Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fotovoltaické elekrárny na Netolicku

Fotovoltaické elekrárny na Netolicku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Pohořal
Šetření:28. 03. 2010 - 04. 04. 2010
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás  chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jak podklad pro vyhodnocení mé diplomové práce na fakultě životního prostředí ČZU. Má DP práce se zabývá hodnocením fotovoltaických elektráren (FVE/slunečních elektráren) v oblasti Netolicka (Netolice a jeho nejbližší okolí do vzdálenosti 5 Km. V této práci budou hodnoceny pouze  FVE, které jsou umístěny přímo na zemi. FVE umístěné na již stojící budově nejsou předmětem mého hodnocení.    Předem děkuji Marek Pohořal 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Váš vztah k oblasti Netolicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obyvatel7369,52 %70,87 %  
Návštěvník3230,48 %31,07 %  

Graf

2. Zpozoroval/a jste nově postavené FVE v oblasti Netolicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 8379,05 %80,58 %  
Ne2220,95 %21,36 %  

Graf

3. Ve vybraných možnostech zaznačte FVE, kterou jste osobně viděl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FVE postavená u silnice II/145 na půli cesty mezi Netolicemi a Němčicemi ("Na Hlodačkách"). JV od Netolic.6881,93 %66,02 %  
FVE postavená za areálem autodopravy Šindelář, bývalé cihelny. S část Netolic5971,08 %57,28 %  
FVE postavená za areálem stavebnin za kolejemi. SZ část Netolic. 4959,04 %47,57 %  
FVE postavená u silnice II/145 na půli cesty mezi Netolicemi a Němčicemi ("Na Hlodačkách").1113,25 %10,68 %  
FVE postavená za areálem stavebnin ua kolejemi. SZ část Netolic. JV od Netolic.44,82 %3,88 %  

Graf

4. Fotovoltaické elektrárny na Netolicku na mě působí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Negativně2833,73 %27,18 %  
Neutrálně2024,1 %19,42 %  
Negativně1720,48 %16,5 %  
Spíše Pozitivně1518,07 %14,56 %  
Pozitivně33,61 %2,91 %  

Graf

5. Vaše zhodnocení FVE na Netolicku. Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 (1 – nejvíc pozitivní, 3 - neutrální, 5 – nejvíc negativní) jakým způsobem, pozitivně či negativně, vnímáte FVE, jejich jednotlivé části (barva, oplocení,..) a jejich vliv na okolní krajinu.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Barva FVE2.9760.674
Výška a sklon FVE2.8190.63
Lesklost/matnost3.120.636
Oplocení FVE3.3611.026
Rozlehlost/velikost3.880.949
Technicistní/moderní/HI-TECH ráz stavby FVE3.061.045
Zábor zemědělské půdy3.7711.164
Ekologický provoz2.4341.499
Finanční výhodnost výstavby FVE se státní dotací3.1081.615
Soulad s okolní krajinou4.1080.964

Graf

6. Je podle Vás počet FVE vybudovaných na Netolicku odpovídající jeho velikosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, je jich hodně3339,76 %32,04 %  
Nevím3137,35 %30,1 %  
Ano, je1518,07 %14,56 %  
Ne, je jich málo22,41 %1,94 %  
Ne , není11,2 %0,97 %  
Ne, není11,2 %0,97 %  

Graf

7. Uvítal/a byste možnost zasáhnout do rozhodovacího procesu při umísťování FVE na území Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6173,49 %59,22 %  
Nevím1315,66 %12,62 %  
Ne 910,84 %8,74 %  

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4453,01 %42,72 %  
Žena3946,99 %37,86 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 45 let3339,76 %32,04 %  
16 - 26 let3036,14 %29,13 %  
45 - 65 let2024,1 %19,42 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3036,14 %29,13 %  
Vysokoškolské 2. stupně2631,33 %25,24 %  
Vysokoškolské 1. stupně (Bc.), vyšší odborné1619,28 %15,53 %  
Střední bez maturity78,43 %6,8 %  
Základní44,82 %3,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Ve vybraných možnostech zaznačte FVE, kterou jste osobně viděl/a:

 • odpověď FVE postavená u silnice II/145 na půli cesty mezi Netolicemi a Němčicemi ("Na Hlodačkách"). JV od Netolic.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FVE postavená za areálem stavebnin za kolejemi. SZ část Netolic. na otázku 3. Ve vybraných možnostech zaznačte FVE, kterou jste osobně viděl/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Barva FVE=2 na otázku 5. Vaše zhodnocení FVE na Netolicku. Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 (1 – nejvíc pozitivní, 3 - neutrální, 5 – nejvíc negativní) jakým způsobem, pozitivně či negativně, vnímáte FVE, jejich jednotlivé části (barva, oplocení,..) a jejich vliv na okolní krajinu.

7. Uvítal/a byste možnost zasáhnout do rozhodovacího procesu při umísťování FVE na území Vašeho bydliště?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozlehlost/velikost=5 na otázku 5. Vaše zhodnocení FVE na Netolicku. Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 (1 – nejvíc pozitivní, 3 - neutrální, 5 – nejvíc negativní) jakým způsobem, pozitivně či negativně, vnímáte FVE, jejich jednotlivé části (barva, oplocení,..) a jejich vliv na okolní krajinu.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábor zemědělské půdy=5 na otázku 5. Vaše zhodnocení FVE na Netolicku. Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 (1 – nejvíc pozitivní, 3 - neutrální, 5 – nejvíc negativní) jakým způsobem, pozitivně či negativně, vnímáte FVE, jejich jednotlivé části (barva, oplocení,..) a jejich vliv na okolní krajinu.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FVE postavená u silnice II/145 na půli cesty mezi Netolicemi a Němčicemi ("Na Hlodačkách"). na otázku 3. Ve vybraných možnostech zaznačte FVE, kterou jste osobně viděl/a:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš vztah k oblasti Netolicka?

2. Zpozoroval/a jste nově postavené FVE v oblasti Netolicka?

3. Ve vybraných možnostech zaznačte FVE, kterou jste osobně viděl/a:

4. Fotovoltaické elektrárny na Netolicku na mě působí:

5. Vaše zhodnocení FVE na Netolicku. Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 (1 – nejvíc pozitivní, 3 - neutrální, 5 – nejvíc negativní) jakým způsobem, pozitivně či negativně, vnímáte FVE, jejich jednotlivé části (barva, oplocení,..) a jejich vliv na okolní krajinu.

6. Je podle Vás počet FVE vybudovaných na Netolicku odpovídající jeho velikosti?

7. Uvítal/a byste možnost zasáhnout do rozhodovacího procesu při umísťování FVE na území Vašeho bydliště?

8. Vaše pohlaví

9. Váš věk

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš vztah k oblasti Netolicka?

2. Zpozoroval/a jste nově postavené FVE v oblasti Netolicka?

3. Ve vybraných možnostech zaznačte FVE, kterou jste osobně viděl/a:

4. Fotovoltaické elektrárny na Netolicku na mě působí:

5. Vaše zhodnocení FVE na Netolicku. Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 (1 – nejvíc pozitivní, 3 - neutrální, 5 – nejvíc negativní) jakým způsobem, pozitivně či negativně, vnímáte FVE, jejich jednotlivé části (barva, oplocení,..) a jejich vliv na okolní krajinu.

6. Je podle Vás počet FVE vybudovaných na Netolicku odpovídající jeho velikosti?

7. Uvítal/a byste možnost zasáhnout do rozhodovacího procesu při umísťování FVE na území Vašeho bydliště?

8. Vaše pohlaví

9. Váš věk

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pohořal, M.Fotovoltaické elekrárny na Netolicku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6658.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.