Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kulturní odlišnosti

kulturní odlišnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hoang Pham
Šetření:18. 03. 2010 - 25. 03. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o 5 minut vašeho času věnovaného následujícímu dotazníku, který je součástí mé ročníkové práce. Cílem výzkumu je zjistit, jak vnímáte kulturní odlišnosti a jejich význam.

Odpovědi respondentů

1. Jak často cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
některý rok necestuji1546,88 %46,88 %  
1-3krát ročně1340,63 %40,63 %  
4-6krát ročně39,38 %9,38 %  
více než 10krát ročně13,13 %3,13 %  

Graf

2. Před odjezdem do zahraničí si zjišťuji informace o kulturních odlišnostech dané země pouze v případě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obou případech1443,75 %43,75 %  
soukromé cesty1134,38 %34,38 %  
nezajímá mě to515,63 %15,63 %  
pracovní cesty26,25 %6,25 %  

Graf

3. Zajímají mě informace o kulturních odlišnostech u kultury

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u všech1650 %50 %  
americké515,63 %15,63 %  
asijské412,5 %12,5 %  
arabské39,38 %9,38 %  
u žádné26,25 %6,25 %  
africké26,25 %6,25 %  

Graf

4. Informace o kulturních odlišnostech vyhledávám

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (TV, internet, tisk)2371,88 %71,88 %  
z jiných zdrojů412,5 %12,5 %  
nevyhledávám26,25 %6,25 %  
ve škole13,13 %3,13 %  
u přátel, kolegů13,13 %3,13 %  
na seminářích13,13 %3,13 %  

Graf

5. Od návštěvy některé země mě odrazují její kulturní odlišnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2268,75 %68,75 %  
ano1031,25 %31,25 %  

Graf

6. V zahraničí se snažím dodržovat kulturní normy (jak by se člověk měl a neměl chovat)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2062,5 %62,5 %  
ano928,13 %28,13 %  
někdy26,25 %6,25 %  
většinou ne13,13 %3,13 %  

Graf

7. Vadí mi, když cizinec v mé zemi nerespektuje naše kulturní normy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1856,25 %56,25 %  
ano1237,5 %37,5 %  
ne26,25 %6,25 %  

Graf

8. Upozorním takového člověka, že se chová nevhodně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne1340,63 %40,63 %  
ne1134,38 %34,38 %  
někdy721,88 %21,88 %  
většinou ano13,13 %3,13 %  

Graf

9. Uvěďte, prosím, váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-241650 %50 %  
15-191237,5 %37,5 %  
25-2926,25 %6,25 %  
30-3913,13 %3,13 %  
40-4913,13 %3,13 %  

Graf

10. Jakého jste pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2371,88 %71,88 %  
muž928,13 %28,13 %  

Graf

11. Vzdělání (včetně aktuálně studovaného

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1753,13 %53,13 %  
1340,63 %40,63 %  
26,25 %6,25 %  

Graf

12. V současné době jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2475 %75 %  
zaměstnanec české firmy515,63 %15,63 %  
nezaměstnaný26,25 %6,25 %  
zaměstnanec zahraniční firmy13,13 %3,13 %  

Graf

13. Místem vašeho bydliště je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město s více než 1.000.000 obyvatel928,13 %28,13 %  
vesnice825 %25 %  
město s 250.000-500.000 obyvateli618,75 %18,75 %  
město se 3.000-50.000 obyvateli515,63 %15,63 %  
město s 50.000-100.000 obyvateli26,25 %6,25 %  
město se 100.000-250.000 obyvateli26,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pham, H.kulturní odlišnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6295.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.