Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bilingvní výchova

Bilingvní výchova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Kiculisová
Šetření:11. 11. 2017 - 04. 12. 2017
Počet respondentů:294
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k mé seminární práci na téma bilingvní výchova. Zabere Vám jen chvilku a moc mi to pomůžete. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19666,67 %66,67 %  
muž9833,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-24 let9431,97 %31,97 %  
14-18 let6622,45 %22,45 %  
25-34 let5719,39 %19,39 %  
45-54 let3010,2 %10,2 %  
35-44 let248,16 %8,16 %  
65 let a více113,74 %3,74 %  
55-64 let113,74 %3,74 %  
13 let a mladší10,34 %0,34 %  

Graf

3. Kolik jazyků na střední až pokročilé úrovni ovládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovládám dva jazyky17057,82 %57,82 %  
ovládám tři a více jazyků7425,17 %25,17 %  
ovládám pouze rodný jazyk5017,01 %17,01 %  

Graf

4. Setkal/a jste se už někdy s pojmem bilingvismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a vím, o co se jedná20168,37 %68,37 %  
ne, ale zajímá mě to5117,35 %17,35 %  
ano, ale nevím, o co se jedná279,18 %9,18 %  
ne a nezajímá mě to155,1 %5,1 %  

Graf

5. Co podle Vás nejvíce odpovídá termínu bilingvismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost dokonale ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího16255,1 %55,1 %  
střídavé používání dvou jazyků jedním člověkem6020,41 %20,41 %  
schopnost disponovat alespoň minimální kompetencí v jiném než mateřském jazyce v nejméně jedné ze základních jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení, psaní)5117,35 %17,35 %  
schopnost, kdy je mluvčí jednoho jazyka schopen tvořit celistvé a smysluplné promluvy v jiném jazyce217,14 %7,14 %  

Graf

6. Znáte někoho, kdo je vychováván bilingválně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám někoho jiného16455,78 %55,78 %  
ne, neznám11238,1 %38,1 %  
ano, sama jsem takhle vychovávána186,12 %6,12 %  

Graf

7. Myslíte si, že bilingvní výchova s sebou nese i rizika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, myslím si, že žádné rizika neexistují19666,67 %66,67 %  
ano, myslím si, že si dítě neosvojí ani jeden jazyk úplně4515,31 %15,31 %  
ano, souhlasím s variantou a i b3311,22 %11,22 %  
ano, myslím si, že dochází k poruchám mluvení, jako je třeba koktání206,8 %6,8 %  

Graf

8. Zvažujete, že své děti budete vychovávat bilingválně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11739,8 %39,8 %  
ještě nevím9231,29 %31,29 %  
ano, určitě8528,91 %28,91 %  

Graf

9. Kdy je podle Vás vhodné začít s výukou druhého jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned po narození, současně s osvojováním prvního jazyka14047,62 %47,62 %  
až po té, co si dítě osvojí základy jednoho jazyka10937,07 %37,07 %  
až po té, co dítě bude umět komunikovat v jednom jazyce na úrovni rodilého mluvčího4314,63 %14,63 %  
nikdy20,68 %0,68 %  

Graf

10. Myslíte si, že je v České republice pojem bilingvní výchova dostatečně známý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19867,35 %67,35 %  
nevím, je mi to jedno5719,39 %19,39 %  
ano3913,27 %13,27 %  

Graf

11. Co považujete za největší výhodu bilingvní výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhody při komunikaci (gramotnost ve 2 a více jazycích)18061,22 %61,22 %  
ekonomické výhody (širší uplatnění v zaměstnání)5819,73 %19,73 %  
osobnostní rozvoj (větší sebejistota)3411,56 %11,56 %  
kulturní výhody (hlubší multikulturnost, větší tolerance k menšinám)227,48 %7,48 %  

Graf

12. Které ze zemí jsou oficiálně bilingvní nebo multilingvní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kanada22777,21 %77,21 %  
Švýcarsko21472,79 %72,79 %  
Indie10736,39 %36,39 %  
Španělsko7224,49 %24,49 %  
Francie6823,13 %23,13 %  
Finsko5719,39 %19,39 %  
Tanzanie3511,9 %11,9 %  
Česká republika217,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte někoho, kdo je vychováván bilingválně?

  • odpověď ano, znám někoho jiného:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55-64 let na otázku 2. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Kolik jazyků na střední až pokročilé úrovni ovládáte?

4. Setkal/a jste se už někdy s pojmem bilingvismus?

5. Co podle Vás nejvíce odpovídá termínu bilingvismus?

6. Znáte někoho, kdo je vychováván bilingválně?

7. Myslíte si, že bilingvní výchova s sebou nese i rizika?

8. Zvažujete, že své děti budete vychovávat bilingválně?

9. Kdy je podle Vás vhodné začít s výukou druhého jazyka?

10. Myslíte si, že je v České republice pojem bilingvní výchova dostatečně známý?

11. Co považujete za největší výhodu bilingvní výchovy?

12. Které ze zemí jsou oficiálně bilingvní nebo multilingvní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Kolik jazyků na střední až pokročilé úrovni ovládáte?

4. Setkal/a jste se už někdy s pojmem bilingvismus?

5. Co podle Vás nejvíce odpovídá termínu bilingvismus?

6. Znáte někoho, kdo je vychováván bilingválně?

7. Myslíte si, že bilingvní výchova s sebou nese i rizika?

8. Zvažujete, že své děti budete vychovávat bilingválně?

9. Kdy je podle Vás vhodné začít s výukou druhého jazyka?

10. Myslíte si, že je v České republice pojem bilingvní výchova dostatečně známý?

11. Co považujete za největší výhodu bilingvní výchovy?

12. Které ze zemí jsou oficiálně bilingvní nebo multilingvní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kiculisová, A.Bilingvní výchova (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://62567.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.