Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělání

Vzdělání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Omar Levi
Šetření:11. 05. 2018 - 23. 05. 2018
Počet respondentů:225
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Tento dotazník vzniká pro sociologický výzkum zaměřený na vzdělání. Budu velice rád, pokud přispějete jeho vyplněním ke zjištění potřebných poznatků.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16673,78 %73,78 %  
muž5926,22 %26,22 %  

Graf

2. Jaký je váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let10345,78 %45,78 %  
16-20 let4921,78 %21,78 %  
31-40 let4419,56 %19,56 %  
50+ let167,11 %7,11 %  
10-15 let135,78 %5,78 %  

Graf

3. Jaké je vaše pracovní zařazení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem student10848 %48 %  
jsem zaměstnaný8939,56 %39,56 %  
jsem osobou samostatně výdělečně činnou135,78 %5,78 %  
jsem nezaměstnaný94 %4 %  
jsem důchodce62,67 %2,67 %  

Graf

4. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8939,56 %39,56 %  
středoškolské s maturitou7834,67 %34,67 %  
základní5223,11 %23,11 %  
středoškolské bez maturity s výučním listem62,67 %2,67 %  

Graf

5. Jaký typ školy preferujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní škola20088,89 %88,89 %  
soukromá škola2511,11 %11,11 %  

Graf

6. Jste pro podporu učebních oborů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21294,22 %94,22 %  
ne135,78 %5,78 %  

Graf

7. Jste pro povinný poslední rok ve školce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14865,78 %65,78 %  
ne7734,22 %34,22 %  

Graf

8. Jste pro podporu předškolního vzdělávání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19486,22 %86,22 %  
ne3113,78 %13,78 %  

Graf

9. Myslíte si že je vzdělanost v ČR dostatečná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12656 %56 %  
ano9944 %44 %  

Graf

10. Myslíte si že jsou školy v ČR dostatečně vybavené ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14464 %64 %  
ano8136 %36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je vaše pracovní zařazení ?

  • odpověď jsem student:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-15 let na otázku 2. Jaký je váš věk ?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 let na otázku 2. Jaký je váš věk ?

4. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

  • odpověď základní:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-15 let na otázku 2. Jaký je váš věk ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví ?

2. Jaký je váš věk ?

3. Jaké je vaše pracovní zařazení ?

4. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

5. Jaký typ školy preferujete ?

6. Jste pro podporu učebních oborů ?

7. Jste pro povinný poslední rok ve školce ?

8. Jste pro podporu předškolního vzdělávání ?

9. Myslíte si že je vzdělanost v ČR dostatečná ?

10. Myslíte si že jsou školy v ČR dostatečně vybavené ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví ?

2. Jaký je váš věk ?

3. Jaké je vaše pracovní zařazení ?

4. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

5. Jaký typ školy preferujete ?

6. Jste pro podporu učebních oborů ?

7. Jste pro povinný poslední rok ve školce ?

8. Jste pro podporu předškolního vzdělávání ?

9. Myslíte si že je vzdělanost v ČR dostatečná ?

10. Myslíte si že jsou školy v ČR dostatečně vybavené ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Levi, O.Vzdělání (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://65495.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.