Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnání

Zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Krčilová
Šetření:12. 12. 2018 - 17. 12. 2018
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku k semestrální práci z Informačních systémů. Dotazník je určen pouze pro pracující na plný úvazek.

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostatní2840 %40 %  
Školství811,43 %11,43 %  
Státní správa811,43 %11,43 %  
Administrativní práce811,43 %11,43 %  
Sociální péče45,71 %5,71 %  
Strojírenství34,29 %4,29 %  
Zemědělství a lesnictví34,29 %4,29 %  
IT34,29 %4,29 %  
Stavebnictví22,86 %2,86 %  
Zdravotnictví22,86 %2,86 %  
Cestovní ruch11,43 %1,43 %  

Graf

2. V jakém kraji ČR pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2535,71 %35,71 %  
Ústecký kraj710 %10 %  
Jihomoravský kraj710 %10 %  
Středočeský kraj57,14 %7,14 %  
Zlínský kraj57,14 %7,14 %  
Moravskoslezský kraj57,14 %7,14 %  
Olomoucký kraj57,14 %7,14 %  
Kraj Vysočina34,29 %4,29 %  
Královéhradecký kraj22,86 %2,86 %  
Liberecký kraj22,86 %2,86 %  
Jihočeský kraj22,86 %2,86 %  
Karlovarský kraj11,43 %1,43 %  
Pardubický kraj11,43 %1,43 %  

Graf

3. V jakém intervalu se pohybuje vaše měsíční hrubá mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 tis. Kč2231,43 %31,43 %  
10-19 tis. Kč1724,29 %24,29 %  
30-39 tis. Kč1622,86 %22,86 %  
50-59 tis. Kč57,14 %7,14 %  
40-49 tis. Kč57,14 %7,14 %  
do 10 tis. Kč34,29 %4,29 %  
60 a více tis. Kč22,86 %2,86 %  

Graf

4. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5172,86 %72,86 %  
Muž1927,14 %27,14 %  

Graf

5. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let3955,71 %55,71 %  
30-39 let1927,14 %27,14 %  
40-49 let811,43 %11,43 %  
50-59 let45,71 %5,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém oboru pracujete?

2. V jakém kraji ČR pracujete?

3. V jakém intervalu se pohybuje vaše měsíční hrubá mzda?

4. Pohlaví

5. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém oboru pracujete?

2. V jakém kraji ČR pracujete?

3. V jakém intervalu se pohybuje vaše měsíční hrubá mzda?

4. Pohlaví

5. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krčilová, M.Zaměstnání (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66965.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.