Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ADHD

ADHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Štiková
Šetření:08. 12. 2017 - 22. 12. 2017
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem,

najďete si prosím chilku a vyplňte mi můj dotazník velice mi to pomůže.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8080,81 %80,81 %  
Muž1919,19 %19,19 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2488,08 %8,08 %  
2766,06 %6,06 %  
3266,06 %6,06 %  
2155,05 %5,05 %  
2255,05 %5,05 %  
1855,05 %5,05 %  
2844,04 %4,04 %  
3844,04 %4,04 %  
2944,04 %4,04 %  
2344,04 %4,04 %  
ostatní odpovědi 33
16
19
20
34
26
46
60
58
36
51
25
49
50
59
47
61
40
15
45
48
12
52
31
17
39
30
35
43
4848,48 %48,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.13
Minimum:16
Maximum:58
Variační rozpětí:42
Rozptyl:103.74
Směrodatná odchylka:10.19
Medián:27
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4242,42 %42,42 %  
Středoškolské4242,42 %42,42 %  
Základní1515,15 %15,15 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6969,7 %69,7 %  
Ne3030,3 %30,3 %  

Graf

5. Znáte alespoň základní projevy této poruchy u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8787,88 %87,88 %  
Ne1212,12 %12,12 %  

Graf

6. Myslíte si, že by se k dětem s touto poruchou mělo přistupovat stejně, jako k ostatním dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6161,62 %61,62 %  
Ano2525,25 %25,25 %  
Nevím1313,13 %13,13 %  

Graf

7. Trpěl/a jste sama touto poruchou v dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9090,91 %90,91 %  
Ano99,09 %9,09 %  

Graf

8. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o ADHD?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole99,09 %9,09 %  
internet88,08 %8,08 %  
nevím55,05 %5,05 %  
tv44,04 %4,04 %  
Škola33,03 %3,03 %  
Ve skole22,02 %2,02 %  
na SŠ22,02 %2,02 %  
v prvním zaměstnání v cca 18 letech11,01 %1,01 %  
od lékařky, můj vnuk má ADHD11,01 %1,01 %  
od člověka, který tím trpí-není to dítě11,01 %1,01 %  
ostatní odpovědi Z odborných seminářů na VŠ.
Psychologická poradna
od kamaráda
Na letáku u lékaře
od známých s dítětem s údajným ADHD
při studiu na VŠ
vysoká škola
Časopis
Nikdy
na VŠ
na psychiatrií
Na vysoké škole
studium

vůbec nevím, co je ADHD, nikdy jsem o tom neslyšel
Ve škole, na gymnáziu.
rodiče jsou psychologové, od dětství mám diagnostikavané ADD
zaměstnání
televize
Při návštěvě a vyšetření psychiatrem.
asi z televize
od psychologa u sebe
Biologie ve škole
Asi v 15 letech, kdyz ho diagnostikovali bratrovi.
Myslím, že na internetu nebo podobně..ve věku, kdy jsem se začala více zajímat o tyto věci
Zdravotnický pořad v televizi
V nějakých novinách.
z odborné literatury
Na skautském kurzu
neznam
Když mě ředitel školy poslal do poradny a tam mi to řekli.
Od kamaráda, který porochou trpěl
To už nevím
Přes internet
před několika lety
V tv
Už si nevzpomínám
nevím co to je
media
U lékaře
Na neurologii
Na gymnáziu
na ZŠ
už se nepamatuji
Na internetu
od sousedky která má dítě trpící tímto
.
Od lékaře
Od matky (je učitelka v MŠ)
Od známých
To už si nepamatuji.
V seriálu
už je to dávno, nevím
PPP
15
?
Venku.
U dětského psychiatra
Ve škole, v souvislosti s vlastními dětmi
doma
odborný text
z knihy
nikde
6363,64 %63,64 % 

Graf

9. Víte, jak se ADHD léčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5151,52 %51,52 %  
Ne4848,48 %48,48 %  

Graf

10. Věříte, že alternativní medicína může dětem s ADHD pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5151,52 %51,52 %  
Ano4848,48 %48,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik Vám je let?

 • odpověď < 12 - 21 >:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má ADHD?

 • odpověď Ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Znáte alespoň základní projevy této poruchy u dětí?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Myslíte si, že by se k dětem s touto poruchou mělo přistupovat stejně, jako k ostatním dětem?

9. Víte, jak se ADHD léčí?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Znáte alespoň základní projevy této poruchy u dětí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Myslíte si, že by se k dětem s touto poruchou mělo přistupovat stejně, jako k ostatním dětem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má ADHD?

5. Znáte alespoň základní projevy této poruchy u dětí?

6. Myslíte si, že by se k dětem s touto poruchou mělo přistupovat stejně, jako k ostatním dětem?

7. Trpěl/a jste sama touto poruchou v dětství?

9. Víte, jak se ADHD léčí?

10. Věříte, že alternativní medicína může dětem s ADHD pomoci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má ADHD?

5. Znáte alespoň základní projevy této poruchy u dětí?

6. Myslíte si, že by se k dětem s touto poruchou mělo přistupovat stejně, jako k ostatním dětem?

7. Trpěl/a jste sama touto poruchou v dětství?

9. Víte, jak se ADHD léčí?

10. Věříte, že alternativní medicína může dětem s ADHD pomoci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štiková, T.ADHD (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://62987.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.