Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Ducháčová
Šetření:28. 03. 2010 - 04. 04. 2010
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma „domácí násilí“. Jmenuji se Hana Ducháčová a jsem studentkou oboru sociální a charitativní práce na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Cílem mého průzkumu je zjistit, jak lidé vnímají a jaký je jejich postoj k problematice domácího násilí v České Republice.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231016,95 %17,54 %  
21610,17 %10,53 %  
2546,78 %7,02 %  
2646,78 %7,02 %  
2046,78 %7,02 %  
2246,78 %7,02 %  
1946,78 %7,02 %  
1835,08 %5,26 %  
2423,39 %3,51 %  
4223,39 %3,51 %  
ostatní odpovědi 27
22 let
40
45
41
třicetčtyři
34
15
třicet
52
dvacet jedna
13
55
28
31
1627,12 %28,07 % 

Graf

2. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5389,83 %92,98 %  
muž610,17 %10,53 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3457,63 %59,65 %  
vysokoškolské1728,81 %29,82 %  
základní610,17 %10,53 %  
střední23,39 %3,51 %  

Graf

4. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám dostatek informací3864,41 %66,67 %  
nevím1525,42 %26,32 %  
ne, nemám dostatek informací610,17 %10,53 %  

Graf

5. Kde jste se setkal/a s pojmem „domácí násilí“ nebo informacemi o něm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet, časopisy, knihy, TV5084,75 %87,72 %  
škola3050,85 %52,63 %  
přátelé1728,81 %29,82 %  
rodina813,56 %14,04 %  
vlastní zkušenost813,56 %14,04 %  
jiné35,08 %5,26 %  

Graf

6. Kdo si myslíte, že je častěji obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy59100 %103,51 %  

Graf

7. Myslíte si, že se častěji jedná o fyzické násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2745,76 %47,37 %  
nevím1627,12 %28,07 %  
ano1627,12 %28,07 %  

Graf

8. Myslíte si, že by se mělo pracovat i s agresory domácího násilí a ne pouze s obětmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5186,44 %89,47 %  
nevím58,47 %8,77 %  
ne35,08 %5,26 %  

Graf

9. Setkal/a jste se někdy osobně s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3864,41 %66,67 %  
ano2135,59 %36,84 %  

Graf

10. Víte, jak se zachovat v situaci domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3355,93 %57,89 %  
nevím2033,9 %35,09 %  
ne610,17 %10,53 %  

Graf

11. Myslíte si, že současná právní legislativa ČR dostatečně chrání oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3457,63 %59,65 %  
nevím1830,51 %31,58 %  
souhlasím711,86 %12,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jste muž či žena?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

5. Kde jste se setkal/a s pojmem „domácí násilí“ nebo informacemi o něm?

6. Kdo si myslíte, že je častěji obětí domácího násilí?

7. Myslíte si, že se častěji jedná o fyzické násilí?

8. Myslíte si, že by se mělo pracovat i s agresory domácího násilí a ne pouze s obětmi?

9. Setkal/a jste se někdy osobně s domácím násilím?

10. Víte, jak se zachovat v situaci domácího násilí?

11. Myslíte si, že současná právní legislativa ČR dostatečně chrání oběti domácího násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jste muž či žena?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

5. Kde jste se setkal/a s pojmem „domácí násilí“ nebo informacemi o něm?

6. Kdo si myslíte, že je častěji obětí domácího násilí?

7. Myslíte si, že se častěji jedná o fyzické násilí?

8. Myslíte si, že by se mělo pracovat i s agresory domácího násilí a ne pouze s obětmi?

9. Setkal/a jste se někdy osobně s domácím násilím?

10. Víte, jak se zachovat v situaci domácího násilí?

11. Myslíte si, že současná právní legislativa ČR dostatečně chrání oběti domácího násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ducháčová, H.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6659.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.