Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > agresivita v silničním provozu

agresivita v silničním provozu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Pleštil
Šetření:10. 11. 2018 - 13. 11. 2018
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Určeno pro aktivní účastníky silničního provozu.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 9 let2341,07 %41,07 %  
4 - 9 let2035,71 %35,71 %  
Méně než 1 rok712,5 %12,5 %  
1 - 3 roky610,71 %10,71 %  

Graf

2. Kolik ročně najezdíte kilometrů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50002341,07 %41,07 %  
10000 - 250001526,79 %26,79 %  
5000 - 100001221,43 %21,43 %  
více než 25000610,71 %10,71 %  

Graf

3. Jaký druh vozidla používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní automobil56100 %100 %  

Graf

4. Vozidlo používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromě4071,43 %71,43 %  
Kombinovaně1425 %25 %  
Pracovně23,57 %3,57 %  

Graf

5. Kolikrát jste byl účastníkem dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3257,14 %57,14 %  
1x1119,64 %19,64 %  
2x -3x1017,86 %17,86 %  
Více než 3x35,36 %5,36 %  

Graf

6. Považujete se za klidného řidiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2748,21 %48,21 %  
souhlasím1425 %25 %  
spíše nesouhlasím1221,43 %21,43 %  
nevím23,57 %3,57 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

7. Potkáváte často řidiče, kteří dle vašeho názoru nepatří za volant?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2951,79 %51,79 %  
spíše souhlasím2035,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím58,93 %8,93 %  
nevím11,79 %1,79 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

8. Pamatujete si z posledních 12 měsíců nějakou konfliktní situaci ze silničního provozu, které jste byl přímým účastníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3867,86 %67,86 %  
ne1425 %25 %  
nevím47,14 %7,14 %  

Graf

9. Jste spokojen s chováním ostatních řidičů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3460,71 %60,71 %  
nesouhlasím916,07 %16,07 %  
spíše souhlasím712,5 %12,5 %  
nevím610,71 %10,71 %  

Graf

10. Stává se vám často, že za volantem reagujete způsobem, který si později vyčítáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2544,64 %44,64 %  
nesouhlasím1323,21 %23,21 %  
spíše souhlasím1017,86 %17,86 %  
nevím58,93 %8,93 %  
souhlasím35,36 %5,36 %  

Graf

11. Souhlasíte s používáním záznamových zařízení (kamer) ve vozidlech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3867,86 %67,86 %  
spíše souhlasím1323,21 %23,21 %  
nevím35,36 %5,36 %  
spíše nesouhlasím11,79 %1,79 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

12. Považujete současné tresty za hrubé přestupky v dopravě za dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1628,57 %28,57 %  
nevím1221,43 %21,43 %  
nesouhlasím1119,64 %19,64 %  
spíše souhlasím916,07 %16,07 %  
souhlasím814,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

2. Kolik ročně najezdíte kilometrů?

3. Jaký druh vozidla používáte?

4. Vozidlo používáte:

5. Kolikrát jste byl účastníkem dopravní nehody?

6. Považujete se za klidného řidiče?

7. Potkáváte často řidiče, kteří dle vašeho názoru nepatří za volant?

8. Pamatujete si z posledních 12 měsíců nějakou konfliktní situaci ze silničního provozu, které jste byl přímým účastníkem?

9. Jste spokojen s chováním ostatních řidičů?

10. Stává se vám často, že za volantem reagujete způsobem, který si později vyčítáte?

11. Souhlasíte s používáním záznamových zařízení (kamer) ve vozidlech?

12. Považujete současné tresty za hrubé přestupky v dopravě za dostatečné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

2. Kolik ročně najezdíte kilometrů?

3. Jaký druh vozidla používáte?

4. Vozidlo používáte:

5. Kolikrát jste byl účastníkem dopravní nehody?

6. Považujete se za klidného řidiče?

7. Potkáváte často řidiče, kteří dle vašeho názoru nepatří za volant?

8. Pamatujete si z posledních 12 měsíců nějakou konfliktní situaci ze silničního provozu, které jste byl přímým účastníkem?

9. Jste spokojen s chováním ostatních řidičů?

10. Stává se vám často, že za volantem reagujete způsobem, který si později vyčítáte?

11. Souhlasíte s používáním záznamových zařízení (kamer) ve vozidlech?

12. Považujete současné tresty za hrubé přestupky v dopravě za dostatečné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pleštil, A.agresivita v silničním provozu (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66618.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.