Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnosti rozvoje vinařské turistiky v obci Strachotín

Možnosti rozvoje vinařské turistiky v obci Strachotín

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Řehák
Šetření:19. 03. 2010 - 19. 03. 2010
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:99 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jak jste se do Strachotína poprvé dostali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení6464 %64 %  
mám tu rodinu či přátelé2222 %22 %  
Internet1111 %11 %  
cestovní kancelář nebo cestovní agentura22 %2 %  
náhodně jsme projížděli11 %1 %  

Graf

2. Za jakou aktivitou či činností jste Strachotín navštívili, navštěvujete ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víno, vinobrání, období burčáku, svěcení vína7575 %75 %  
rekreace2626 %26 %  
cyklistika1111 %11 %  
turistika77 %7 %  
rybaření66 %6 %  

Graf

3. Jakou místní slavnost, akci jste ve Strachotíně navštívili, navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběr hroznů na podzim spojeny s ochutnávkou burčáku4971,01 %49 %  
svěcení vína v místním kostele s ochutnávkou mladých vín2231,88 %22 %  
krojované hody1521,74 %15 %  
hasičský, sokolský či maškarní ples68,7 %6 %  

Graf

4. Jakým dopravním prostředkem jste přicestovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto8989 %89 %  
vlak77 %7 %  
autobus66 %6 %  
kolo55 %5 %  
pěší chůze22 %2 %  

Graf

5. V jakém měsíci jste Strachotín navštívili, navštěvujete ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
říjen3333 %33 %  
prosinec1818 %18 %  
srpen1616 %16 %  
červen1313 %13 %  
září1313 %13 %  
celoročně1212 %12 %  
červenec1212 %12 %  
listopad88 %8 %  
leden44 %4 %  

Graf

6. Co Vám ve Strachotíně chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více možností, jak navštívit místní vinné sklepy s ochutnávkou či koupí místních vín (např. výstava vín, burčákové slavnosti, dny otevřených sklepů, svatomartinské víno)5555 %55 %  
obecní vinotéka s víny místních vinařů2020 %20 %  
informační centrum1919 %19 %  
opravna kol88 %8 %  
více ubytovací kapacity11 %1 %  

Graf

7. Zdá se Vám snadná dostupnost koupi místních vín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5353 %53 %  
ne4747 %47 %  

Graf

8. Jste spokojeni s kvalitou místních vín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9898 %98 %  
ne22 %2 %  

Graf

9. Jste spokojeni s cenou místních vín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano100100 %100 %  

Graf

10. Jaké další služby vinařské turistiky byste v obci Strachotín uvítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

drink - taxi

informační brožury o místních sklepech

lepší značení cyklostezek

nabídka a popis vín jednotlivých vinařů

nabídka na internetu

nabídka na internetu

půjčovna kol

večerní podnik

víno zdarma

11. Vrátíte se znovu do Strachotína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8181 %81 %  
možná1414 %14 %  
nevim44 %4 %  
ne11 %1 %  

Graf

12. Zde napište Vaše názory či připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chybí mi zde koupaliště

je tu moc krásně a máte tady samé dobré věci

je tu moc pěkně

nemám připomínky - spokojenost

není připomínek

příjemná a přátelská atmosféra

spokojenost

srdečné, laskavé a kamarádské chování místních

Strachotín je super na víkendové akce

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5151 %51 %  
žena4949 %49 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46-603535 %35 %  
26-352626 %26 %  
18-252020 %20 %  
36-451919 %19 %  

Graf

15. Co právě děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji7474 %74 %  
studuji1313 %13 %  
jiné 1111 %11 %  
jsem v důchodu22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Váš věk

  • odpověď 18-25:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji na otázku 15. Co právě děláte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste se do Strachotína poprvé dostali?

2. Za jakou aktivitou či činností jste Strachotín navštívili, navštěvujete ho?

3. Jakou místní slavnost, akci jste ve Strachotíně navštívili, navštěvujete?

4. Jakým dopravním prostředkem jste přicestovali?

5. V jakém měsíci jste Strachotín navštívili, navštěvujete ho?

6. Co Vám ve Strachotíně chybí?

7. Zdá se Vám snadná dostupnost koupi místních vín?

8. Jste spokojeni s kvalitou místních vín?

9. Jste spokojeni s cenou místních vín?

11. Vrátíte se znovu do Strachotína?

13. Vaše pohlaví

14. Váš věk

15. Co právě děláte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste se do Strachotína poprvé dostali?

2. Za jakou aktivitou či činností jste Strachotín navštívili, navštěvujete ho?

3. Jakou místní slavnost, akci jste ve Strachotíně navštívili, navštěvujete?

4. Jakým dopravním prostředkem jste přicestovali?

5. V jakém měsíci jste Strachotín navštívili, navštěvujete ho?

6. Co Vám ve Strachotíně chybí?

7. Zdá se Vám snadná dostupnost koupi místních vín?

8. Jste spokojeni s kvalitou místních vín?

9. Jste spokojeni s cenou místních vín?

11. Vrátíte se znovu do Strachotína?

13. Vaše pohlaví

14. Váš věk

15. Co právě děláte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řehák, M.Možnosti rozvoje vinařské turistiky v obci Strachotín (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6335.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.