Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste odpovědní studenti?

Jste odpovědní studenti?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Holánek
Šetření:08. 05. 2018 - 22. 05. 2018
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:25,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,      

dovoluji si Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k analýze veřejného povědomí a znalostí o problematice společensky odpovědných firem.

Dotazník je anonymní a veškeré získané informace budou použity ke školní práci v rámci předmětu Marketingový výzkum na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Vždy, prosím, zaškrtněte nejvhodnější odpověď. Předem Vám děkuji za čas věnovaný tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2586,21 %86,21 %  
ne413,79 %13,79 %  

Graf

2. Zúčastnil/a jste se v posledním roce dobrovolnické akce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1967,86 %65,52 %  
ano932,14 %31,03 %  

Graf

3. Co si představujete pod pojmem společenská odpovědnost firem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fair Trade a tak...15 %3,45 %  
Jakým dílem přispívají firmy na veřejné akce, životní prostředí atp.15 %3,45 %  
Odpovědnost firem za používání obalů na jejich produkty. Možnosti recyklace, použitých materiálů nebo používání papírových obalů z certifikovaných zdrojů atd.15 %3,45 %  
Starost o vlastní okolí (přírodu, lidi, město,...)15 %3,45 %  
Firma svému úspěchu vděčí svému okolí, proto by se o něj měla starat.15 %3,45 %  
Firmy, které fungují se souladem s životním prostředím.15 %3,45 %  
Méně plýtvání, vyhazování odpadků do moří,.. 15 %3,45 %  
Přispívání ke kulturnímu životu okolí a udržování životního prostředí.15 %3,45 %  
snaha vést firmu s ohledem na její vliv na okolní prostředí15 %3,45 %  
Aby firmy byly odpovědné za svůj provoz a případný odpad15 %3,45 %  
ostatní odpovědi -
Že přispívají na různé neziskové organizace, podporují regiony, školy a podobně
Snaha o zanechani co nejmensi eko stopy, snaha o genderovou a rasovou rovnost
...
Starost o své zaměstnance, možnost jejich zlepšování se ve svém oboru.
závazek firem chovat se zodpovědně k prostředí i společnosti
To ze dane firme zalezi na komunite a snazi se davat financni prostredky tam,.kde jsou efektivne vyuzity treba? :)
Eticke jednani spolecnosti, ke kteremu se spolecnosti zavazuji dobrovolne. Enviromentalni, Socialni a Ekonomicky pilir
Odpovědnost firem za svoje skutky a činy vůči společnosti
Firma si uvědomuje dopady své výroby na životní prostředí apod. a snaží se využívat ekologičtější formy výroby.
1050 %34,48 % 

Graf

4. Jak moc je pro Vás důležité, aby se firma chovala společensky zodpovědně? (zaškrtněte jednu odpověď)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité1760,71 %58,62 %  
ani - ani517,86 %17,24 %  
velmi důležité414,29 %13,79 %  
nedůležité13,57 %3,45 %  
nevím13,57 %3,45 %  

Graf

5. Ve které oblasti, by se firmy podle Vás měly chovat společensky odpovědně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jak důležitá je společenská odpovědnost firem pro následující skupiny lidí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak by se měly chovat chemické podniky ve srovnání s jinými podniky co se týče společenské odpovědnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více odpovědně než jiné podniky1451,85 %48,28 %  
Stejně odpovědně1348,15 %44,83 %  

Graf

8. Jak moc je důležité, aby se firma v následujících výrocích chovala společenský odpovědně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jak důležité jsou pro Vás následující akce z hlediska společenské odpovědnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Zaregistrovali jste společenskou odpovědnost u chemických podniků?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1765,38 %58,62 %  
ano623,08 %20,69 %  
ne311,54 %10,34 %  

Graf

11. Pokud ano, vyjmenujte, prosím, některé z těchto firem a jejich aktivitu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Unipetrol a Net4Gas-sponzoring studentských aktivit116,67 %3,45 %  
charitativí sbírka "Splněná přání" - Unipetrol 116,67 %3,45 %  
-116,67 %3,45 %  
ne116,67 %3,45 %  
Merck116,67 %3,45 %  
GlaxoSmithKline - top odpovedna firma 2017116,67 %3,45 %  

Graf

12. Domníváte se, že společensky odpovědné chování je pro firmu ekonomicky přínosné? (například větší zisk, lepší image, marketing/reklama zadarmo)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1973,08 %65,52 %  
nevím623,08 %20,69 %  
ne13,85 %3,45 %  

Graf

13. Uveďte, prosím, firmy, o kterých si myslíte, že se chovají společensky odpovědně.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IKEA225 %6,9 %  
IKEA, Lidl112,5 %3,45 %  
EtikButik - etická móda a veganská obuv, Mixit112,5 %3,45 %  
PBS Velká Bíteš, Lánik s.r.o.112,5 %3,45 %  
-112,5 %3,45 %  
nevím112,5 %3,45 %  
GlaxoSmithKline, Vodafone, O2, Lidl112,5 %3,45 %  

Graf

14. Jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1762,96 %58,62 %  
Muž1037,04 %34,48 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk? (let)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24623,08 %20,69 %  
25415,38 %13,79 %  
26415,38 %13,79 %  
2827,69 %6,9 %  
1627,69 %6,9 %  
2927,69 %6,9 %  
3313,85 %3,45 %  
2313,85 %3,45 %  
2013,85 %3,45 %  
1913,85 %3,45 %  
ostatní odpovědi 18
22
27,69 %6,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.17
Minimum:16
Maximum:29
Variační rozpětí:13
Rozptyl:10.75
Směrodatná odchylka:3.28
Medián:24.5
Modus:24

Graf

16. Kolik obyvatel má obec ze které pocházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší než 50 0001762,96 %58,62 %  
50 001 – 350 000518,52 %17,24 %  
nad 350 001518,52 %17,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Holánek, P.Jste odpovědní studenti? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://65462.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.