Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:david ferenz
Šetření:23. 09. 2018 - 25. 09. 2018
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro všechny kdo mají zájem. Všem, kteří tento dotazník vyplní předem děkuji. Cílem tohoto dotazníku je zjistit jak moc jsou lidé z naší zemi finančně gramotní. Tento dotazník je vytvořen jakožto školní projekt.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena960 %60 %  
muž640 %40 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-50853,33 %53,33 %  
15-25746,67 %46,67 %  

Graf

3. Jaká je základní sazba DPH v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21%960 %60 %  
nevím213,33 %13,33 %  
19%213,33 %13,33 %  
15%213,33 %13,33 %  

Graf

4. Jaký měnový kurz je v současnosti mezi eurem a českou korunou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 euro je 25-27 korun1280 %80 %  
1 euro je 27-28 korun213,33 %13,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

5. Jaká měna je užívána ve Švýcarsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
frank1493,33 %93,33 %  
euro16,67 %6,67 %  

Graf

6. Jaký je rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čistá mzda je hrubá mzda po zdanění a dalších odvodech (sociální a zdravotní pojištění…).1280 %80 %  
Hrubá mzda je základní mzda plus prémie a odměny.320 %20 %  

Graf

7. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Debetní karta je vázána k běžnému účtu a nelze s ní čerpat do mínusu, kreditní karta není vázána na běžný účet a lze s ní čerpat do mínusu.1386,67 %86,67 %  
Kreditní karta je typ debetní karty. Lze s ní ale platit v zahraničí.16,67 %6,67 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

8. Cizí, zahraniční měna v hotovosti je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
valuta1280 %80 %  
nevím320 %20 %  

Graf

9. Co je to RPSN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sazba v procentech, která udává celkovou roční nákladovost úvěru.960 %60 %  
nevím426,67 %26,67 %  
Údaj o částce, kterou zaplatím za úvěr.16,67 %6,67 %  
Číslo, které udává výhodnost úvěru.16,67 %6,67 %  

Graf

10. 10. Co znamená zkratka LTV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím746,67 %46,67 %  
Jde o finanční výraz vyjadřující poměr mezi úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti.426,67 %26,67 %  
Jde o finanční výraz vyjadřující zástavní hodnotu nemovitosti.320 %20 %  
Jde o finanční výraz vyjadřující schopnost klienta splácet hypotéku.16,67 %6,67 %  

Graf

11. Víte, co je to jistina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půjčený finanční obnos bez úroků853,33 %53,33 %  
nevím533,33 %33,33 %  
Odměna bance za poskytnutí úvěru213,33 %13,33 %  

Graf

12. Která z následujících možností není druh daní v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
daň z movitých věcí640 %40 %  
daň silniční533,33 %33,33 %  
nevím213,33 %13,33 %  
spotřební daň213,33 %13,33 %  

Graf

13. Jak se nazývá typ pojištění vztahujícího se na škodu, kterou pojištěný způsobil přímo nebo nepřímo na zdraví jiné osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojištění odpovědnosti za škodu1386,67 %86,67 %  
nevím16,67 %6,67 %  
úrazové pojištění16,67 %6,67 %  

Graf

14. 14. Do kolika-ti korun se dá použít platební karta bez použití pinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001386,67 %86,67 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

ferenz, d.Finanční gramotnost (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66987.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.