Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Jaroš
Šetření:23. 03. 2010 - 30. 03. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pomocí vyplněných dotazníků bych chtěl zjistit, jaké znalosti mají respondenti o ochraně spotřebitele, o tom, jakými prostředky je ochrana spotřebitele zajišťována, kde mohou spotřebitelé najít informace týkající se tohoto tématu, jak celkově hodnotí úroveň ochrany potřebitele a co by pomohlo k jejímu zlepšení. Zda mají povědomí o existenci sdružení na ochranu spotřebitele a zda využívají jejich služby. Jestli se při nákupu zaměřují na značky kvality a které z nich znají; zda mají zkušenost s reklamováním
zboží a jaké výrobky jsou u spotřebitelů nejčastěji reklamovány.

Odpovědi respondentů

1. Co pro Vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana před nekvalitním zbožím, zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobku 5579,71 %80,88 %  
soubor právních norem 3449,28 %50 %  
kontrolní činnost kvality zboží a jeho ceny 2942,03 %42,65 %  
ochrana před klamavou reklamou 1826,09 %26,47 %  
nevím34,35 %4,41 %  

Graf

2. Kterým z následujících prostředků je podle Vás NEJVÍCE zajišťována ochrana spotřebitele v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce (ČOI)4869,57 %70,59 %  
zákony, vyhlášky811,59 %11,76 %  
Úřad na ochranu hospodářské soutěže710,14 %10,29 %  
nevím68,7 %8,82 %  

Graf

3. Znáte nějaká z následujících dobrovolných sdružení na ochranu spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení ochrany spotřebitelů České republiky (SOS)5985,51 %86,76 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST3956,52 %57,35 %  
Sdružení českých spotřebitelů2231,88 %32,35 %  
Spotřebitel.cz2231,88 %32,35 %  
Sdruženi pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele811,59 %11,76 %  
Středisko ochrany spotřebitele811,59 %11,76 %  
Asociace občanských poraden68,7 %8,82 %  

Graf

4. Znáte některý z těchto evropských systémů pro ochranu spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný z výše uvedených neznám3246,38 %47,06 %  
HACCP2942,03 %42,65 %  
RAPEX2333,33 %33,82 %  
Evropské sdružení spotřebitelských svazů68,7 %8,82 %  
Asociace evropských spotřebitelů57,25 %7,35 %  

Graf

5. Které z těchto značek kvality znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KlasA6188,41 %89,71 %  
Bio produkt4666,67 %67,65 %  
Czech made3753,62 %54,41 %  
Ekologický výrobek2840,58 %41,18 %  
Pečeť jakosti2637,68 %38,24 %  
Selský dvůr2130,43 %30,88 %  
QZ - zaručená kvalita1521,74 %22,06 %  
žádnou z výše uvedených značek neznám22,9 %2,94 %  

Graf

6. Máte osobní zkušenost s reklamováním zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5884,06 %85,29 %  
ne1115,94 %16,18 %  

Graf

7. O jaký druh zboží se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spotřební zboží4477,19 %64,71 %  
služba1424,56 %20,59 %  
potravinový výrobek814,04 %11,76 %  
jiné610,53 %8,82 %  

Graf

8. Jaký byl průběh reklamace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výměna zboží3052,63 %44,12 %  
neuznání reklamace v záruční lhůtě1424,56 %20,59 %  
vrácení peněz1322,81 %19,12 %  

Graf

9. Jak byste ohodnotil/a úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná4260,87 %61,76 %  
špatná1420,29 %20,59 %  
dobrá1318,84 %19,12 %  

Graf

10. Co by podle Vás NEJVÍCE pomohlo ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší informovanost2434,78 %35,29 %  
více kontrol obchodníků2231,88 %32,35 %  
větší součinnost orgánů1420,29 %20,59 %  
vyšší pokuty 913,04 %13,24 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3652,17 %52,94 %  
Žena3347,83 %48,53 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 293652,17 %52,94 %  
46 - 651724,64 %25 %  
30 - 451217,39 %17,65 %  
66 a více45,8 %5,88 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec3550,72 %51,47 %  
student1724,64 %25 %  
podnikatel811,59 %11,76 %  
důchodce57,25 %7,35 %  
nezaměstnaný (rovněž v domácnosti, na mateřské)45,8 %5,88 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání (s maturitou)3550,72 %51,47 %  
vysokoškolské vzdělání2130,43 %30,88 %  
vyšší odborné vzdělání710,14 %10,29 %  
základní vzdělání + vyučení68,7 %8,82 %  

Graf

15. Velikost místa, kde žijete je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100.000 obyvatel4260,87 %61,76 %  
1.001 - 10.000 obyvatel1014,49 %14,71 %  
do 1.000 obyvatel913,04 %13,24 %  
10.001 - 100.000 obyvatel811,59 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte nějaká z následujících dobrovolných sdružení na ochranu spotřebitele?

  • odpověď Občanské sdružení spotřebitelů TEST:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná na otázku 9. Jak byste ohodnotil/a úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

12. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 15 - 29:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 13. Jste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co pro Vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

2. Kterým z následujících prostředků je podle Vás NEJVÍCE zajišťována ochrana spotřebitele v ČR?

3. Znáte nějaká z následujících dobrovolných sdružení na ochranu spotřebitele?

4. Znáte některý z těchto evropských systémů pro ochranu spotřebitele?

5. Které z těchto značek kvality znáte?

6. Máte osobní zkušenost s reklamováním zboží?

7. O jaký druh zboží se jednalo?

8. Jaký byl průběh reklamace?

9. Jak byste ohodnotil/a úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

10. Co by podle Vás NEJVÍCE pomohlo ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele?

11. Jste?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jste?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Velikost místa, kde žijete je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co pro Vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

2. Kterým z následujících prostředků je podle Vás NEJVÍCE zajišťována ochrana spotřebitele v ČR?

3. Znáte nějaká z následujících dobrovolných sdružení na ochranu spotřebitele?

4. Znáte některý z těchto evropských systémů pro ochranu spotřebitele?

5. Které z těchto značek kvality znáte?

6. Máte osobní zkušenost s reklamováním zboží?

7. O jaký druh zboží se jednalo?

8. Jaký byl průběh reklamace?

9. Jak byste ohodnotil/a úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

10. Co by podle Vás NEJVÍCE pomohlo ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele?

11. Jste?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jste?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Velikost místa, kde žijete je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jaroš, M.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6453.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.