Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem studentů o doučování

Zájem studentů o doučování

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:peter novák
Šetření:14. 04. 2018 - 28. 04. 2018
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím všechny o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Pokud ve škole nerozumíte probírané látce, snažíte se tomu přijít na kloub sami, nebo raději sáhnete po možnosti doučování? Jak populární je tato činnost v Česku?

Dámy jistě prominou, že všechny otázky jsou formulovány v mužském rodě :-)

Odpovědi respondentů

1. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4671,88 %71,88 %  
ne1828,13 %28,13 %  

Graf

2. Pokud byste projevili zájem nechat se doučovat, kde byste hledali protistranu?

Lze vybrat více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes osobní kontakt4367,19 %67,19 %  
Na internetu2640,63 %40,63 %  
Nikde - snažil bych se látce porozumět sám1320,31 %20,31 %  
Na nástěnce (např. ve škole, v obchodě)812,5 %12,5 %  

Graf

3. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

Myslí se situace, kdy se lektor po celou dobu věnuje pouze jedné osobě, tj. buď Vám, nebo např. Vašemu synovi, dceři apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80 až 150 Kč3656,25 %56,25 %  
150 až 250 Kč1320,31 %20,31 %  
do 80 Kč1218,75 %18,75 %  
250 až 350 Kč23,13 %3,13 %  
450 až 600 Kč11,56 %1,56 %  

Graf

4. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY?

Myslí se situace, kdy se lektor po celou dobu věnuje pouze jedné osobě, tj. buď Vám, nebo např. Vašemu synovi, dceři apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80 až 150 Kč2539,06 %39,06 %  
150 až 250 Kč2234,38 %34,38 %  
250 až 350 Kč914,06 %14,06 %  
do 80 Kč69,38 %9,38 %  
450 až 600 Kč11,56 %1,56 %  
350 až 450 Kč11,56 %1,56 %  

Graf

5. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni VYSOKÉ ŠKOLY?

Myslí se situace, kdy se lektor po celou dobu věnuje pouze jedné osobě, tj. buď Vám, nebo např. Vašemu synovi, dceři apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150 až 250 Kč2234,38 %34,38 %  
250 až 350 Kč1625 %25 %  
80 až 150 Kč1218,75 %18,75 %  
350 až 450 Kč69,38 %9,38 %  
do 80 Kč46,25 %6,25 %  
450 až 600 Kč46,25 %6,25 %  

Graf

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za kurz jedné hodiny (tj. 60 minut) doučování v malé skupince cca 5 lidí?

Pro jednoduchost uvažujme pouze úroveň STŘEDNÍ ŠKOLY.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 80 Kč2640,63 %40,63 %  
80 až 150 Kč2234,38 %34,38 %  
150 až 250 Kč1117,19 %17,19 %  
250 až 350 Kč34,69 %4,69 %  
350 až 450 Kč23,13 %3,13 %  

Graf

7. Za předpokladu finanční náročnosti, kterou jste si sami zvolili v otázkách výše, preferovali byste spíš individuální nebo skupinovou výuku (u předmětů jako např. cizí jazyk nebo matematika)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální výuku5382,81 %82,81 %  
Nevím/je mi to jedno710,94 %10,94 %  
Skupinovou výuku46,25 %6,25 %  

Graf

8. V případě nemožnosti osobního setkání (např. příliš velkých nákladů na dopravu) – byli byste ochotni podstoupit např. doučování přes Skype?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale víc by mi vyhovovalo osobní setkání2234,38 %34,38 %  
určitě ne2234,38 %34,38 %  
nevím, zvažoval bych1625 %25 %  
ano, preferoval bych (např. z časových důvodů nebo kvůli větší pohodlnosti)46,25 %6,25 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4976,56 %76,56 %  
muž1523,44 %23,44 %  

Graf

10. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1523,44 %23,44 %  
Jihomoravský1117,19 %17,19 %  
Moravskoslezský710,94 %10,94 %  
Královéhradecký710,94 %10,94 %  
Ústecký69,38 %9,38 %  
Liberecký46,25 %6,25 %  
Olomoucký46,25 %6,25 %  
Vysočina34,69 %4,69 %  
Středočeský34,69 %4,69 %  
Zlínský11,56 %1,56 %  
Plzeňský11,56 %1,56 %  
Pardubický11,56 %1,56 %  
Jihočeský11,56 %1,56 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené/probíhající vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2640,63 %40,63 %  
Středoškolské s maturitou2234,38 %34,38 %  
Základní1421,88 %21,88 %  
Středoškolské bez maturity23,13 %3,13 %  

Graf

12. Máte-li jakékoliv další relevantní poznámky k dotazníku, můžete je napsat zde

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

měl jsem tu možnost zažít doučování, a to jak ze strany té, že mě doučovala osoba matematiku, tak jsem zažil i doučování já jako doučující (stejný předmět), a to jak osobně, tak i vzdáleným přístupem přes počítač. Dobrá zkušenost, k nezaplacení ...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za kurz jedné hodiny (tj. 60 minut) doučování v malé skupince cca 5 lidí?

  • odpověď do 80 Kč:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 80 Kč na otázku 3. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

2. Pokud byste projevili zájem nechat se doučovat, kde byste hledali protistranu?

3. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

4. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY?

5. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni VYSOKÉ ŠKOLY?

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za kurz jedné hodiny (tj. 60 minut) doučování v malé skupince cca 5 lidí?

7. Za předpokladu finanční náročnosti, kterou jste si sami zvolili v otázkách výše, preferovali byste spíš individuální nebo skupinovou výuku (u předmětů jako např. cizí jazyk nebo matematika)?

8. V případě nemožnosti osobního setkání (např. příliš velkých nákladů na dopravu) – byli byste ochotni podstoupit např. doučování přes Skype?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené/probíhající vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

2. Pokud byste projevili zájem nechat se doučovat, kde byste hledali protistranu?

3. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

4. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY?

5. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni VYSOKÉ ŠKOLY?

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za kurz jedné hodiny (tj. 60 minut) doučování v malé skupince cca 5 lidí?

7. Za předpokladu finanční náročnosti, kterou jste si sami zvolili v otázkách výše, preferovali byste spíš individuální nebo skupinovou výuku (u předmětů jako např. cizí jazyk nebo matematika)?

8. V případě nemožnosti osobního setkání (např. příliš velkých nákladů na dopravu) – byli byste ochotni podstoupit např. doučování přes Skype?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené/probíhající vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

novák, p.Zájem studentů o doučování (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://65172.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.