Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka Matematiky

Výuka Matematiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Sýkora
Šetření:11. 11. 2018 - 25. 11. 2018
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum slouží jako základ mojí diplomové práce, jejíž cílem je zmapovat výuku matematiky na českých školách a její alternativy. Předem mockrát děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11865,56 %65,56 %  
Muž6234,44 %34,44 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212212,5 %12,22 %  
202111,93 %11,67 %  
19169,09 %8,89 %  
24169,09 %8,89 %  
22147,95 %7,78 %  
18126,82 %6,67 %  
23126,82 %6,67 %  
2595,11 %5 %  
1795,11 %5 %  
1684,55 %4,44 %  
ostatní odpovědi 37
26
44
28
33
49
60
43
48
27
2
38
15
52
55
39
30
41
3.14
36
34
42
29
59
51
3721,02 %20,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.29
Minimum:16
Maximum:48
Variační rozpětí:32
Rozptyl:42.28
Směrodatná odchylka:6.5
Medián:21
Modus:21

Graf

3. Jste student nebo rodič studenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentotázka č. 6, Rodičotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student15485,56 %85,56 %  
Rodič2614,44 %14,44 %  

Graf

4. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na SŠ ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1453,85 %7,78 %  
ano726,92 %3,89 %  
ne519,23 %2,78 %  

Graf

5. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na ZŠ ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1453,85 %7,78 %  
ano1038,46 %5,56 %  
nevím27,69 %1,11 %  

Graf

6. Měl jste/máte při studiu na SŠ problém s probíranou látkou v matematice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8253,25 %45,56 %  
ano7246,75 %40 %  

Graf

7. Měl jste/máte při studiu na ZŠ problém s probíranou látkou v matematice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11977,27 %66,11 %  
ano3522,73 %19,44 %  

Graf

8. Myslíte, že by mělo být ve škole více hodin matematiky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11162,01 %61,67 %  
ano6837,99 %37,78 %  

Graf

9. Ohodnoťte, prosím, následující zdroje informací podle prospěšnosti pro učení matematiky. (5 bodů = nejlepší, 1 bod = nejhorší )

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Kolik peněz jste ochotný investovat celkově za celé studium sebe/svého dítěte ke zvládnutí maturity?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 - 5 0005230,95 %28,89 %  
0 - 10005130,36 %28,33 %  
5 000 - 10 0003722,02 %20,56 %  
víc jak 20 0002112,5 %11,67 %  
10 000 - 20 00074,17 %3,89 %  

Graf

11. Kolik peněz jste ochotný investovat do jednotlivých zdrojů informace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Zařizoval jste někdy doučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10759,44 %59,44 %  
Ano7340,56 %40,56 %  

Graf

13. K doučování vhodnou osobu/instituci vybíral:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/dítě4055,56 %22,22 %  
Rodič3244,44 %17,78 %  

Graf

14. Jak dlouho trvalo vybrat konkrétní osobu pro doučování od první myšlenky na doučování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 den3042,86 %16,67 %  
2 - 7 dní2840 %15,56 %  
víc jak 14 dní710 %3,89 %  
7 - 14 dní57,14 %2,78 %  

Graf

15. Kde jste hledali doučování

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet612,77 %3,33 %  
v škole24,26 %1,11 %  
Ve škole24,26 %1,11 %  
Známí24,26 %1,11 %  
Spolužák12,13 %0,56 %  
Známý učitel.12,13 %0,56 %  
ve škole od spolužáků/učitelů12,13 %0,56 %  
ucitel, internet, znamy12,13 %0,56 %  
Komunikace mezi kolegy12,13 %0,56 %  
tipy od učitelů12,13 %0,56 %  
ostatní odpovědi od známých
po známosti
Přátelé
doučoval jsem ostatní na VUT FIT :D
Ucitelia na skole, kamarati
V rodine
Mezi učitelama
kolega v práci
Osobně na škole
kvalitni-doucovani.cz
Znamy od ucitelky v skole
Mezi přáteli
přes známé
Rodinný příslušník
známá
Škola
Nikde, věděli jsme o člověku, který doučuje
přes kamarádku
tož na ynternetu
Kontat přes známé
Nepamatuji si přesně, myslím, že to byla známá matčiny kamarádky
Doporučení od známých
doucovani.cz
přes reference od známých
Známosti kamarádu ze školy
nehledala, doučovala jsem spolužáky... asi tak polovinu třídy jak na ZŠ, tak na SŠ a pak několik lidí i na VŠ
Třída
znamosti
příbuzenstvo učitelů
2961,7 %16,11 % 

Graf

16. Myslíte si, že výuková aplikace/program může suplovat/doplňovat učebnici nebo doučování?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6035,29 %33,33 %  
souhlasím3520,59 %19,44 %  
nevím3319,41 %18,33 %  
spíše nesouhlasím3319,41 %18,33 %  
nesouhlasím95,29 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je vám let?

 • odpověď ( 25 - 60 >:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na SŠ ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na ZŠ ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodič na otázku 3. Jste student nebo rodič studenta?

3. Jste student nebo rodič studenta?

 • odpověď Rodič:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na SŠ ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na ZŠ ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na ZŠ ?

6. Měl jste/máte při studiu na SŠ problém s probíranou látkou v matematice?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Měl jste/máte při studiu na ZŠ problém s probíranou látkou v matematice?

11. Kolik peněz jste ochotný investovat do jednotlivých zdrojů informace?

 • odpověď Kvalitní výuková aplikace/program=do 100:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitní učebnice=do 100 na otázku 11. Kolik peněz jste ochotný investovat do jednotlivých zdrojů informace?

12. Zařizoval jste někdy doučování?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodič na otázku 13. K doučování vhodnou osobu/instituci vybíral:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 - 7 dní na otázku 14. Jak dlouho trvalo vybrat konkrétní osobu pro doučování od první myšlenky na doučování?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 den na otázku 14. Jak dlouho trvalo vybrat konkrétní osobu pro doučování od první myšlenky na doučování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/dítě na otázku 13. K doučování vhodnou osobu/instituci vybíral:
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální doučování=2 na otázku 9. Ohodnoťte, prosím, následující zdroje informací podle prospěšnosti pro učení matematiky. (5 bodů = nejlepší, 1 bod = nejhorší )

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena

2. Kolik je vám let?

3. Jste student nebo rodič studenta?

4. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na SŠ ?

5. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na ZŠ ?

6. Měl jste/máte při studiu na SŠ problém s probíranou látkou v matematice?

7. Měl jste/máte při studiu na ZŠ problém s probíranou látkou v matematice?

8. Myslíte, že by mělo být ve škole více hodin matematiky?

9. Ohodnoťte, prosím, následující zdroje informací podle prospěšnosti pro učení matematiky. (5 bodů = nejlepší, 1 bod = nejhorší )

10. Kolik peněz jste ochotný investovat celkově za celé studium sebe/svého dítěte ke zvládnutí maturity?

11. Kolik peněz jste ochotný investovat do jednotlivých zdrojů informace?

12. Zařizoval jste někdy doučování?

13. K doučování vhodnou osobu/instituci vybíral:

14. Jak dlouho trvalo vybrat konkrétní osobu pro doučování od první myšlenky na doučování?

16. Myslíte si, že výuková aplikace/program může suplovat/doplňovat učebnici nebo doučování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena

2. Kolik je vám let?

3. Jste student nebo rodič studenta?

4. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na SŠ ?

5. Jste spokojen se současnou úrovní výuky matematiky na ZŠ ?

6. Měl jste/máte při studiu na SŠ problém s probíranou látkou v matematice?

7. Měl jste/máte při studiu na ZŠ problém s probíranou látkou v matematice?

8. Myslíte, že by mělo být ve škole více hodin matematiky?

9. Ohodnoťte, prosím, následující zdroje informací podle prospěšnosti pro učení matematiky. (5 bodů = nejlepší, 1 bod = nejhorší )

10. Kolik peněz jste ochotný investovat celkově za celé studium sebe/svého dítěte ke zvládnutí maturity?

11. Kolik peněz jste ochotný investovat do jednotlivých zdrojů informace?

12. Zařizoval jste někdy doučování?

13. K doučování vhodnou osobu/instituci vybíral:

14. Jak dlouho trvalo vybrat konkrétní osobu pro doučování od první myšlenky na doučování?

16. Myslíte si, že výuková aplikace/program může suplovat/doplňovat učebnici nebo doučování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sýkora, J.Výuka Matematiky (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66624.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.