označit více odpovědí)

15. Lze systémem ADR vyřešit spor s podnikatelem i v rámci Evropské unie?

17. Od 1. 5. 2016 musí každý podnikatel dle §14, zákona o ochraně spotřebitele, informovat spotřebitele o možnosti ADR ve svých obchodních podmínkách. Zaregistroval/a jste tuto skutečnost?

19. Využil/a jste někdy k řešení svého sporu s podnikatelem systém ADR?

22. Pohlaví:

23. Kolik je Vám let?

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

25. Jaký je Váš ekonomický status?

26. Ve kterém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Růžička, D.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://62501.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.