Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spánek a sny

spánek a sny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Blažková
Šetření:18. 12. 2017 - 27. 12. 2017
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj. Ráda bych Vás požádala o vyplňení tohoto krátkého dotazníku týkající se spánku a snů. Výsledky mi pomohou k mé seminární práci. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jak často se vám zdají sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 2, několikrát za týdenotázka č. 2, několikrát za měsícotázka č. 2, párkrát za rokotázka č. 2, vůbec → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den6236,47 %36,47 %  
několikrát za týden6236,47 %36,47 %  
několikrát za měsíc3721,76 %21,76 %  
párkrát za rok84,71 %4,71 %  
vůbec10,59 %0,59 %  

Graf

2. Pamatujete si své sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen občas11266,27 %65,88 %  
ano, jen opravdu výjimečně, většinou je zapomenu chvíli po probuzení4325,44 %25,29 %  
ano, vždycky148,28 %8,24 %  

Graf

3. Opakují se Vás sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas se mi nějaký sen zdá vícekrát10964,5 %64,12 %  
ne4325,44 %25,29 %  
ano, často1710,06 %10 %  

Graf

4. Míváte noční můry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen párkrát za rok11266,27 %65,88 %  
ne, nikdy3923,08 %22,94 %  
ano, často1810,65 %10,59 %  

Graf

5. Chtěli byste mít možnost ovlivnit, o čem se vám zdá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, chtěl/a bych to zkusit6538,46 %38,24 %  
ano, bylo by to super6337,28 %37,06 %  
ne, je to zbytečné2514,79 %14,71 %  
nevím169,47 %9,41 %  

Graf

6. Víte, co znamená pojem lucidní snění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, víceméně vím, o co se jedná5230,77 %30,59 %  
ano, přesně vím, o co jde5029,59 %29,41 %  
již jsem tento pojem slyšela, ale nevím, co znamená3520,71 %20,59 %  
ne, nikdy jsem se s tímto pojmem nesetkal/a3218,93 %18,82 %  

Graf

7. Myslíte si, že se do našich snů promítají naše prožitky a pocity z běžného dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ve velké míře10662,72 %62,35 %  
ano, ale jen v malé míře5331,36 %31,18 %  
nevím52,96 %2,94 %  
ne, obsah snů je nezávislý na našich prožitcích52,96 %2,94 %  

Graf

8. Zkoušeli jste někdy zjistit, co Vaše sny znamenají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, párkrát jsem to zkusil/a, čistě ze zvědavosti.8550,3 %50 %  
ano, ale jenom u snů, které se mi zdály opakovaně3118,34 %18,24 %  
ne, sny jsou jen výplodem naší fantasie a nic nesymbolizují2816,57 %16,47 %  
ne, nezajímá mě to2112,43 %12,35 %  
ano, zjišťuji si, co znamená každý můj sen42,37 %2,35 %  

Graf

9. Navštívili jste někdy kvůli svým snů psychologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy16094,67 %94,12 %  
ano, párkrát42,37 %2,35 %  
ano, jen jednou31,78 %1,76 %  
ano, navštěvuji ho pravidelně21,18 %1,18 %  

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11769,23 %68,82 %  
muž5230,77 %30,59 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 let5130,18 %30 %  
15 – 19 let4828,4 %28,24 %  
26 – 35 let3822,49 %22,35 %  
36 – 50 let169,47 %9,41 %  
51 – 70 let158,88 %8,82 %  
14 a méně let10,59 %0,59 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6437,87 %37,65 %  
středoškolské s maturitou6337,28 %37,06 %  
základní4023,67 %23,53 %  
středoškolské s výučním listem21,18 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 15 – 19 let:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se vám zdají sny?

2. Pamatujete si své sny?

3. Opakují se Vás sny?

4. Míváte noční můry?

5. Chtěli byste mít možnost ovlivnit, o čem se vám zdá?

6. Víte, co znamená pojem lucidní snění?

7. Myslíte si, že se do našich snů promítají naše prožitky a pocity z běžného dne?

8. Zkoušeli jste někdy zjistit, co Vaše sny znamenají?

9. Navštívili jste někdy kvůli svým snů psychologa?

10. Jaké je vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se vám zdají sny?

2. Pamatujete si své sny?

3. Opakují se Vás sny?

4. Míváte noční můry?

5. Chtěli byste mít možnost ovlivnit, o čem se vám zdá?

6. Víte, co znamená pojem lucidní snění?

7. Myslíte si, že se do našich snů promítají naše prožitky a pocity z běžného dne?

8. Zkoušeli jste někdy zjistit, co Vaše sny znamenají?

9. Navštívili jste někdy kvůli svým snů psychologa?

10. Jaké je vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Blažková, K.spánek a sny (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://63090.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.