Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volný čas a příroda

Volný čas a příroda

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dennis Čiliak
Šetření:26. 09. 2018 - 10. 10. 2018
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


v rámci projektu na český jazyk se snažím zjistit nakolik si lidé váži přírody a jakou roli hraje ve volném čase. Výsledky využiji ve své práci a budou volně přístupná na této stránce.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jak často trávíte svůj volný čas v přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Více jak jednou týdněotázka č. 2, Jednou do týdněotázka č. 2, Více jak jednou do měsíceotázka č. 2, Jednou do měsíceotázka č. 2, Několikrát do rokaotázka č. 2, Vůbecotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak jednou týdně5035,21 %35,21 %  
Jednou do týdně4128,87 %28,87 %  
Více jak jednou do měsíce2416,9 %16,9 %  
Několikrát do roka1711,97 %11,97 %  
Jednou do měsíce96,34 %6,34 %  
Vůbec10,7 %0,7 %  

Graf

2. Jakou aktivitu provozujete v přírodě nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší turistiku10574,47 %73,94 %  
Cyklistiku1510,64 %10,56 %  
Jinou1510,64 %10,56 %  
Zimní sporty42,84 %2,82 %  
Vodní turistiku (vodáctví)21,42 %1,41 %  

Graf

3. Podnikáte tuto aktivitu právě kvůli přírodě, tedy má pro vás okolní příroda význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7351,77 %51,41 %  
Spíše ano5539,01 %38,73 %  
Spíše ne117,8 %7,75 %  
Ne21,42 %1,41 %  

Graf

4. Jaká je dosažitelnost přírody (Les, Národní Park, CHKO, atd.) z vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěšky9466,2 %66,2 %  
Autem1913,38 %13,38 %  
Na kole1711,97 %11,97 %  
Veřejnou dopravou128,45 %8,45 %  

Graf

5. Jaký je váš vztah k přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný12185,21 %85,21 %  
Spíše kladný1611,27 %11,27 %  
Je mi to jedno42,82 %2,82 %  
Spíše negativní10,7 %0,7 %  

Graf

6. Zapojil/a jste se nebo se zapojujete do akcí k ochraně přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8559,86 %59,86 %  
Ano5740,14 %40,14 %  

Graf

7. Myslíte si, že lidé navštěvují přírodu stále méně často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4934,51 %34,51 %  
Spíše ne4430,99 %30,99 %  
Ano3726,06 %26,06 %  
Ne128,45 %8,45 %  

Graf

8. Myslíte si, že častější navštěvování přírody přispívá k lepšímu vztahu k přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7854,93 %54,93 %  
Spíše ano4531,69 %31,69 %  
Spíše ne1711,97 %11,97 %  
Ne21,41 %1,41 %  

Graf

9. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12084,51 %84,51 %  
Muž2215,49 %15,49 %  

Graf

10. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 306042,25 %42,25 %  
15 – 205035,21 %35,21 %  
31 – 401812,68 %12,68 %  
Starší než 5085,63 %5,63 %  
41 – 5064,23 %4,23 %  

Graf

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5538,73 %38,73 %  
Středoškolské5438,03 %38,03 %  
Základní3323,24 %23,24 %  

Graf

12. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pod 5 000 obyvatel4330,28 %30,28 %  
5 000 – 50 000 obyvatel3927,46 %27,46 %  
Nad 1 000 000 obyvatel2316,2 %16,2 %  
50 000 – 100 000 obyvatel2215,49 %15,49 %  
100 000 – 1 000 000 obyvatel1510,56 %10,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Zapojil/a jste se nebo se zapojujete do akcí k ochraně přírody?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 000 – 1 000 000 obyvatel na otázku 12. Bydliště:

10. Kolik vám je let?

  • odpověď 15 – 20:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často trávíte svůj volný čas v přírodě?

2. Jakou aktivitu provozujete v přírodě nejčastěji?

3. Podnikáte tuto aktivitu právě kvůli přírodě, tedy má pro vás okolní příroda význam?

4. Jaká je dosažitelnost přírody (Les, Národní Park, CHKO, atd.) z vašeho bydliště?

5. Jaký je váš vztah k přírodě?

6. Zapojil/a jste se nebo se zapojujete do akcí k ochraně přírody?

7. Myslíte si, že lidé navštěvují přírodu stále méně často?

8. Myslíte si, že častější navštěvování přírody přispívá k lepšímu vztahu k přírodě?

9. Jaké je vaše pohlaví?

10. Kolik vám je let?

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často trávíte svůj volný čas v přírodě?

2. Jakou aktivitu provozujete v přírodě nejčastěji?

3. Podnikáte tuto aktivitu právě kvůli přírodě, tedy má pro vás okolní příroda význam?

4. Jaká je dosažitelnost přírody (Les, Národní Park, CHKO, atd.) z vašeho bydliště?

5. Jaký je váš vztah k přírodě?

6. Zapojil/a jste se nebo se zapojujete do akcí k ochraně přírody?

7. Myslíte si, že lidé navštěvují přírodu stále méně často?

8. Myslíte si, že častější navštěvování přírody přispívá k lepšímu vztahu k přírodě?

9. Jaké je vaše pohlaví?

10. Kolik vám je let?

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čiliak, D.Volný čas a příroda (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66202.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.