Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kritické myšlení

Kritické myšlení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pokorná
Šetření:18. 11. 2018 - 25. 11. 2018
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění měho dotazníku, který bude sloužit jako praktická část seminární práce na psychologii, která se věnuje stejnému tématu. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 40 let7265,45 %65,45 %  
do 20 let1917,27 %17,27 %  
nad 40 let1917,27 %17,27 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8274,55 %74,55 %  
muž2825,45 %25,45 %  

Graf

3. Víte, co znamená pojem kritické myšlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9889,09 %89,09 %  
ne1210,91 %10,91 %  

Graf

4. Myslíte si, že nad věcmi dokážete vždy uvažovat kriticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6861,82 %61,82 %  
ano2220 %20 %  
spíše ne1715,45 %15,45 %  
ne32,73 %2,73 %  

Graf

5. Pokud ne, jaký je ten hlavní důvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se vždy přemýšlet kriticky4743,12 %42,73 %  
nechce se mi nad tím detailně uvažovat2321,1 %20,91 %  
dávám na názor ostatních1513,76 %13,64 %  
nechci svým názorem vyčnívat1110,09 %10 %  
Často mne při uvažování ovlivňují emoce10,92 %0,91 %  
není to možné vždy, někdy se člověk rozhoduje podvědomě10,92 %0,91 %  
příliš spěchám se závěry10,92 %0,91 %  
odpovedela jsem ano10,92 %0,91 %  
někdy je potřeba věci prostě přijímat a ne hodnotit/kritizivat10,92 %0,91 %  
nemám dost informací10,92 %0,91 %  
odpověděl jsem ano10,92 %0,91 %  
Občas si nejsem jistý, zda mám dost informací pro vytvoření názoru a nechci negativně ovlivnit ostatní zbytečně10,92 %0,91 %  
nerozumím položené otázce. na předchozí jsem odpověděl spíše ano a teď začíná otázka pokud ne tak...10,92 %0,91 %  
.10,92 %0,91 %  
zastávám kritické myšlení10,92 %0,91 %  
Jsou věci, ke kterým máme určitý vztah a kritizovat je nechceme už z principu10,92 %0,91 %  
někdy se nechám ovlivnit emocemi10,92 %0,91 %  

Graf

6. Myslíte si, že uvažovat kriticky je v dnešní době důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10797,27 %97,27 %  
ne32,73 %2,73 %  

Graf

7. Měly by se podle vás učit děti kritickému myšlení již ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9586,36 %86,36 %  
ne, jsou příliš malé1210,91 %10,91 %  
ne, nepřijde mi to důležité32,73 %2,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Víte, co znamená pojem kritické myšlení?

4. Myslíte si, že nad věcmi dokážete vždy uvažovat kriticky?

5. Pokud ne, jaký je ten hlavní důvod?

6. Myslíte si, že uvažovat kriticky je v dnešní době důležité?

7. Měly by se podle vás učit děti kritickému myšlení již ve škole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Víte, co znamená pojem kritické myšlení?

4. Myslíte si, že nad věcmi dokážete vždy uvažovat kriticky?

5. Pokud ne, jaký je ten hlavní důvod?

6. Myslíte si, že uvažovat kriticky je v dnešní době důležité?

7. Měly by se podle vás učit děti kritickému myšlení již ve škole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pokorná, T.Kritické myšlení (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66713.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.