Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milena Pokrývková
Šetření:06. 12. 2017 - 10. 12. 2017
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):5 / 2.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníkové zkoumání "Univerzita třetího věku" při UTB, cílová skupina +50 let

Odpovědi respondentů

1. Měl/a byste zájem studovat, navštěvovat studium v rámci programu "Univerzita třetího věku" (další vzdělávání pro občany od 50 let) při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [NEotázka č. 3, ANOotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4279,25 %79,25 %  
ANO1120,75 %20,75 %  

Graf

2. Pokud ANO, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

abych toho víc uměla

Clovek se uci cely zivot

nutnost držet krok s dobou ve všech směrech, udržování a cvik paměti, zájem o nové informace ...

Potřeboval bych si doplnit určité vědomosti v oblasti strojírenství, konstrukce, technologie a jazykové vzdělání, ale i v jiných oborech. Záleží jaká bude nabídka.

procvičit mozek

rozšíření vědomostí

rozšíření vědomostí

rozšíření vzdělání

Seberealizace

vzdělání je důležité v každém věku

VZDĚLÁVÁNÍ

3. Pokud NE, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

časová vytíženost

Časová zaneprázdněnost

časové důvody, pečeuji o staré rodiče

časové důvody, spokojenost s pozicí ve firmě - průběžné sebevzdělávání, které tato pozice obnáší

Daleko do Gottwaldowa

do padesáti mám celkem ještě daleko

DOJÍŽDĚNÍ

dva tituly mi stačí

chci být s rodinou

chci si užít vnoučata

chci svůj volný čas trávit jinak než učením

Jako zájmovou činnost preferuji pohyb.

Je to příliš daleko. Jsem ze Severních Čech (Teplicko) a z tohoto důvodu dávám přednost vzdělání po internetu.

Málo času

Mám časově náročné zaměstnání.

mám jiné představy o trávení svého volného času

mám jiné záliby

nebudu mít v důchodě čas, budu hlídat vnuka

Necítím potřebu si již ve vyšším věku doplňovat vzdělání. Raději volný čas v tomto věku budu věnovat koníčkům a rodině, na které jsem v produktivním věku neměla tolik času.

NEDOSTATEK ČASU

nedostatek času

NEDOSTATEK ČASU

NEMÁM ČAS

Nemám čas, přijíždím pozdě domů a pak jsem unavená.

nemám na to čas

nemám trpělivost a čas

nemám vzhledem k náročnosti své současné práce čas na podobné aktivity

není čas

není čas

neodpovídám věkem

nepotřebuji

nevyhovující zaměření školy

Pokud bych navštěvoval nějakou univerzitu třetího věku, tak to rozhodně nebude ve Zlíně. Raději v Olomouci.

Prozatím nad tím neuvažuju.Chci se věnovat jiným věcem.

vadí mi dojíždění

vadí mi úroveň UTB

zajímám se o sport

zdravotní důvody

zdravotní důvody

zdravotní důvody, dojíždění

zdravotní obtíže

zdravotní stav

4. Pokud ANO, chtěl/a byste studovat, i případě hrazení školeného ve výši 25000Kč za školní rok?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1090,91 %18,87 %  
ano19,09 %1,89 %  

Graf

5. V případě, že by tato částka byla nižší nebo minimální, měl/a byste přesto zájem studovat na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11100 %20,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Měl/a byste zájem studovat, navštěvovat studium v rámci programu "Univerzita třetího věku" (další vzdělávání pro občany od 50 let) při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?

 • odpověď ANO:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Pokud ANO, chtěl/a byste studovat, i případě hrazení školeného ve výši 25000Kč za školní rok?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. V případě, že by tato částka byla nižší nebo minimální, měl/a byste přesto zájem studovat na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati?

4. Pokud ANO, chtěl/a byste studovat, i případě hrazení školeného ve výši 25000Kč za školní rok?

 • odpověď ne:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Měl/a byste zájem studovat, navštěvovat studium v rámci programu "Univerzita třetího věku" (další vzdělávání pro občany od 50 let) při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. V případě, že by tato částka byla nižší nebo minimální, měl/a byste přesto zájem studovat na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati?

5. V případě, že by tato částka byla nižší nebo minimální, měl/a byste přesto zájem studovat na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati?

 • odpověď ano:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Měl/a byste zájem studovat, navštěvovat studium v rámci programu "Univerzita třetího věku" (další vzdělávání pro občany od 50 let) při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Pokud ANO, chtěl/a byste studovat, i případě hrazení školeného ve výši 25000Kč za školní rok?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měl/a byste zájem studovat, navštěvovat studium v rámci programu "Univerzita třetího věku" (další vzdělávání pro občany od 50 let) při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?

4. Pokud ANO, chtěl/a byste studovat, i případě hrazení školeného ve výši 25000Kč za školní rok?

5. V případě, že by tato částka byla nižší nebo minimální, měl/a byste přesto zájem studovat na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měl/a byste zájem studovat, navštěvovat studium v rámci programu "Univerzita třetího věku" (další vzdělávání pro občany od 50 let) při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně?

4. Pokud ANO, chtěl/a byste studovat, i případě hrazení školeného ve výši 25000Kč za školní rok?

5. V případě, že by tato částka byla nižší nebo minimální, měl/a byste přesto zájem studovat na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pokrývková, M.Univerzita třetího věku (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://62956.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.