Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled české společnosti na satanismus

Pohled české společnosti na satanismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Shizu Chan
Šetření:08. 11. 2017 - 08. 12. 2017
Počet respondentů:224
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka čtvrtého ročníku gymnázia a toto je krátký dotazník na Váš pohled na satanismus. Tento dotazník Vám zabere maximálně 3 minuty a Vaše odpovědi mi velmi pomůžou v mé seminární práci. Mnoho krát Vám tímto děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena, nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15569,2 %69,2 %  
Muž6930,8 %30,8 %  

Graf

2. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2910546,88 %46,88 %  
30-393415,18 %15,18 %  
17 nebo mladší2912,95 %12,95 %  
18-202912,95 %12,95 %  
40-49135,8 %5,8 %  
50-5994,02 %4,02 %  
60 nebo více52,23 %2,23 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské10044,64 %44,64 %  
Vysokoškolské8638,39 %38,39 %  
Základní škola3616,07 %16,07 %  
Bez vzdělání, nebo neúplně základní20,89 %0,89 %  

Graf

4. Jste členem, nebo se hlásíte k nějaké náboženské organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18281,25 %81,25 %  
ano4218,75 %18,75 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s náboženskou diskriminací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10345,98 %45,98 %  
ne9241,07 %41,07 %  
nevím2912,95 %12,95 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy se satanismem?

Pokud v této otázce vyberete jinou odpověď než ano, přejděte prosím rovnou k otázce č. 8

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15569,2 %69,2 %  
ne6127,23 %27,23 %  
nevím83,57 %3,57 %  

Graf

7. Kde jste se s ním setkal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Film12375,46 %54,91 %  
Internet11268,71 %50 %  
TV6841,72 %30,36 %  
Hudba6640,49 %29,46 %  
Jiné6036,81 %26,79 %  
Jsem satanista/satanistka63,68 %2,68 %  

Graf

8. Jaký je Váš názor na LaVeyův satanismus jako filozofii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12656,25 %56,25 %  
spíše souhlasím3616,07 %16,07 %  
nesouhlasím3113,84 %13,84 %  
spíše nesouhlasím167,14 %7,14 %  
souhlasím156,7 %6,7 %  

Graf

9. Jaký je Váš názor na satanisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi10848,21 %48,21 %  
Nemám je rád/a5825,89 %25,89 %  
Nemám názor5825,89 %25,89 %  

Graf

10. Jsou podle Vás satanisté jako náboženská menšina/sekta diskriminováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9241,07 %41,07 %  
nevím7533,48 %33,48 %  
ano5725,45 %25,45 %  

Graf

11. Jsou podle Vás satanisté společnosti nebezpeční?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9140,99 %40,63 %  
ano6730,18 %29,91 %  
nevím6428,83 %28,57 %  

Graf

12. Měl by být podle Vás satanismus zakázán?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13459,82 %59,82 %  
nevím5022,32 %22,32 %  
ano4017,86 %17,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal/a jste se někdy s náboženskou diskriminací?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Jaký je Váš názor na LaVeyův satanismus jako filozofii?

7. Kde jste se s ním setkal/a?

 • odpověď Film:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV na otázku 7. Kde jste se s ním setkal/a?
 • odpověď Internet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV na otázku 7. Kde jste se s ním setkal/a?

11. Jsou podle Vás satanisté společnosti nebezpeční?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Měl by být podle Vás satanismus zakázán?

12. Měl by být podle Vás satanismus zakázán?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Jsou podle Vás satanisté společnosti nebezpeční?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 8. Jaký je Váš názor na LaVeyův satanismus jako filozofii?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena, nebo muž?

2. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste členem, nebo se hlásíte k nějaké náboženské organizaci?

5. Setkal/a jste se někdy s náboženskou diskriminací?

6. Setkal/a jste se někdy se satanismem?

7. Kde jste se s ním setkal/a?

8. Jaký je Váš názor na LaVeyův satanismus jako filozofii?

9. Jaký je Váš názor na satanisty?

10. Jsou podle Vás satanisté jako náboženská menšina/sekta diskriminováni?

11. Jsou podle Vás satanisté společnosti nebezpeční?

12. Měl by být podle Vás satanismus zakázán?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena, nebo muž?

2. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste členem, nebo se hlásíte k nějaké náboženské organizaci?

5. Setkal/a jste se někdy s náboženskou diskriminací?

6. Setkal/a jste se někdy se satanismem?

7. Kde jste se s ním setkal/a?

8. Jaký je Váš názor na LaVeyův satanismus jako filozofii?

9. Jaký je Váš názor na satanisty?

10. Jsou podle Vás satanisté jako náboženská menšina/sekta diskriminováni?

11. Jsou podle Vás satanisté společnosti nebezpeční?

12. Měl by být podle Vás satanismus zakázán?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chan, S.Pohled české společnosti na satanismus (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://62510.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.