Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání

Vnímání

Zúčastněte se krátkého průzkumu o nakupování online
A vyhrajte jeden z 20 balíčků skvělé čokolády :-)

(konec vyplňování 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Terezie Pokorna
Šetření:03. 05. 2018 - 11. 05. 2018
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude sloužit k napsání praktické části v mé seminární práci. Předem děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-29 let7454,41 %54,41 %  
nad 40 let2619,12 %19,12 %  
30-39 let1813,24 %13,24 %  
do 18 let1813,24 %13,24 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9569,85 %69,85 %  
Muž4130,15 %30,15 %  

Graf

3. Kolik smyslů má člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-58461,76 %61,76 %  
64130,15 %30,15 %  
více118,09 %8,09 %  

Graf

4. Který smysl je u lidí nejrozvinutější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zrak8461,76 %61,76 %  
Hmat2719,85 %19,85 %  
Chuť139,56 %9,56 %  
Jiný96,62 %6,62 %  
Sluch21,47 %1,47 %  
Čich10,74 %0,74 %  

Graf

5. Od jakého věku si dítě začíná uvědomovat svou identitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 2-3. rokem6044,12 %44,12 %  
V průběhu prvního roku života4633,82 %33,82 %  
Okolo 4. roku1712,5 %12,5 %  
Od narození85,88 %5,88 %  
Později53,68 %3,68 %  

Graf

6. Můžeme vnímat i mimosmyslově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11080,88 %80,88 %  
Ne2619,12 %19,12 %  

Graf

7. Co znamená pojem selektivní vnímání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8361,03 %61,03 %  
Vnímám jen to co chci32,21 %2,21 %  
vyberove vnimani21,47 %1,47 %  
vnímám co chci, čemu přisuzuji důležitost10,74 %0,74 %  
Osoba vnímá jinak podněty, které ji zajímají a které naopak ne.10,74 %0,74 %  
vidíme/vnímáme jen to, co chceme10,74 %0,74 %  
tělo si vybere podněty které zpracovává a ostatní vypustí10,74 %0,74 %  
Clovek vnima jen to co chce resp. to co ocekava, ze bude vnimat.10,74 %0,74 %  
Zjednodušeně řečeno je to tak, že vnímáme pouze to, co chceme vnímat.10,74 %0,74 %  
nějaké odlišné od smyslů, druhotné10,74 %0,74 %  
nevědomý výběr mozkem toho, co smysly vnímají10,74 %0,74 %  
nevnímáme všechny stimuly bez rozlišení, uvědomujeme si jen zlomek podnětů10,74 %0,74 %  
vnímání jen některých podnětů10,74 %0,74 %  
výběr podnětů; pozornost10,74 %0,74 %  
výberové vnímanie10,74 %0,74 %  
Vnímání jen toho, co chci10,74 %0,74 %  
vnímání podstatného10,74 %0,74 %  
vnímání ovlivněno tím, co si přeji nebo chci vnímat10,74 %0,74 %  
Vnímání více toho, co se podvědomě vyhodnotí jako důležité10,74 %0,74 %  
vidím to ,co chci10,74 %0,74 %  
Vnímáme pouze část celku10,74 %0,74 %  
vyberu si, co vnímám10,74 %0,74 %  
Něčemu věnujeme pozornost, protože je to nějak zajímavější10,74 %0,74 %  
zaměřené na určitou vybranou věc10,74 %0,74 %  
výběr toho co budeme vnímat10,74 %0,74 %  
Vnímám to na co se zaměřím10,74 %0,74 %  
vnimame to, co vnimat chceme10,74 %0,74 %  
Vlastni10,74 %0,74 %  
xxx10,74 %0,74 %  
Připojení smyslů10,74 %0,74 %  
filtruju jen to, co chci vnímat10,74 %0,74 %  
vnímám jen to co chci, jen něco10,74 %0,74 %  
Výběr pouze některých informací10,74 %0,74 %  
Vnímání je ovlivněno tím, co člověk očekává nebo doufá že uvidí 10,74 %0,74 %  
Vnímání určitě věci a ostatní jde stranou.10,74 %0,74 %  
mimo10,74 %0,74 %  
vnímání ovlivněné vlastními očekáváními10,74 %0,74 %  
Zaměřené na určité podněty10,74 %0,74 %  
rozvinuté vnímání určitým smyslem10,74 %0,74 %  
příjem informací jedním smyslem10,74 %0,74 %  
vnímání jen něčeho, např. jen některých zvuků10,74 %0,74 %  
každý jedinec vnímá stejný podnět individuálně10,74 %0,74 %  
Rozdělené, určité vnímání 10,74 %0,74 %  
že vnímání je ovliněno vlastním očekáváním10,74 %0,74 %  
vnímáme jen něco10,74 %0,74 %  
ignorace vjemu ostatnich organu10,74 %0,74 %  
výběrové vnímání či naopak nevnímání10,74 %0,74 %  
vybíráme si jen to důležité10,74 %0,74 %  
Vnímáme jen něco, filtrujeme hluk "pozadí"10,74 %0,74 %  
konkrétní vnímání10,74 %0,74 %  
Vnímás jenom určité podněty10,74 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Kolik smyslů má člověk?

4. Který smysl je u lidí nejrozvinutější?

5. Od jakého věku si dítě začíná uvědomovat svou identitu?

6. Můžeme vnímat i mimosmyslově?

7. Co znamená pojem selektivní vnímání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Kolik smyslů má člověk?

4. Který smysl je u lidí nejrozvinutější?

5. Od jakého věku si dítě začíná uvědomovat svou identitu?

6. Můžeme vnímat i mimosmyslově?

7. Co znamená pojem selektivní vnímání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pokorna, T.Vnímání (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://65415.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.