Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace žen na trhu práce

Diskriminace žen na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Korálová
Šetření:05. 11. 2018 - 22. 12. 2018
Počet respondentů:333
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé absolventské práce: "Diskriminace žen na trhu práce."

Předem děkuji za vyplnění,

Pavlína Korálová

 

 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let19759,16 %59,16 %  
31-40 let5416,22 %16,22 %  
41-50 let3811,41 %11,41 %  
30-40 let298,71 %8,71 %  
40-50 let154,5 %4,5 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání16148,35 %48,35 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou/bez maturity13741,14 %41,14 %  
Vyšší odborné vzdělání216,31 %6,31 %  
Základní vzdělání144,2 %4,2 %  

Graf

3. V současné době jsem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaná22868,47 %68,47 %  
Studentka7221,62 %21,62 %  
Na mateřské nebo rodičovské dovolené4613,81 %13,81 %  
Nezaměstnaná154,5 %4,5 %  
Invalidní důchodkyně103 %3 %  

Graf

4. Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná19558,56 %58,56 %  
Vdaná12036,04 %36,04 %  
Rozvedená103 %3 %  
Vdova82,4 %2,4 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21564,56 %64,56 %  
ano11835,44 %35,44 %  

Graf

6. Víte, co znamená pojem diskriminace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano32798,2 %98,2 %  
ne61,8 %1,8 %  

Graf

7. V případě, že jste odpověděla na otázku číslo 6 ano, tak prosím stručně popište diskriminaci.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Vyloučení z jistych norem, vyloučení

- negativní rozlišování lidí, odepření práva jedince z nějakého důvodu

"Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince."

"škatulkování" bez ohledu na schopnosti konkrétního člověka

"Znevýhodnění" na základě rasy, pohlaví, věku... čehokoliv

Ano

ano - znevýhodnění

Bez zjevné příčiny upřednostnění někoho jiného, ačkoliv mám třeba lepší výsledky

cílené zvýhodnění podle různých znaků

člověku jsou upírány práva na základě jeho pohlaví, barvy pleti atd

Davani prednosti muzům pred zenami.

Dávání přednosti druhému pohlaví.

Diskriminace - termín označující nějaké rozlišování

Diskriminace - znevýhodněný např. člověka ve společnosti, chování k němu jiné než k ostatním

diskriminace je jev, pri kterem dochazi k omezování nebo k nerovnému přístupu k vybranej skupine jedincu

Diskriminace je negativní jednání s druhými a jejich odmítání na základě předsudků a domněnek ohledně jejich věku, pohlaví, rasy, náboženství atd. bez ohledu na jejich skutečný charakter a schopnosti.

diskriminace je nerovné zacházení na základě odlišnosti

Diskriminace je pojem označující nějaké odlišnosti.Nejčastěji se používá ve významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti jedince.

Diskriminace je rozlišování jedince bez ohledu na jeho um.

Diskriminace je rozlišování na základě zvoleného kritéria.

Diskriminace je rozlišování v negativním slova smyslu na základě pohlaví, rasy, náboženství, atd.

Diskriminace je stav,kdy dochází k utlačování jedince,skupiny lidí.Dochází u ní k upírání práv např.kvůli náboženství,rase, pohlaví,politickému přesvědčení nebo věku

Diskriminace je znevýhodnění určité osoby nebo skupiny osob vůči ostatním. Např. při obsazování pracovního místa dostane přednost muž před ženou přesto, že žena má pro práci lepší předpoklady.

diskriminace je znevýhodňování někoho, ať už pro nejčastěji se asi v praxi setkáme s diskriminací v souvislosti s věkem a pohlavím. Např. pokud je Vám 25, dostudovala jste VŠ, rok někde pracovala a vdala jste se před pár měsíci, je tady jistá možnost, že si vás nebudou chtít vzít do firmy jednoduše proto, že jim za rok a půl odejdete na mateřskou.

diskriminace je zvýhodňování nekoho (neceho) oproti nekomu (necemu) zeny jsou znevyhodneny v praci maji nizzsi financni ohodnoceni nez muzi na stejne pozici, myslim tim zakladni plat a ne premie

Diskriminace je, dle mého, omezené možností dané osoby na základě věku, dítěte

Diskriminace znamená odlišovat, rozlišovat takže je to nějaké odlišení které většinou nese negativní kontext.

Diskriminace znamená utlačování určité skupiny

Diskriminace znamená, že určitá jiná menšina (skupina, ... má nevýhody, popřípadě je šikanovaná.

dost vadí, že jsem ve věku, kdy bych mohla mít děcka, i když je z duše nenávidím, tak stejně jsem v tom věku a hotovo, taky, to že člověk nešuká s nadřízeným, tak to pak má v práci dost těžký

Hlavně při hledání práce na zkrácený poměr. V podstatě nikoho nezajímá, že musíte odvézt a přivézt dítě ze školy.

ide o znevýhodnenie skupín ľudí na základe spoločných čŕt. napr. črta : ženské pohlavie skupina: ženy znevýhodnenie: nižší plat, príp. na výbere uprednostia mužského uchádzača

Já to vím ale neumím to říct.

Jakékoliv znevýhodnění mé osoby oproti ostatním, např. stejně vzdělaným osobám

je to odlišné zacházení např. v zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, národnosti, vzdělání ...

Je to situace kdy je žena vědomě podcenovana

Je to termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince.

je to vlastně negativní forma chování na základě odlišnosti určité skupiny obyvatelstva (například diskriminace žen je, když například ženy mají nižší plat za stejnou práci jako muži nebo když jim jsou upírána nějaká práva).

Jedinec nebo skupina, která je utlačovaná, trápená a dostává se jí horšího zacházení, než ostatním.

Jedinec, který nemá stejná práva jako ostatní

Jina mzda, složitější karierni postup, prefewrnce pri výběru zaměstnanců

Když je něco/nekdo nadřazován nad ostatní, většínou nejaké skupina

když je někdo druhými znevýhodněn kvůli svému pohlaví, věku, barvy pleti, vyznání apod.

Když je někdo negativně hodnocen, podceňován nebo utiskován na základě pohlaví, vzhledu, sex. orientace, apod.

Když je někomu zabráněno v nejake činnosti pouze na základe pohlaví, barvy pleti atd.

když jsem porovnána s někým, kdo je srovnatelně vzdělaný, zkušený, práceschopný a je se mnou zacházeno méně výhodně jen proto, že ten druhý je muž a já žena (dostane vyšší plat, funkci apod.)

Když mě nevzali do práce jen proto, že jsem žena a když mi řekli, že nic neumím jen proto, že ženské nic neumí (technický obor).

Když se někdo nadřazuje jinému člověku, kterého pokládá za slabšího jedince např. kvůli pohlaví, rase, národnosti, vzhledu...

Kolem 4.

menší platové ohodnocení, nemožnost vykonávat stejnou práci jako muži, pokud na to mám vzdělání nebo fyzickou odolnost

Nadávat někomu za to, že je jiný než on

např. dojem zaměstnavatele, že žena nemůže jezdit na služební cesty přes noc, protože má malé děti nebo a nemusí být proto vybrána na pracovní pozici

něco jako ponížení např.proto,že mám děti a nejsem chlap

něco jako závist - nešťastný údiv nad možnostmi druhých

nedodržování stejných práv vůči určité skupině osob

nefér chování k lidem na základě jejich pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace, rasy, nebo čehokoliv odlišného

Nefér zacházení jenom proto, že jsem... (žena, Rom, mám malé děti apod.) na základě předsudků o dané skupině.

Neférové zacházení s určitým jedincem, na zaklade jeho vzhledu, pohlaví, rasy, apod.

negativní chování vůči někomu či dokonce jeho odmítání jen na základě jeho pohlaví/věku/rosinného stavu/fyzického vzhledu atd.

Negativní postoj k někomu na základě nějaké odlišnosti (pohlaví, rasa, věk apod.)

negativní rozlišování osob

Někdo je upřednostňován před jiným

nemohu dělat to, co bych ráda, ale to, co mi někdo umožní

Neopodstatněně nastavené různé podmínky (na trhu administrativní práce například na základě pohlaví).

nepřznání všem stejných práv na základě jejich víry, názorů, rasy, pohlaví, ...

Nerovná šance k dosažení stejného cíle - v tomto případě zaměstnání, plat...

Nerovné chování

nerovné podmínky, z(ne)výhodňování na základě pohlaví, nebo z rasových, náboženských nebo jiných důvodů.

Nerovné postavení.

Nerovné zacházení

nerovne zachazeni s osobou na zaklade odlisneho pohlavi, orientace, vyznani, barvy kuze, atd.

Nerovné zachazeni z důvodu pohlaví, rasy, sexuální orientace, vyznání, víry, politickych nazoru apod.

Nerovnoprávnost, čili muži neuznávají ženy jako plnohodnotné kolegy.

Nerovnopravnost, znevýhodnění ve společenství

nerovnost různých skupin lidí (jedna skupina má více/méně práv či možností než druhá)

nerovnost, omezení nebo znevýhodnění určité skupiny ve společnosti

nerovnost, upření práv

Nerovný přístup

Nesnášenlivost vůči určité vlastnosti.

nespravedlivé omezování

nespravedlivé podmínky pro různé skupiny

Nespravedlivé znevýhodňování

Nespravedlivé znevýhodňování obzvláště kvůli příslušnosti k nějaké skupině

Nespravedlnost, buzerace

nestejné podmínky např. kvůli dětem, věku, rase, vyznání, pohlaví

odlišný přístup k jedinci na základě jeho příslušnosti k nějaké skupině

odpírání rovných příležitostí na základě nějaké neměnné vlastnosti (pohlaví, rasa, sexuální orientace,...).

Odsuzovani za odlisnost... Brani ohledy na pohlavi apod..

omezení jedince či skupiny osob, které mají stejné znaky (pohlaví, věk, náboženství, rasa, sexualita, ...)

omezení, nestejna práva jako u ostatnich

Omezený přístup ke vzdělání, zaměstnání či jiným výhodám z důvodu vrozených vlastností jako pohlaví, barva pleti, věk aj.

omezovani

Omezování něčích práv z důvodu, že je např. tělesně postižený, jiné rasy než okolí, pohlaví atd.

Omezování práv nebo příležitostí člověka (nebo jiné negativní chování k takovému člověku) na základě jeho (i jen vnímané) příslušnosti ke specifické skupině (genderové, věkové, etnické, náboženské apod.).

Osobně jsem se setkala s diskriminací, kdy mi bylo řečeno, že místo pro mne není vhodné jelikož jsem moc mladá a mohla bych mít brzy děti a odešla bych a museli by hledat náhradu, když už jsem děti měla, ptali se zda mám děti a když jsem odpověděla, že ano jedno, tak byl problém, že bych mohla chtít druhé, další se dokonce ptal na rovinu zda mám partnera a zda plánujeme děti.A když máte dvě děti, máte praxi tak byste mohla mívat často paragraf a pak jste stará nebo by byl na danou pozici lepší muž.

ošahávání

Podmínky horší než standard, různé chování k různým osobám na základě pohlaví nebo zařazení do sociální třídy.

Pojem, který je překládán do slova rozlišovat. Tedy odepření práva jednotlivci z důvodu národnosti/pohlaví/etnické příslušnosti/náboženského vyznání/sexuální orientaci/věku a je vlastně nepřípustná.

Pokus vyčleňovat někoho

Popsala bych to asi jako silné znevýhodňováni.

Pozitivní deskriminace - zvýhodnění Negativní diskriminace - znevýhodnění

protěžování určité skupiny lidí

přehlížení určité skupiny, zvýhodňování jiných skupin

převažování práv jednoho z pohlaví, nebo barvy obličeje, země původu atp.

přidělování horších podmínek sociálních/pracovních/atd pro určitou sociální skupinu

Půlnoční rituály na Azorských ostrovech

rolišování lidí bez ohledu na jeho schopnosti

rozdílné možnosti, neobjektivní hodnocení,...

Rozdílné zacházení na základě zákonem definovaného kritérie, zejména pohlaví, rasa, sexuální orientace, ...

rozlišování

rozlišování - např. mezi mužem a ženou. Stejná pracovní pozice a muž má vyšší finanční ohodnocení.

Rozlišování / upozorňování na rozdíly v oblastech, které neurčují schopnosti či "kvalitu" člověka - pohlaví, rasa, velikost...

Rozlišování či znevýhodnění lidí podle kritérií jiného člověka.

Rozlišování jedinců na základě jejich příslušnosti k pohlaví, sociální vrstvě, nebo jakékoliv jiné skupině. I když se tento pojem často používá v souvislosti s negativní diskriminací, existuje samozřejmě i diskriminace pozitivní.

rozlišování lidí bez ohledu na jeho schopnosti

Rozlišování lidí na základě například příslušnosti k pohlaví, náboženské skupině, menšině a tak dále a jejich znevýhodňování.

Rozlišování lidí na základě nějaké ,,vlastnosti,, (např. věk, pohlaví, sexuální orientace, rasa) bez ohledu na schopnost jedince, často s převládajícím negativním názorem.

rozlišování mužů a žen z pohledu pracovních pozic, sportu apod.

rozlišování, přisuzování charakteristik, nestejné požadavky či práva

rozlišování, utiskování, omezování

Rozlišování. Většinou mívá negativní konotaci.

různé sociální a finanční podmínky na konkrétní pracovní pozici mezi ženou a mužem

Stereotypní vnímání určitých osobních a sociálních charakteristik dané osoby, a negativní vnímání až restrikce na základě nich.

stručně nerovné zacházení na základě irelevantního parametru, jako např. pohlaví, rasy, národnosti, sexuální orientace, náboženství, politického názoru apod.

systematické znevýhodňování bez objektivního důvodu

to je když někdo zneužívá svého postavení a nepříjme třeba ženu po rodičáku na pozici, ale veme místo ní mladou bez závazku, nebo muže

Třeba upřednostnění žen, které již mají děti, oproti bezdětným ženám kolem třicítky, že strachu, že krátce po nástupu odejdou na mateřskou.

Účelné neférove jednání (nestejné podmínky pro všechny).

udělování výhod v pozitivním nebo negativním smyslu

upírání práv, možností, výhod apod. na základě hodnocení dle rasy, pohlaví, náboženství apod.

upirani prilezitosti na zaklade predsudku/skatulkovani, znevyhodnovani vetsinou minoritni skupiny lidi

Upírání příležitostí nebo negativní přístup na záhladě faktoru jako je pohlaví, rasa nebo sexuální orientace

Uprednostnovani

Upřednostňování jedné skupiny a zároveň utlačování jiné na základě nepodstatných věcí, např. barva pleti nebo pohlaví

Upřednostňování jednoho či více lidi oproti jednomu či skupině lidi.

Upřednostňování jistých skupin na úkor jiných

Upřednostňováni jsou např. muži...

upřednostňování kohokoliv na úkor někoho, kdo se liší, vybočuje, i přesto, že má lepší kvalifikaci nebo je pro pro práci vhodněší.

Upřednostňování mužů

Upřednostňování nějaké skupiny - ať už genderové, věkové, atd. na úkor jiné skupiny.

Upřednostňování určité skupiny lidí před jinou

Upřednostňování určité skupiny lidí před jinou.

Upřednostňování určité skupiny lidí před jinou. Odmítání přijmutí určité skupiny do společnosti (rodina, zaměstnání, škola, kolektiv, bydlení).

Upřednostňování určité skupiny nad jinými.

Upřednostňování většiny a

Upřednostňuje jednoho typu lidí

určování odlišných podmínek na základě nějakého jevu, který protistraně vadí (např. že nejsem muž)

utiskování určité skupiny lidí (popř. jednotlivce)

utlačování

Utlačování dané skupiny, jedince

Utlačování menšin, práv aj.

Utlačování něčeho

Utlačování skupiny lidí

utlačování určité skupiny

utlačování určité skupiny obyvatel

utlačování, vytěsňování z kolektivu, okolí...

Utlačování, znevažování, nerovné postavení

Utlačování/znehodnocování určité skupiny - žen/menšin ve společnosti ...

útlak jedné "skupiny" na úkor jiné/jiných

V mojí práci nepracuje ani jedna žena na vedoucí pozici

V pracovním prostředí se jedná o znevýhodnění či vyřazení zaměstnance (uchazečky) z kolektivu na základě většinou subjektivních pohnutek. Ať už jde o povýšení, přijetí nebo celkově chod ve firemní společnosti. Jde o nefér jednání, které může hraničit až s šikanou.

V případě, že jsem odpověděla ANO- vím, co ten pojem znamená

V tomto případě dostávají ženy se stejným vzděláním za stejnou práci méně než muži.

Vědomé či nevědomé upírání práv

vědomé podceňování a nerovnost vůči určité osobě

vím to a není třeba popisovat

Vyloučení na základě nezákonných a nerovných faktorů

vyloučení osoby ze skupiny kvůli určitému důvodu (náboženství, pohlaví, barva pleti, věk...)

vyloučení z něčeho

vymezování se vůči lidem, z nějakého důvodu (pohlaví, rasa, barva pleti...)

Vynechávání a stálé odmítání žen

vyřazování osoby z určitého okruhu lidí na základě jejího stavu, pohlaví, věku, národnosti...

Z mnoha možných důvodů vztah k jednotlivci či skupině horší než k ostatním jednotlivcům či jiným skupinám

zacházení s určitou osobou méně příznivě než s jinou na základě pohlaví, národnosti, barvy, jazyka atd atd

záměrné utlačování jedné skupiny lidí

Znehodnocování nějaké skupiny, například žen, ale i ženy mohou být diskriminantní vůči mužům. Dále hraje roli například věk, rasa, náboženství atd.

znevazovani na zaklade neovlivnitelneho priznaku

Znevýhodněni

znevýhodnění

znevýhodnění

znevýhodnění

Znevýhodnění

znevýhodnění

Znevýhodnění

Znevýhodnění

Znevyhodneni ...

Znevyhodneni cloveka z duvodu pohlavi, rasy, nabozenstvi, veku....

Znevýhodnění dané skupiny vůči ostatním - neshodné podmínky

znevýhodnění dle věku, rasy, pohlaví

Znevýhodnění jedince nebo skupiny lidí na základě pohlaví, věku, rasové nebo náboženské příslušnosti

znevýhodnění jedné skupiny vůči ostatním

Znevýhodnění kvůli něčemu,co nemohu ovlivnit,a nemá to vliv na me dovednosti a schopnosti

Znevýhodnění kvůli věku, pohlaví, víře...

Znevýhodnění na základě (neobjektivních) předsudků vzhledem k rase, náboženství, pohlaví, sociálnímu statutu, národnosti, věku, mateřství, zdravotnímu omezení...

Znevýhodnění na základě nějakého faktoru jako je např. rasa, sexuální orientace, věk,...

znevýhodnění na základě nějakého faktoru, např. pohlaví, věk, barva pleti, náboženství

Znevýhodnění na základě pohlaví nebo jiného s výkonem povolání nesouvisejícího znaku

znevýhodnění na základě pohlaví, věku, sexuální orientace,...

znevýhodnění na základě předsudků

Znevýhodnění např.na trhu práce.

znevýhodnění nějaké skuipny lidí

Znevýhodnění nějaké skupiny lidí, se společnými znaky oproti jiné

znevýhodnění někoho na základě jeho příslušnosti k určité skupině

znevyhodnění oproti ostatním

Znevýhodnění osoby nebo skupiny osob oproti jiným. Ať už je to diskriminace kvůli pohlaví, původu,...

Znevýhodnění osoby vůči ostatním

znevýhodnění pramenící z neobjektivního důvodu.

znevýhodnění různých skupin lidí ve všech možný oblastech života

Znevyhodneni urcite skupiny na zaklade jistych faktoru (napr. vek, rasa, pohlavi, soc. status ...)

znevýhodnění určité části obyvatelstva

znevýhodnění určité rasy, barvy pleti, pohlaví

Znevýhodnění určitě skupiny

Znevýhodnění určité skupiny lidí bez podstatného důvodu

znevýhodnění určité skupiny lidí kvůli rase, pohlaví atd.

znevýhodnění určité skupiny lidí pro jinak běžné jevy, např. vyšší věk, ženské pohlaví, matky apod.

Znevýhodnění určité skupiny osob.

Znevýhodnění z důvodu pohlaví, věku, náboženství, sex orientace a podobně

Znevyhodneni z ruznych duvodu napr. vek, barva pleti, pohlavi atd.

Znevýhodňování

Znevyhodnovani

znevýhodňování

znevýhodňování

Znevýhodňování

Znevýhodňování

znevýhodňování bez racionálních základů

znevýhodňování člověka nebo určité skupiny lidí před ostatními

znevýhodňování jedince či skupiny jedinců

znevýhodňování jedné či vícero "stran" před ostatními

Znevýhodňování jedné skupiny lidí na úkor druhé

znevýhodňování jedné skupiny lidí oproti jiné. V tomto případě znevýhodňování žen na trhu práce oproti mužům.

Znevýhodňování na základě neobjektivních kritérií? Nevím :)

Znevýhodňování na základě příslušnosti k nějaké skupině.

znevýhodňování někoho na základě rasy, pohlaví, barvy pleti...

znevýhodňování některých osob na základě jejich pohlaví, sex. orientace, věku, rasy nebo dalších charakteristik

Znevýhodňování osob na základě nějaké rozdílnosti (pohlaví, věk, náboženství,...).

Znevyhodnovani osoby na zaklade pohlavi, veku, sexualni orientace, etnicke prislusnosti, narodnosti, atd.

znevýhodňování osoby/skupiny osob na základě pohlaví, rasy, náboženství. ...

Znevýhodňování ostatních na základě barvy kůže, původu, vyznání, pohlaví, ATP.

Znevýhodňování skupiny lidí

znevýhodňování skupiny lidí na základě jejich pohlaví/národnosti/barvě pleti/vzdělání atd atd

znevyhodnovani urcite skupiny lidi

Znevyhodnovani urcite skupiny lidi na zaklade nejake vlastnosti nebo charakteristiky, napr. veku, pohlavi, vzhledu...

Znevyhodnovani urcite skupiny lidi z ruznych duvodu

znevýhodňování určité osoby/osob vůči ostatním kvůli něčemu (např. sexuální orientace, barva pleti, národnost, gender, věk, ...)

Znevýhodňování určité skupiny lidí

znevýhodňování určité skupiny lidí

Znevýhodňování určité skupiny lidí (ať už na základě jejich rasy, názorů, pohlaví či věku).

znevýhodňování určité skupiny obyvatelstva

Znevýhodňování určité skupiny osob v určité situaci

Znevýhodňování určité skupiny osob.

Znevýhodńování určité skupiny osob.

znevýhodňování určitého jedince či skupiny

Znevýhodňování určitého jedince vůči ostatním - například nerovnost platů, zvýhodňování tmavých menšin atp.

Znevýhodňování určití skupiny lidí na základě jejich pohlaví, barvy pleti, etnické příslušnosti, atd.

Znevyhodnovani, horší ocenění

Znevýhodňování, znerovnoprávňování nějaké skupiny obyvatel

Znevýhodňování. Např. upřednostnění mužského pohlaví před ženským v zaměstnání proto, že muži jsou prostě lepší.

Znevýhodňování/podceňování člověka na základě jeho věku, pohlaví, etnické příslušnosti aj. "znaků"

zvýhodňování

Zvýhodňování určitých skupin nad jinými.

Že se rozlišuje například muž a žena nebo bílý a černý , atd.

8. Setkala jste se někdy s diskriminací nebo jste se cítila diskriminovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17452,25 %52,25 %  
ano15947,75 %47,75 %  

Graf

9. Pokud jste na otázku číslo 7 odpověděla ano, tak kde jste se s diskriminací setkala nebo se cítila diskriminována?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V zaměstnání (při výkonu práce)8150 %24,32 %  
Při pohovoru (příjímacím řízení)7747,53 %23,12 %  
Ve škole 53,09 %1,5 %  
V rámci organizování akcí10,62 %0,3 %  
při hledání práce10,62 %0,3 %  
při pohovoru k získání praxe na SŠ10,62 %0,3 %  
při sportu10,62 %0,3 %  
Kvůli své sexualitě10,62 %0,3 %  
při ohodnocení práce10,62 %0,3 %  
v našem státě10,62 %0,3 %  
Při vykonávání manuálních prací a řešení matematických situací.10,62 %0,3 %  
Když jsem si hledala práci po mateřské bylajsem spíšena obtíž. Dítě - děti vždy působily jakože nechci pracovat a určitě budu s nimi stále doma10,62 %0,3 %  
při studiu10,62 %0,3 %  
při vyplácení porodného a dávek na dítě10,62 %0,3 %  
na VŠ10,62 %0,3 %  
v jídelně - jako hubená žena jsem dostávala menší porce než muž, ale jelikož jsem docela jedlík, tak mi to vadilo10,62 %0,3 %  
bývalému manželovi za stejnou práci, kterou dělal kratší čas, dávali alespoň o 300 i více na odměnách více, přestože jsme dělali tabulkovou práci na směny ve stejném turnuse10,62 %0,3 %  
Při porodu.10,62 %0,3 %  
Škola10,62 %0,3 %  
nepoznala jsem na vlastní kůži10,62 %0,3 %  
studium10,62 %0,3 %  
Nesetkala, ale znam ten pojem10,62 %0,3 %  
U mne je diskriminace na téma zdravotní stav. Příklad: Účastnila jsem se několik přijímacích řízení na pozici účetní. Testy jsem udělala vždy na výbornou, dokonce mi to sami říkali/chválili. Ale jakmile se dozvěděli o mé epilepsii, tak se "otočili zády" a koukali se na mne z jiného úhlu! - A pak i diskriminace na téma pohlaví a že jsem běloška.10,62 %0,3 %  
.10,62 %0,3 %  
S rasovou diskriminací vůči mým přátelům Romům10,62 %0,3 %  
ve výši mzdy a podmínkách pracovní smlouvy10,62 %0,3 %  
mnoho situací10,62 %0,3 %  
Při studiu spíše mužského oboru. Také vzledem ke svému vzhledu všude jinde.10,62 %0,3 %  
v rodině10,62 %0,3 %  
otázka číslo 7 bylo stručně popsat diskriminaci..10,62 %0,3 %  
netýkalo se to mě10,62 %0,3 %  
v běžném životě10,62 %0,3 %  
Ve škole a zaměstnáních10,62 %0,3 %  
na dovolené10,62 %0,3 %  
ve skole10,62 %0,3 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohlaví9056,25 %27,03 %  
Věk5836,25 %17,42 %  
To, že jsem matka3521,88 %10,51 %  
Plat2113,13 %6,31 %  
Kariéra (postup v zaměstnání)1610 %4,8 %  
Rasa116,88 %3,3 %  
Zdravotní stav106,25 %3 %  
Vzhled42,5 %1,2 %  
Národnost21,25 %0,6 %  
Dříve i to, že budu chtít být matkou10,63 %0,3 %  
že mám partnera a mohla bych chtít mít děti.10,63 %0,3 %  
předpoklad brzkého otěhotnění10,63 %0,3 %  
To, že pravděpodobně budu matka10,63 %0,3 %  
Věk,který pro ostatní muže znamenat,ze bych mohla být brzy matkou atud10,63 %0,3 %  
To že mohu být brzy matka10,63 %0,3 %  
že jsem mladá vdaná žena a předpokládá se, že budu brzy chtít potomka10,63 %0,3 %  
Sexualita10,63 %0,3 %  
očekávalo se, že budu chtít mít děti10,63 %0,3 %  
to ze nemam deti10,63 %0,3 %  
vzdělání + pohlaví = mizerný plat10,63 %0,3 %  
Nemohla jsem zaručit, že nebudu těhotná. Nejsem věštec a 100% spolehlivá antikoncepce neexistuje10,63 %0,3 %  
Možnost, že budu matkou.10,63 %0,3 %  
Etnikum10,63 %0,3 %  
Sekretářka, milenka vedoucího, mě nesnasela, protože jsem byla mladší a mela vyšší vzdelani, takže jsem nedostávalo odměny a měla nejnižší osobní ohodnocení, i když jsem pracovala, na rozdíl od kolegu, na 100 %, 10,63 %0,3 %  
neměla jsem praxi, kterou v oboru nelze získat bez známých10,63 %0,3 %  
přece musí muž dostat více....10,63 %0,3 %  
Tvoje mamka.10,63 %0,3 %  
totéž jako v bodě 910,63 %0,3 %  
Byla mi položena otázka zda neplánuji založit rodinu. 10,63 %0,3 %  
to, že jsem ve věku, kdy bych mohla mít děti10,63 %0,3 %  
statni prislusnost10,63 %0,3 %  
dotazy, zda jsem matka a kdy budu10,63 %0,3 %  
Nic10,63 %0,3 %  
nesouhlas se souloží s nadřízeným10,63 %0,3 %  
smlouva na dobu určitou, nedodržení různých dohod, náhle změny směn, problém s čerpáním dovolené10,63 %0,3 %  
kuřáci v práci se můžou flákat v kuřárně a já musím makat10,63 %0,3 %  
vzdělání (v té době ještě nedostudovaná VŠ)10,63 %0,3 %  
Škola10,63 %0,3 %  
to že nejsem ještě po mateřské10,63 %0,3 %  
Jiné zájmy a koníčky než ostatní10,63 %0,3 %  
to, že budu mít děti, půjdu na mateřskou, atd.10,63 %0,3 %  
rituály... 10,63 %0,3 %  
vzdělání10,63 %0,3 %  

Graf

11. Ptali se Vás při pohovoru potenciální zaměstnavatelé na otázky typu: rodinný stav, plány do budoucnosti (rodina, děti, svatba aj.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18756,16 %56,16 %  
ano14643,84 %43,84 %  

Graf

12. Pokud jste na otázku číslo 11 odpověděla ano, tak prosím napište o jakou otázku šlo.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

" Plánujete rodinu do 5 let? "

"Jste vdaná?" První otázka, která mi byla položena při pohovoru.

Ano, běžně se ptají, jestli mám děti, chci děti, jak bydlím a podobně.

ci som vydata, ci mam deti ap. kolko mam rokov...

Čerstvě po škole na plány do budoucna. Po mateřské,rodičovské dovolené na zabezpečení hlídání dítěte.

děti

Děti

Děti

děti

děti

Deti - nezeptali se takto naprimo, ale kontextem ano

Dotaz na plánování dětí

Dotaz zda mám děti a kdy je plánuji.

Doufám, že nám neotěhotníte?

Dříve se mě ptali na plány ohledně rodiny. V dnešní době to poněkud zaobalují to otázek typu: "Kde se vidíte za 5 let." Rovněž jsem se setkala s tím, že mi bylo sděleno, že jsem překvalifikovaná, aniž by je zajímalo, proč o takovou práci stojím.

jak daleko mám babičky a jestli jsou v důchodu

Jak dlouho se hodlám v zaměstnání zdržet, mám v plánu se stěhovat? apod.

Jak staré mám děti.

Jaké mám budoucí plány a kde se vidím za 5 let. Na rodinný stav se mne neptali, věděli, že jsem čerstvě s přítelem a s původním mám problém (o tom jsem zaměstnavatele informovala sama, abych předešla případným problémům, kdyby se náhodou tam objevil a dělal scény).

Jaké máte plány do budoucna?

Jakou mám sexuální orientaci? Když jsem heterosexuál, tak jestli jsem svobodná nebo vdaná? Když jsem tedy svobodná, chci se vdát /mám to v plánu?/? Chci mít děti a kolik? Po jakém časovém rozdílu mít děti (zda mít co rok dítě, nebo tak, že by tam byly vidět určité časové rozdíly /např. 3 roky, 5 let, 10 let/).

Je vaše matka gay?

Jednalo se o otázku ohledně dětí

Jen jestli mám partnera.

jestli plánuji dítě

Jestli plánuji rodinu a děti.

Jestli plánuju děti a za jak dlouho

Jestli plánuju dítě

Jestli plánuju rodinu v brzké době.

jestli plánuju v nejbližší době dítě

Jestli se chystám mít děti nebo studovat v příštích pěti letech.

Jestli se nechystam v nejblizsi dobe otehotnet

Jste vdyná? Plánujete rodinu? Kde se vidíte za 5 let?

kdy budu mít děti

Kdy budu mít druhé dítě a jestli jsem si jistá, že další nebude.

Kdy hodlám mít děti.

Kdy chcete mít rodinu? Půjdete na rodičovskou?

Kdy chci mít deti

Kdy planujete deti, kdo vam bude deti hlidat v pripade nemoci

Kdy plánujete rodinu?

kdy plánuji děti, kolik mám dětí, jestli mám přítele.

Kdy plánuji vlastní rodiny jestli je to otázka 2 let nebo 5 let nebo i více.

Když jsem neměla děti, tak kdy je chci mít. A když už jsem je měla, tak kdo je s nimi, když jsou nemocný a jestli nebudu mít další atd.

Klasika: plány do budoucna - kde se vidím za 5 let.

Kolik máte děti

Máte děti? Plánujete rodinu v jakém horizontu? Máte partnera a plánujete děti?

Můj rodinný stav.

Musela jsem vyplnit v dotazníku počet dětí a rodinný stav.

Myslím, že se ptali na rodinný stav. Přijde mi ale úplně legitimní, že chce zaměstnavatel vědět, zda má potenciální zaměstnanec děti. Jen by se měl ptát i mužů (to nevím, zda se děje) a neměl by to být důvod žadatele nepřijmout, pokud je jinak vhodný.

Na hlídání dětí.

Nastupovala jsem jako zástup za bývalou spolužačku, která šla na MD. Tak preferovala někoho na 3 roky (jednalo se o zkrácený úvazek) a vedoucí se ptala, kdy plánuji druhé dítě, jestli mi nevadí takový věkový rozdíl a ten zkrácený úvazek (jestli si nebudu hledat brzo jinou práci, nebo neodejdu brzo na další mateřskou). Řekla jsem, že ne, že mi rozdíl 6-7 let vyhovuje (moje dítě mělo 3,5 roku) a že preferuji dlouhodobou spolupráci. Nijak mě to neuráželo a práci jsem získala, je nás tam víc matek. Považovala jsem to za celkem logickou otázku, že brát někoho na rok pro ně nemá smysl při záskoku.

Několikrát (téměř vždy) se ptali - jestli mám děti, chci děti, jak staré jsou děti

nemocnost dětí, hlídání

Neplánujete se v brzké době vdát a mít dítě?

nezvládnu práci, protože mám děti

o to že jsem mladý a kdy budu mít děti

Oni se spíše neptali, ale já sama o těchto otázkách mluvím - pro zaměstnavatele jsou důležité. Vztah se zaměstnavatelem, stejně jako jakýkoliv jiný dlouhodobý vztah, musí být založený za pravdě a vzájemné důvěře, má-li být kvalitní. Řekne-li mi někdo rovnou, že ho nezajímá, že mám/chci mít děti, tak s ním vztah nenavážu.

otázky týkající se plánování rodičovství

Otázky týkající se plánování rodiny.

Otázky typu. Máte děti? Kolik mu je let? Dokáže se o sebe sám postarat? Máte babičku? Také se nejednalo otázky, ale o jasně sdělení, že není možné, abych byla s dítětem doma na OČR, max. Dva dny, než si zařídím hlídání.

Plánování těhotenství

plánujete v blízké době mít děti?

Plánujete v blízké době otěhotnět?

Plány do budoucna

plány do budoucna, děti, hlídání dětí

plány do budoucna, jak dlouho mám v úmyslu na místě zůstat, zda jsem ochotná se přestěhovat a co na to rodina (v té době jsem byla bez přítele)

Plány do budoucna.

Plány do budoucnosti - děti.

plány do budoucnosti (děti)

plány do budoucnosti (rodina a děti)

počet a věk dětí, pro práci s výučním listem jsem neměla dostatečné vzdělání - měla jsem jen 2 maturity

Počet dětí a zda mám hlídání.

Počet dětí, jejich věk

přesně si nepamatuji, ale v tom smyslu jaký zmiňujete výše

Ptali se, jestli plánuju děcka. To mi ale nevadí, ráda jim řeknu, že se množit nechci, že chci pracovat a kariérně růst.

rodina

rodina děti sex rasismus nevěra vyzívavé oblečení věk

rodina, děti

rodinný stav plány do budoucna - děti

Rodinný stav

Rodinný stav a kdy planuji deti

rodinný stav, děti

Rodinný stav, děti.

Rodinný stav, plány (spíš ohledně studií, nic zas tak ultraosobního), věk. Což bylo trochu hloupé vzhledem k tomu, že z životopisu to mohli vyčíst..ale ok.

rodinný stav, plány do budoucna

Rodinný stav, plány do budoucna

Rodinný stav, plány do budoucnosti (rodina, děti, svatba aj.). Přičemž se jedná o parametry ovlivňující pracovní výkon.

rodinný stav, typ bydlení (vlastní nebo pronájem)

rodiný stav

rodiny stav, děti, plány do budoucna

rozchod, děti

stav, plány do budoucna ohledně zakládání rodiny

Svatba, děti

Svobodná? Máte přítele? Tak to plánujete svatbu a rodinu... Časté jsou také dotazy na bydliště, zda člověk bydlí v místě zaměstnání, přestože nemá problém s dojížděním. Podle mě jde o to, získat zaměstnance, kteří budou použitelnější na případné přesčasy.

Šlo o přímý dotaz, zda mám děti

V 19 letech se mě ptali, kdy plánuji děti. Teď se mě na pohovorech zase ptají zda mám hlídání.

V jakém časovém výhledu plánuji mít děti.

V kolika letech budu chtít mít děti.

v kolika letech plánuji mít děti

v minulém zaměstnání se ujišťovali zda v mém věku už plánuji dítě, v nynějším zaměstnání problém s prodloužením smlouvy na neurčitou dobu kvůli stejnému problému

Věk dětí

Vlastně ano, ale nepovažuji to za diskriminaci. V jednom případě se mi stalo, že mi u phovoru řekli, že jsem v tuhle chvíli pro ně ve špatném věku, protože neprovdaných žen v mém věku mají na pracovišti hodně, takže očekává nakažlivou nemoc těhotenství, a ty ostatní jsou v předdůchodovém věku. Pokud jde o plány do budoucna, povícero se mě na to u phovorů ptali, ale otázka zněla "kde se chcete vidět za pět let"

všechny - hlavně, zda chci děti

Vysokoškolské vzdělání je někdy na obtíž.

Zda a kdy planuji deti.

Zda a kdy plánuji mít děti.

zda hodlám mít v brzké době děti

zda chci mít děti a kdy, po skončení rodičovské dovolené jsem se na svou pozici nemohla vrátit, protože cituji personalistu: obchod má nakonec vždycky přednost

Zda jsem vdaná a mám děti.

Zda jsem vdaná, mám přítele a plánují děti (bylo to mezi mými 23 a 25 narozeninami, kdy jsem hledala práci). Když jsem ze zoufalství, chtěla jít i na pokladnu, zas se jim nelíbilo, že mám maturitu (ve skutečnosti byl možná problém spíš v tom, jaký obor mám vystudovaný a měla jsem rok praxe v něm, a asi se báli, abych je nekontrolovala).

zda mam partnera a kolik mu hodlam obetovat casu a jestli me nebude pri praci obtěžovat

Zda mám plánv blízké době mít dítě - při pracovním pohovoru

zda mám přítele/manžela, kdy plánuju mít děti a kolik

zda mám rodinu, manžela, děti

Zda plánuji děti

Zda planuji děti

Zdá planuji ještě další děti

Zda plánuji mateřskou dovolenou

Zda plánuji mít deti

Zda plánuji v blízké době děti. Zda mám přítele.

Zda plánuji v brzké budoucnosti děti.

Zda plánují v brzké době rodinu.

Zda plánuju děti (neplánovala jsem)

Zda v blízké době plánuji děti.

Zda v brzké době plánuji mít dítě

13. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 11 ano, byla Vaše odpověď pravdivá nebo jste neodpověděla vůbec?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpověděla jsem popravdě.13587,1 %40,54 %  
Neodpověděla jsem vůbec.95,81 %2,7 %  
Snazila jsem se vymyslet řešení, ale rodina zůstává stale důležitá 10,65 %0,3 %  
pravdivě, v CV stejně vidí mateřská dovolená10,65 %0,3 %  
lhala jsem10,65 %0,3 %  
Většinou jsem odpověděla, že nevím, jak bude moje budoucnost vypadat, protože se situace v průběhu času mění.10,65 %0,3 %  
bylo mi 22, vůbec jsem plány neměla, tak jsem řekla klasický scénář (dítě, bydlení, vyšší prac. pozice)10,65 %0,3 %  
odpověděla jsem, že na takový typ otázky potenciální zaměstnavatel nemá právo a na takové otázky nebudu odpovídat10,65 %0,3 %  
viz výše10,65 %0,3 %  
zeptala jsem se jak to souvisí s mými předpoklady práci vykonávat10,65 %0,3 %  
Po etsinou jsem odpověděla, protože mi daná otázka nevadila. Výjimečně jsem personalistovi odpověděla, že se z jeho strany nejedná o adekvátní jednání. 10,65 %0,3 %  
vyhýbavě jsem odpověděla10,65 %0,3 %  
Zároveň jsem se zmínila, že je nezákonné se takto ptát a jestli to vědí. Samozřejmě odpověděli, že vědí.10,65 %0,3 %  
Odpověděla přímo a jednoduché odpovědi (ne, ano popř. heterosexuál)10,65 %0,3 %  
jak kdy10,65 %0,3 %  
odpověděla jsem, že na tyto osobní otázky nemusím odpovídat a oni nemají právo se mě na to ptát10,65 %0,3 %  
nikoho nemusí zajímat jaké mám vzdělání10,65 %0,3 %  

Graf

14. Jaký si myslíte, že je nejčastější důvod diskriminace na trhu práce (v zaměstnání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk22266,87 %66,67 %  
Pohlaví18254,82 %54,65 %  
To, že jsem matka15847,59 %47,45 %  
Rasa13239,76 %39,64 %  
Zdravotní stav7823,49 %23,42 %  
Plat5015,06 %15,02 %  
Kariéra (postup v zaměstnání)3811,45 %11,41 %  
Je to složitější, nelze tvrdit že pohlaví, ženy nemohou vykonávat všechny druhy práce, nesouhlasím s tím. Platové podmínky jsou jiné pro ženy i muže.10,3 %0,3 %  
Schopnost vykonávat danou práci10,3 %0,3 %  
vzhled10,3 %0,3 %  
stereotypizace. odsouzeni cloveka na prvni pohled podle vzhledu napriklad10,3 %0,3 %  
Možnost toho že odejdu na mateřskou. 10,3 %0,3 %  
Nesetkala jsem se s diskriminací 10,3 %0,3 %  
Děti.10,3 %0,3 %  
Etnikum, známosti10,3 %0,3 %  
Žádný10,3 %0,3 %  
bydliště, dojíždění, neochota k homeoffice10,3 %0,3 %  
Nečestnost, nepoctivost, zatajování skutečností a z toho plynoucí strach.10,3 %0,3 %  
610,3 %0,3 %  
nevim10,3 %0,3 %  
Nedokážu vůbec říct10,3 %0,3 %  
U mě vyhrává ZDRAVOTNÍ STAV (epilepsie, kterou už mám několik let)10,3 %0,3 %  
je to různé podle typu práce10,3 %0,3 %  
zvyklosti 10,3 %0,3 %  
Zkušenosti - absolventy bez praxe vezme málokdo10,3 %0,3 %  
nevím, asi kombinace 10,3 %0,3 %  

Graf

15. Myslíte si, že mají ženy horší postavení na trhu práce než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mají.21464,26 %64,26 %  
Nevím.5315,92 %15,92 %  
Ne, nemají.4914,71 %14,71 %  
Nechci odpovídat.30,9 %0,9 %  
záleží na oboru20,6 %0,6 %  
většinou ano10,3 %0,3 %  
Částečně mají, ale záleží jak v kterém odvětví10,3 %0,3 %  
zalezi na povolani10,3 %0,3 %  
záleží na oblasti práce, většinou ano10,3 %0,3 %  
ne vždy10,3 %0,3 %  
v některých odvětvích ano10,3 %0,3 %  
Nelze pausalizovat. Změnila jsem praci a jsem spokojena.10,3 %0,3 %  
V naší zemi mají10,3 %0,3 %  
ženy více preferují zkrácené úvazky10,3 %0,3 %  
V nekterych oborech ano.10,3 %0,3 %  
jak kdy, spíše asi ne10,3 %0,3 %  
záleží na oboru, někde ano, většinou ne10,3 %0,3 %  
Jo.10,3 %0,3 %  
Z jednoho platu není skoro možné přežít.10,3 %0,3 %  
Jak v čem. Často jsem zažila obrat v ambicích ženy poté,co má dítě..to se samovolně stane prioritou.10,3 %0,3 %  
Záleží v jak které profesi10,3 %0,3 %  
jak kde, jak kdy10,3 %0,3 %  
jen občas10,3 %0,3 %  
jak které ženy10,3 %0,3 %  
Určitě trochu ano, ale je to určitě mnohem lepší než to bylo dříve. Ale v některých státech to bohužel ženy mají pořád těžké.10,3 %0,3 %  
podle mých zkušeností rozhodně ne10,3 %0,3 %  

Graf

16. Pokud jste na otázku číslo 15 odpověděla ano, tak proč si myslíte, že tomu tak je a ženy mají horší postavení na trhu práce než muži? Stručně popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- buď je žena matka, nebo se předpokládá, že bude mít děti a rodinu, tím pádem nebude dostatečně výkonná v práci - je to žena a má být doma u plotny

...

Automaticky se čeká, že budou mít děti, tzn. budou na mateřské dovolené, po návratu do práce budou děti nemocné (tzn. OČR). Časté otázky jsou na téma "kdo vám bude hlídat dítě (nemocné, o prázdninách, doprava na kroužky, atd.)". Ve chvíli, kdy jsou děti velké nebo dost samostatné, už bývá matka ve věku, který zaměstnavatelé nepovažují za atraktivní.

Automaticky se předpokládá, že budou mít nemocné děti

Bere se muži jsou živitelé rodiny a automaticky se jim dává vyšší plat

Bud hrozba bliziciho se materstvi nebo naopak starost o deti

Bývalý patriarchát a mužské ego.

Celkově struktura společnosti jako patriarchátu, žena vnímána jako méně schopná, možnost ženy odejít na mateřskou dovolenou

Častěji se totiž musí postarat o rodinu

četla jsem o tom ženy jsou slabší ženy odejdou na mateřskou

Do ukončení studia nemáte dostatečnou kvalifikaci. Poté jste rizikoví - věk, kdy se očekávají děti. Po dětech se předpokládá, že budou děti nemocné a budete muset tak častěji být mimo práci (OČR, vlastní nemoc). A cca 10 let před důchodem už je obecně problém najít novou práci.

Historický je stále silne Dana role otce-zivitele,matky-pecovatelky o děti. Obecně i nižší ochota změnit role,promítnuto v sancich na trhu práce.

Historicky... posledních 100 let (což jsou 3-4 generace lidí) se v tomto udál obrovský rozvoj a setrvačnost myšlení je mrcha.

Horší časová flexibilita, péče o děti.

chlap je časově+ flexibilní,děti u žen jsou velké mínus

I když jsou třeba fyzicky zdatné, tak nemohou vykonávat práci kterou by třeba zvládaly lépe než muž, mohou být matkami a to je nežádoucí, jelikož děti jsou u většiny žen prioritou a ne každý má na to mít chůvu a nemuset mít rodičovskou nebo paragraf.

I při stejné pozici mívají ženy nižší plat,

jak již jsem uvedla. S ženami se zachází jako s otroky, firmy chtějí, aby pořád dělalay a pokud možno jim nemuseli platit nic. Pracovní smlouvy jsou na samotné hranici toho, co umožňuje zákon. jednání na pracovišti je nevstřícné, nevděčné. Smlouvy jsou zásadně na dobu určitou, snaha neproplácet ani vstupní zdravotní prohlídku, žádný ohled na pracovní prostředí - třeba potřeba ortopedické bezpečnostní obuvi je problém. ochrana zaměstnancova zdraví při práci vůbec nic neznamená, po psychické ani po fyzické stránce. neustálý nátlak na výkon, stres, bezdůvodné krácení odměn. Manžel s tím problém nemá ani v minulosti neměl. Chtěla jsem i pracovat v jeho práci, tam mě vzali a po necelých dvou měsících vyhodili s důvodem, že se na danou práci prý nehodím a odmítli specifikovat více důvod, což bohužel mohou.

Je tomu již od dávné historie, že ženy jsou matky, které se musí starat o domácnost a muži lovci. Nikdy ženy nebudou mužům rovny.

jsou často na paragrafu, za stejnou práci dostávají méně peněz než muži

Jsou považovány za slabší, emociálnější, že budou mít děti a také často nemocné.

Jsou v daném zaměstnání horší

každý předpokládá péči o dítě, nepřítomnost v práci kvůli dětem, ženy mají nižší mzdu už "z principu", ženy hodnotí podle vzhledu a věku, muže méně

Když je žena čerstvou absolventkou - nemá praxi. Když už nějakou praxi má, tak je mladá, brzy se vdá a bude mít děti. Když už děti má a chce do práce, tak děti budou určitě často nemocné a ona s nimi bude doma. Když už má děti odrostlé, tak už je pro spoustu zaměstnavatelů stará a neperspektivní.

kvůli dětem a fyzické kondici

kvůli dětem, mateřské, nemocem atd. společnost počítá s tím, že tyto věci bude řešit žena sama bez zapojení muže a toto zůstává (někdy bezděčně) v podvědomí zaměstnavatelů.

Kvůli dětem, potenciální nemocnosti dětí, ne vždy možnému hlídání dětí někým jiným než matkou (při onemocnění, prázdninách ve škole...).

Kvůli odchodu na mateřskou dovolenou, nebo když už je větší potomek, tak případná absence v zaměstnání kvůli nemoci dítěte atd

Kvůli péči o rodinu

kvůli překonaným sociálním rolím mužů a žen - stále se někdy předpokládá, že žena se má primárně doma starat o děti, zatímco muž vydělává, a to i přesto, že naprostá většina žen v ČR pracuje; dalším faktorem je, že ženy jsou v oblasti kariéry mnohdy méně ambiciózní než muži nebo mají jiné priority, kvůli kterým jsou také ochotny buď kariéru úplně obětovat nebo se jí minimálně tolik nevěnovat; v neposlední řadě si za to často mohou i ženy sami tím, že mívají častěji zájem o hůře placené pozice

Kvuli rodine

Kvůli tomu, že se předpokládá, že budou mít dítě (nebo už ho mají), a proto jim zaměstnavatel bude muset platit mateřskou, následně taky s dítětem nebudou moci v práci trávit tolik času jako jiní apod.

Leží na nich větší část péče o děti.

mají děti

mají děti a děti bývají nemocné a matky s nimi zůstávají doma

Mají děti, odcházejí na mateřské dovolené, po návratu do práce mají paragrafy na dítě a komplikují tím situaci zaměstnavateli. Pohodlnější je zaměstnat muže, těch se toto obvykle netýká.

Maji deti..jsou matky "kvocny", muzi starost o rodinu berou mene zodpovedne.

Mají nižší mzdu, ...

mají nižší platy když mladé ženy nemají děti, tak je budou brzy chtít, když už je mají tak budou děti nemocné...

Mají nižší platy než muži. Když mají děti, hůře si hledají práci.

Mají obecně nižší plat než muží, i když jde o stejnou pozici

Mají ve větší míře povolání, která se obtížně shánějí (administrativa apod.), muži mají častěji vzdělání technického směru. Ženy jsou někdy považovány za problémovější zaměstnance (požadavky na volno kvůli dětem, mateřská dovolená apod.).

Malá nabídka zkrácených úvazků

mateřská

Mateřská je přerušení, během kterého může dojít ke ztrátě znalostí. Malá podpora sladění péče o dítě a zaměstnání ve formě částečných úvazků. U nás sice může být matka čtyři roky doma, ale pak se předpokládá, že nastoupí na plný úvazek.

Mateřství a odchod na mateřskou dovolenou

Mensi plat, karierni postup

Menší flexibilita, riziko odchodu na mateřskou, s dětmi nejsou ochotné dělat přesčasy atd.

Menší platy na obdobných pozicích

Mladé ženy mají problém sehnat práci, protože je předpoklad, že brzy odejdou na mateřskou. Oo mateřské jsou znevýhodněny proto, že se očekává častá nemocnost dítěte. Starší ženy mají problém se uplatnit, protože pro mnohá zaměstnání nejsou dost atraktivní/reprezentativní.

Mladé ženy ve věku, kdy se očekává, že budou mít děti, někteří zaměstnavatelé nezaměstnají, ačkoli by dané ženy mohly být i lépe kvalifikované.

Možná protože se často ženy automaticky považují za slabší.

Možnost být matkami

Muz je povazovan za hlavu rodiny, a tak dostava vetsi plan. S zenou se pocita, ze bude mit dite a bude s nim na materske.

muzi maji vyssi zakladni plat na stejne pozici nez zeny

muži neotěhotní, jsou fyzicky zdatnější

muži se dostanou snadneji na vyšší pozici, maji vyšší platy

Muži si myslí, že většinu povolání jsou schopni provádět lépe než ženy. Ženy prý nejspu schopné fungovat v krizových situacích a činit potřebná rozhodnutí.

Muži ve většině případů nepůjdou na mateřskou, nebudou si brát OČR.

mužům připadá, že ženy některé práce nezvládají (nebo nemohou) nebo si myslí, že žena má být spíše v domácnosti

My matky, zvlášť když máme dětí víc, jsme většinou doma s dětmi, když jsou nemocné, což zaměstnavatelé vidí jako velkou nevýhodu - nepřítomnost v práci. To mě zřejmě čeká, až nastoupím do práce.

Myslím si to především v souvislosti s mateřstvím a strachem zaměstnavatelů matky nebo ženy s touhou po dětech zaměstnávat na důležitých postech, které vyžadují vysoké pracovní nasazení a pohotovost. Když onemocní dítě, je pro matku jistě důležitější se o něj postarat, než řešit problému na projektech apod. (alespoň pro mně by bylo, kdybych byla matkou). Z toho důvodu si myslím, že zaměstnavatel dá na místě přednost spíše muži nebo ženě, která po rodině netouží.

Myslím si, že je to hlavně kvůli závazkům k rodině a dětem.

Myslím si, že pro zaměstnavatele je žena potenciálně nebezpečná v tom, že má, popřípadě hodlá mít, děti. Zam.tel musí držet ženě místo i když je na mateřské dovolené, musí ji uvolnit v případě potřeby péče o nemocné dítě (ikdyz by to mohl dělat i muž, ale myslím si, že ve většině případů se o dítě stejně stará žena). Žena má tak nižší efektivitu.

Myslím si, že spousta žen by uvítala zkrácený úvazek, ale ne každý zaměstnavatel ho nabízí a ne každá rodina si ho může kvůli rozpočtu dovolit. Myslím si, že ženy by rády pracovaly méně, aby mohly více času trávit s rodinou a stíhat starost o domácnost, ale společnost a okolí jim podsouvá, že musí zvládat 40h/týdně pracovat, starat se o rodinu, domácnost a ještě být milá, krásná, usměvavá. Když se podívám na ženy, které se o to snaží, tak vidím všechno možné (uštvané, hysterické, propadající depresím) jen ne milé, krásné, usměvavé a spokojené ženy.

Myslím, že pořád trochu přetrvává názor, že žena je méně schopná než muž.

Myslím, že ženy jsou diskriminované především pro možnost, že se stanou matkami (mladá žena není přijata, protože si může založit rodinu, žena s rodinou pro zaměstnavatele také není "výhodná", a když už žena děti nemá, je "moc stará")

Na vedoucí posty se častěji obsazují muži.

Nejdřív každý čeká, že si brzy děti pořídítě a když je máte, tak zase každý čeká, že budou pořád nemocné a vy s nimi budete doma.

Nejdříve jste mladá a podezřelá z toho, že brzy otěhotníte. Pak už máte děti a jste podezřelá z toho, že s nimi budete často doma na paragrafu. A když máte velké děti, tak už jste moc stará (více než 40 let) a tudíž neperspektivní.

Nejsem si jistá, proč to tak je. Jen vím, že to tak je.

Nejsou tak prubojne a vedoucí byvaji take zemy, které umi byt neprijemne.

Nejsou tak výkonný

Nejsou uznávány jako rovné mužům, stále je zakořeněn názor, že žena má vařit, i když není na první pohled zřejmý

Nemají pérko.

nepocula som o prieskume, ktorý by ukazoval opak

Nevím proč, ale mívají nižší plat na stejném postu

Nižší plat

Nutnost věnovat také pozornost rodině, je to zde zatím běžné

Obecně je nastaveno, že muž je živitel a muži nemají rádi, když žena vydělává víc, protože pak na nich není závislá

obecně nižší plat

Obecně se často očekává, že žena se bude věnovat rodině, dětem na úkor práce. U mužů - otců jsem se ze strany zaměstnavatelů s obavou, že nebudou jako rodiče svou práci zvládat, nesetkala.

obecně se počítá, že žena buď má rodinu nebo jí bude mít

ocekavani ohledne materstvi

očekává se, že budou chtít mít děti; když už je mají, tak že nebudou pro zaměstnavatele dost flexibilní - budou se o děti starat, když onemocní, apod.

Očekává se, že budou mít děti, tolik toho nezvládnou.

Od žen se čeká, že budou doma a starat se o děti. Když je žena v práci, pořád se to od ni čeka, ze bude mit více starosti týkající se děti, nez například jeji manzel/partner. Pro zaměstnavatele je tak přítěží přijmout matku, protože očekává, ze nebude vydávat patřičny vykon. Taky za stejnou pozici je zena placena mene (zkusenost meho kamarada ve fabrice, kdy bral i o 7k více, nez jeho spolupracovnice - zadny rozdil ve vzdělání, ženy tam pracovaly ještě déle)

odchod na mateřskou a pobyt doma s nemocným parchantem

Pece o domacnost a deti

Platové rozdíly ve fixní mzdě.

Pokud mají rodinu, nemůžou se práci věnovat naplno, pokud ji nemají, hrozí, že odejdou na 3 roky na rodičovskou dovolenou.

Pokud nemaji deti, pak se ocekava, ze pujdou na materskou a pokud maji deti, pak nedostanou stejne sance jako muzi.

Pravděpodobně kvůli tomu, že si lidé myslí, že ženy jsou například v určitých pracovních oblast méně výkonné, nebo ne tolik zdatné jako muži (technicky zaměřené obory, fyzicky náročné práce..).

Prokazatelně menší platy. Muži jsou častěji ve vedoucích pozicích, jen proto, že jsou muži

Prostě proto, že jsou to ženy. Mohou sice vykonávat tu samou pozici jako muži, ale s tím rozdílem, že muži za tu danou práci dostanou zaplaceno minimálně o 15 - 25 % více, než ženy.

protože by měli mít rodinu a práci na nějaký čas opustit, protože muži mají větší ego a nechtějí být vedeni ženami

protože existují předsudky, které se nedaří odstranit a zaměstnavatelé podle nich jednají. Pracovní trh není pružný - chybí větší využití polovičních úvazků (rodiče z dětmi, hendicepovaní, ...)

Protože je zaměstnavatel nebude chtít přijmout s tím, že určitě půjdou na mateřskou, budou s muset starat o děti a podobně.

protože jsou méně fyzicky zdatné a berou se kvůli tomu méněcenně

Protože mají děti o které se musí starat např. v nemoci nebo je musí vodit a vyzvedávat ze školy a školky a proto potřebují zkràcenou pracovní dobu.

protože muži jsou šovinistická, alibistická hovada. Myslí si, že práci zvládnou lépe než ženy

Protože se očekává, že žena bude stále doma s nemocnými dětmi, případně jí čeká mateřská a erodičovská dovolená.

protože se v dnešní společnosti stále předpokládá, že o děti a domácnost se stará žena, na mateřskou a rodičovskou jde také žena a to se asi zaměstnavatelům moc nelíbí:), oni si myslí, že chlap bude pracovat na 100% a bude dělat i víkendy a přesčasy, kdežto žena ne

Protože společnost má historicky "daný názor", že žena je křehká, není průbojná a prostě patří do domácnosti nebo jen "doplňuje" muže a je mu při ruce. Přitom výchova dětí a starost o ně je něco, co by většina mužů nezvládla a sami to přiznávají.

Protože tráví roky péči o děti, takže jim utíká možnost budovat kariéru a ve výsledku kvůli tomu nemohou dosáhnout stejného postavení, jako by dosáhly, kdyby byly muž nebo nepečovaly o rodinu.

protože u žen každý očekáva, že v nedohledné době půjde na mateřskou, nebo pokud děti má bude pořád na "očr"

protože ve vedoucích pozicích pracují převážně muži, mají tak vyšší vliv na rozhodování o svých podřízených a udržují stávající stereotypy - chlap má živit rodinu, proto si zaslouží vyšší plat, žena má být doma s dětmi, když jsou nemocné, proto bude mít častější absence v práci, má-li děti školkou či školou povinné apod.

protože ženy mají více povinností v domácnosti a musí se postarat o děti a tím omezený čas strávený v zaměstnání, závislost na výpomoci živitelem rodiny se stále bere muž, proto má za stejnou práci větší výplatu

Protože ženy to mají prostě celkově těžší v životě...

Protože, muži nemůžou otěhotnět a počítají s tím že ženy budou chtít časem děti

Předpoklad těhotenství, rodičovství, nemocné děti, zkrátka absence a nedostatečná časová pružnost

Předpoklad, že budou mít děti a jsou slabší.

Předpokládá se, že ženy chtějí děti a že s nimi zůstanou po určitý čas doma -> nějakého člověka si vypiplat aby v zápětí odešel na mateřskou není pro zaměstnavatele ideální

Předpokládád se od nich, že budou mít děti a práci se nebudou dostatečně věnovat

Předpokládají se u nich dětí, o které se musí starat. Tím pádem budou chtít častěji volno.

Předsudky vůči schopnosti žen, podceňování jejich kvalit. Znevýhodnění kvůli předpokládanému rodičovství, rodičovské dovolené atd..

Předsudky, přežitky, zkostnatělý systém

Předsudky.

Případná mateřství a s tím spojená nemocnost dětí, věk na vdávání - uteče nám brzy jinam. Zeny nemaji tak ostré lokty jako muži.

Půjdou na mateřskou, budou se starat o děti, tím pádem jsou nespolehlivé, neperspektivní

Říkají že jsou slabé než muži

setrvačnost z dob předchozích,ale touto otázkou se do hloubky nezabývám

současný stav nereflektuje to, že žena má doma prakticky druhé zaměstnání...

Společnost očekává, že hlavním úkolem ženy je mít děti. Kariéra je vedlejší

Společnost se za posledních několik desetiletí v mnoha ohledech posunula, ale v jádru zůstává spousta věcí nezměněných. Už se nestřílíme ze zákopů, ale stejně se likvidujeme šílenými zbraněmi. Homosexualita byla vyškrtnuta ze seznamu poruch v r.1993. A stejně jsou stále země, kde za ni hrozí trest. Ženy neměly kdysi právo ani na vzdělání. Potom neměly volební právo (obé dśnad ještě dokonce někde stále platí). V práci byly a bohužel stále jsou finančně ohodnoceny hůř než muži. Proč? Protože prostě machismus tu byl, je a bohužel nejspíš vždy bude.

Spousta zaměstnavatelů si pořád myslí, že ženám stačí méně peněz a budou vděčné, že vůbec mají práci

Stále je zakořeněná představa, že ženy mají být doma a starat se o domácnost a vzdát se vyhlídky na kariéru, jejich kariérou je porodit děti

Tak ono to je pochopitelný, když potřebujete člověka na plný úvazek, nechcete někoho, kdo bude každou chvíli na ošetřovačce. A nepovažuju to za diskriminaci, ale pragmatismus...

U žen se očekává, že budou mít děti, půjdou na mateřskou, tudíž je to pro zamněstnavatele potencionnální obtíž. Muži budou pracovat bez přestávky.

U ženy se předpokládá, že bude mít děti, pokud je ještě nemá a bude tedy nutné hledat záskok za mateřskou/rodičovskou a pokud děti má, bude pravděpodobně častěji chybět kvůli jejich nemocem.

Úsudek že ženy nejsou schopné dělat dobře stejnou práci

Už kvůli dětem je k nim většinou přistupováno jinak.

V dnešní době je stále nastavené tzv. pravidlo - Ten, kdo zůstává s dítětem doma je matka. A též si "všichni" myslí, že ženy budou perfektně zvládat jen roli hospodyň, manželek, matek,... Další faktor, který brzdí ženy v kariérním postupu je nekončící kolečko dosazování mužů na vedoucí pozice. A též jsou ženy znevýhodněny v tom, že musí vynaložit mnohem více energie než muži, aby dosáhly pracovního postupu.

V pohledu společnosti jsou ženy slabší, kariéru odsouvají kvůli dětem a proto je není nutné brát vážně, apod. Jsme přeci jen to "slabší " pohlaví.

V profesích společensky spojených se silou, mocí a prestiží (vysoká politika, vysoký management apod.) tradičně zastávaných muži, bývá žena vnímána ještě pořád spíše negativně.

Ve svém oboru jsem se s diskriminací setkala opakovaně. Jsem lékařka a nesčetněkrát jsem se setkala se předsudkem který obor či specializace v daném oboru je pro mě vhodnější, protože jsem žena. Můj nadřízený odmítl přijmout lékařku pro plný stav, vzápětí přede mnou přiznal, že kdyby byla muž, zařídit by to šlo.

Většina zaměstnavatelů z vlastní zkušenosti přijímá ženy které se jim zamlouvají místo toho aby koukali co umí.

Vidím to u kamarádek, kdy se samozřejmě předpokládá, že malé děti budou vyzvedávat ony a s nemocnými budou také ony doma, takže je ani nechtějí na pohovor.

vidím to všude kolem sebe, za stejnou práci menší plat a navíc přece vždycky hrozí, že kvůli rodině nebudou pracovat naplno

Vidím to, když vybíráme někoho nového my. S malými dětmi je riziko, že jí budou marodit a bude pořád doma, u bezdětné zas hrozí, že za chvíli odejde na mateřskou. Tam, kde teď pracuji, trvá plné zaučení, dle místa 3-7 let, takže se tohle zvažuje a myslím, že se to týká i mnoha jiných zaměstnání. Ideální je tedy žena kolem 40, s odrostlejšími dětmi. Ta už si práci nachází snáz.

Výchova dětí, záleží na mentalitě lidí

WOMENS BELONGS TO KITCHEN

Xxx

z důvodu pořizování dětí a následná mateřská

Z důvodu, že buď mohou být nebo již jsou matkami.

Z historických důvodů.

zajímá se o programování, ale při pohovorech to vždy sklouzne k to, že jen ovládám excel

Základní právo mít a chtít rodinu se podřizuje otázce, jestli chce žena pracovat. Pokud nemá vyšší vzdělání, nemůže si (ani dnes!) moc vybírat a tedy musí podřizovat rozhodnutí finanční situaci. Mnoho zaměstnavatelů nevychází vstříc pracovní dobou, přestože by mohli, prostě se jim nechce, a tak raději vezmou někoho bez dětí. Dále ženy vydělávají mnohem méně, takže nejsou tak soběstačné jako muži.

záleží na věku, moji kamarádku nepřijali na místo jen kvůli tomu, že má 2leté dítě (=diskriminace)

Zaměstnavatel cítí hrozbu, že žena odejde na mateřskou.

Zaměstnavatel může počítat s tím, že žena odejde na mateřskou dovolenou, a tím pádem nebude moci vykonávat zaměstnání.

Zaměstnavatel nechce zaměstnat ženu do exportní kanceláře, protože obchoduje s arabskými zeměmi a tam nepovažují ženy za obchodnice, tudíž zaměstnavatel nevydělá.

Zaměstnavatel předpokládá, že žena bude problematičtějsí zaměstnanec - častěji si bere ošetřování, chodí na mateřskou a rodičovskou, je méně ochotná dělat přesčasy a služební cesty kvůli rodině atd.

zaměstnavatel si myslí, že žena pro něho není z hlediska vize do budoucna výhodná, protože pokud jde o děti (těhotenství, či následná péče, nemoc dítěte apod) žena odejde z práce pravděpodobněji než muž.

Zaměstnavatelé se bojí zaměstnat matky či budoucí matky ze strachu, že budou mít časté absence v práci.

zaměstnavatelé se bojí, že žena půjde na mateřskou a bude doma s nemocnými dětmi

Zaměstnavatelé si zřejmě pořád myslí, že ženy toho dokážou méně než muži.

Zaměstnavatelé stále trpí předsudky, že žena nemůže pracovat tak výkonně jako muž, především díky tomu, že se stará o děti, nebo že je potenciální hrozba že děti mít bude, nebo že díky letům stráveným na mateřské nemají dostatečnou praxi či vzdělání.

zaměstnavatelé upřednostňují muže (z pochopitelných důvodů). Není mnoho příležitostí pro skloubení mateřství se zaměstnáním.

Zaměstnavatelé vidí u ženy to, že se musí starat o děti a proto by jim mohla z práce vypadnout, kdyby děti onemocněli. Byla jsem svědkem toho, že se zaměstnavatel cuka kdyz má přijmout ženu která má malé děti

Zejmena v technickych oborech je stale prosazovane tradicni rozdeleni roli muze a zeny ve spolecnosti. V mnoha oborech take muze byt duvodem dlouhe zaucovani a predavani znalosti, aby pak zena nasledne odesla na MD.

Zeny jsou slabejsi, neni v nich dostatecna duvera ze strany zamestnavatele...

Zeny se většinou staraji o deti a pokud prijde nemoc ditete je to v nekterych firmam problem

žena je levná pracovní síla

Žena je prvně mladá, bez zkušeností, pak má děti a pak už je stará. Matky mají minimální možnost pracovat na zkrácený úvazek, ač je to v zákoně.

žena musí dobře vypadat, nestačí to, co má v hlavě; do vyšších pozici sa musí probojovat pohovormi převažně s chlapmi; když je žena šéf a má pod sebou muže, ne každý muž to rozdýcha...

Žena,co nemá ještě děti je pro zaměstnavatele již potenciální matka, takže s ni nemůže být dlouhodobá spolupráce. Žena,co už je matkou,by mohla chtít upravenou pracovní dobu,různé výhody, riziko absence kvůli nemocným dětem a pod.

ženy jsou zpravidla s dětmi doma, tedy potenciálně "nebezpečné" pro zaměstnavatele, že budou často chybět, myšlenkami jinde a podobně hodně také bývají diskriminovány nebo obecně hodnoceny dle vzhledu a věku

Ženy jsou méně ohodnoceny než muži, muzi jsou brani jako zivitele rodiny. Je dano, že se starají o rodinu a nejsou vytvoreny podmínky pro matky. Nejsem za rovnoprávnost můžu a žen. Jsem pro vytvoření vhodných podmínek pro ženy matky. Například kratší pracovní doba.

Ženy jsou méně sebevědomé a reknou si spíše o nižší mzdu než muži

ženy jsou znevýhodněny péčí o děti, vyzvedáváním ze školky/školy, nemocemi dětí atd.

ženy se pořád berou jako podřadné i když jsou kolikrát schopnější

Ženy se více bojí, že o práci přijdou, proto přijmou horší podmínky než muži.

17. Na koho byste se obrátila v případě diskriminace na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neřešila bych to.11334,04 %33,93 %  
Zaměstnavatel8525,6 %25,53 %  
Veřejný ochránce práv - ombudsman7221,69 %21,62 %  
Úřad práce ČR6519,58 %19,52 %  
nevím103,01 %3 %  
inspektorát práce30,9 %0,9 %  
vůbec nevím20,6 %0,6 %  
Nepřemýšlela jsem o tom. Nevím. 10,3 %0,3 %  
popřípadě bych si nasla jinou praci10,3 %0,3 %  
zkoušela jsem to řešit, ale dopadlo to špatně10,3 %0,3 %  
Nevím, nejdřív Google a pak co mi poradí10,3 %0,3 %  
Nevím, protože v dnešní době vám nikdo nepomůže, každý se stará sám o sebe10,3 %0,3 %  
Šla bych jinam 10,3 %0,3 %  
nemyslím si že to má smysl a obávam se, že by se to se mnou potáhlo i do dalšího zaměstnání10,3 %0,3 %  
Nikdo z výše uvedených by s tím nic nezmohli, ne že bych to nechtěla řešit, ale bohužel je to skoro nevyrešitelné 10,3 %0,3 %  
je to hlavně negativní vizitka zaměstnavatele10,3 %0,3 %  
Pro začátek bych to zkusila řešit přímo u vhodných osob ve firmě, které by mohly být nápomocné, jinak nevím10,3 %0,3 %  
Záleží na druhu diskriminace.10,3 %0,3 %  
máme v práci etickou komisi, ale nešla bych tam, šéf je hovado, a nerada bych přišla o práci10,3 %0,3 %  
Soud10,3 %0,3 %  
hledala bych (hledala jsem ) práci jinde10,3 %0,3 %  
Přiznám se, že nevím. 10,3 %0,3 %  
netuším. Zjišťovala bych to, až když bych to chtěla řešit.10,3 %0,3 %  
šla bych do sebe. není všechno diskriminace, co se diskriminací nazývá anebo zdá. 10,3 %0,3 %  
někdy lze řešit pouze výpovědí10,3 %0,3 %  
nevím, nemusela jsem to řešit10,3 %0,3 %  
netuším10,3 %0,3 %  
Oficiálně jsem to nikam nedala. Jsem jen naštvaná, že stát se o své občany v tomhle směru nestará.10,3 %0,3 %  
záleželo by na závažnosti10,3 %0,3 %  
Záleželo by na situaci - při pohovoru bych neřešila, u takového zaměstnavatele bych pracovat nechtěla. V práci pak dle situace.10,3 %0,3 %  
co máte řešit, když mi kolikrát řekli, že jsem skončila na druhém místě, že testy jsem udělala skvěle, vybrali si však jinak ... lhát, že nechci děti jsem však nechtěla ... nakonec se vyplatilo a má odpověď, že chci děti mi naopak práci přinesla ( nadřízená mi později řekla, že by si nemohla představit pracovat s někým, s kým by se nemohla bavit o svých dětech10,3 %0,3 %  
Vše se dá řešit dohodou mezi zainteresovanými stranami. Diskriminovaný je ten, kdo se diskriminovat nechá - jeho spoluvina.10,3 %0,3 %  
Určitě na muže.10,3 %0,3 %  
nemám pocit, že je reálně možné se na někoho obrátit a řešit to10,3 %0,3 %  
Asu bych to max rozmázla na sociální síti, oni by si to příště rozmysleli10,3 %0,3 %  
Rodina10,3 %0,3 %  
Můj názor je a najdou se další: V současné době se o tom zmíníte, bude to třeba i v televizi a dotyční budou dělat, že dělaj (řeší ten problém) a pak po určitém čase to zametou pod kobereček. (A když se někdo zmíní, řeknou že nic takového u nás není/nehrozí atd.)10,3 %0,3 %  
Upřímně nevím.10,3 %0,3 %  
právní zástupce10,3 %0,3 %  
myslím, že nikto by mi nepomohol 10,3 %0,3 %  
nevím, spíše na právníka10,3 %0,3 %  
ve skutečnosti se nemohu nikam obrátit, protože by mě vyhodili (a je jedno z jakého důvodu, důvod si najdou, nebo zadají nesplnitelné pracovní úkoly). naše zákony jsou tak nedokonalé, že když si budu stěžovat, problém s tím budu mít akorát já a nic se firmě nestane, už vůbec ne abych dostla nějaké odškodné. 10,3 %0,3 %  
HR10,3 %0,3 %  
do určité míry bych řešila sama, pokud by překročilo nějakou únosnou mez, řešila bych s nadřízeným10,3 %0,3 %  
vyřešila bych si to na místě osobně s osobou, která by mě diskriminovala10,3 %0,3 %  
nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlela10,3 %0,3 %  
změnila bych zaměstnavatele, mohu si to z důvodu kvalifikace dovolit 10,3 %0,3 %  
Asi bych si to vyřešila rovnou sama, nebo to neřešila, když o mě nestojí. Popřípadě by to řešil otec nebo partner.10,3 %0,3 %  
právníka10,3 %0,3 %  
nikdo nepomůže- všichni jenom machrují a ve výsledku se přijde na to, že je tolik děr v zákoně, že pravda nezvítězí a člověk nemá právo skoro na nic10,3 %0,3 %  
Netuším, musela bych si najít informace na netu nebo se poradila s přáteli.10,3 %0,3 %  
odbory10,3 %0,3 %  
Nevím na koho bych se měla obrátit a jak postupovat. 10,3 %0,3 %  
záleželo by na konkrétním případu10,3 %0,3 %  
V současné situaci na trhu práce (nízká nezaměstnanost) je nejjednodušší najít jiného zaěstnavatele, vstřícnějšího.10,3 %0,3 %  
v našem státě se o tom jen mluví, ale nikdo nic nedělá, takže vám ani nepomůžou10,3 %0,3 %  
momentálně nevím10,3 %0,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 18-30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studentka na otázku 3. V současné době jsem?

5. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To, že jsem matka na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na mateřské nebo rodičovské dovolené na otázku 3. V současné době jsem?

8. Setkala jste se někdy s diskriminací nebo jste se cítila diskriminovaná?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kariéra (postup v zaměstnání) na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rasa na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní stav na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohlaví na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při pohovoru (příjímacím řízení) na otázku 9. Pokud jste na otázku číslo 7 odpověděla ano, tak kde jste se s diskriminací setkala nebo se cítila diskriminována?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věk na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání (při výkonu práce) na otázku 9. Pokud jste na otázku číslo 7 odpověděla ano, tak kde jste se s diskriminací setkala nebo se cítila diskriminována?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plat na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To, že jsem matka na otázku 10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V současné době jsem?

4. Váš rodinný stav?

5. Máte děti?

6. Víte, co znamená pojem diskriminace?

8. Setkala jste se někdy s diskriminací nebo jste se cítila diskriminovaná?

9. Pokud jste na otázku číslo 7 odpověděla ano, tak kde jste se s diskriminací setkala nebo se cítila diskriminována?

10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?

11. Ptali se Vás při pohovoru potenciální zaměstnavatelé na otázky typu: rodinný stav, plány do budoucnosti (rodina, děti, svatba aj.)?

13. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 11 ano, byla Vaše odpověď pravdivá nebo jste neodpověděla vůbec?

14. Jaký si myslíte, že je nejčastější důvod diskriminace na trhu práce (v zaměstnání)?

15. Myslíte si, že mají ženy horší postavení na trhu práce než muži?

17. Na koho byste se obrátila v případě diskriminace na trhu práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V současné době jsem?

4. Váš rodinný stav?

5. Máte děti?

6. Víte, co znamená pojem diskriminace?

8. Setkala jste se někdy s diskriminací nebo jste se cítila diskriminovaná?

9. Pokud jste na otázku číslo 7 odpověděla ano, tak kde jste se s diskriminací setkala nebo se cítila diskriminována?

10. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 7 ano, tak jaký byl důvod diskriminace?

11. Ptali se Vás při pohovoru potenciální zaměstnavatelé na otázky typu: rodinný stav, plány do budoucnosti (rodina, děti, svatba aj.)?

13. Pokud jste odpověděla na otázku číslo 11 ano, byla Vaše odpověď pravdivá nebo jste neodpověděla vůbec?

14. Jaký si myslíte, že je nejčastější důvod diskriminace na trhu práce (v zaměstnání)?

15. Myslíte si, že mají ženy horší postavení na trhu práce než muži?

17. Na koho byste se obrátila v případě diskriminace na trhu práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Korálová, P.Diskriminace žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66337.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.