Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění komunálního odpadu

Třídění komunálního odpadu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Moravcová
Šetření:24. 03. 2010 - 31. 03. 2010
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění následující krátké ankety na téma: Třídění komunálního odpadu. Anketa je anonymní, získaná data budou sloužit jako podklady pro zpracování diplomové práce, která se týká produkce a nakládání s odpady. Své odpovědi vybírejte kliknutím vždy na jednu z nabízených variant odpovědí.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12095,24 %95,24 %  
Ne64,76 %4,76 %  

Graf

2. Otázka pro ty, kteří žijí v domě se zahradou: Kompostujete na své zahradě bioodpad? (Bioodpad = listí, tráva, piliny, odpady z ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky pečiva a obilnin, plevel…)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6984,15 %54,76 %  
Ne1315,85 %10,32 %  

Graf

3. Využívali byste zvláštní nádoby v obci, které by sloužily k třídění a odkádání bioodpadu, stejně jako je to u kontejnerů pro oddělený sběr plastů, papíru, skla a kartonů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7761,11 %61,11 %  
Ne2721,43 %21,43 %  
Nevím2217,46 %17,46 %  

Graf

4. Převážná část komunálního odpadu (tvořeného až ze 40 % bioodpadem) je ukládána na skládky. Víte, že se ČR zavázala v dohodě s EU množství skládkovaných bioodpadů snížit (a nakládat s ním tedy jiným způsobem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9776,98 %76,98 %  
Ano2923,02 %23,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad?

2. Otázka pro ty, kteří žijí v domě se zahradou: Kompostujete na své zahradě bioodpad? (Bioodpad = listí, tráva, piliny, odpady z ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky pečiva a obilnin, plevel…)

3. Využívali byste zvláštní nádoby v obci, které by sloužily k třídění a odkádání bioodpadu, stejně jako je to u kontejnerů pro oddělený sběr plastů, papíru, skla a kartonů?

4. Převážná část komunálního odpadu (tvořeného až ze 40 % bioodpadem) je ukládána na skládky. Víte, že se ČR zavázala v dohodě s EU množství skládkovaných bioodpadů snížit (a nakládat s ním tedy jiným způsobem)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad?

2. Otázka pro ty, kteří žijí v domě se zahradou: Kompostujete na své zahradě bioodpad? (Bioodpad = listí, tráva, piliny, odpady z ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky pečiva a obilnin, plevel…)

3. Využívali byste zvláštní nádoby v obci, které by sloužily k třídění a odkádání bioodpadu, stejně jako je to u kontejnerů pro oddělený sběr plastů, papíru, skla a kartonů?

4. Převážná část komunálního odpadu (tvořeného až ze 40 % bioodpadem) je ukládána na skládky. Víte, že se ČR zavázala v dohodě s EU množství skládkovaných bioodpadů snížit (a nakládat s ním tedy jiným způsobem)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Moravcová, P.Třídění komunálního odpadu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6506.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.